Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Fotogalerie 2022

Slivenecký masopust - 6. 2. 2022

F O T O G A L E R I E

Sraz maškar začal na slivenecké návsi u rybníka.

● Průvod Slivencem do Holyně,
● zabijačkové dobroty
● mnohá zastavení s muzikou kapely Třehusk
● kejklíři na chůdách
Od 15.30 Závěrečná veselice v Holyňské stodole,
kde byla připravena bohatá s tombola a soutěž
s vyhlášením nejhezčích maškarních kostýmů.

Velikonoční jarmark - 9. 4. 2022

F O T O G A L E R I E

V sobotu se konal ve Slivenci u rybníka již tradiční Velikonoční jarmark. Lidé si mohli nakoupit ve stáncích velikonoční ozdoby a různé drobné zboží, ale také výrobky šikovných dětí z místní školy. Hudební DUO jim k tomu hrálo staročeské písníčky. Veřejnost se také mohla seznámit s lidovými zvyky od Masopustu až do Velikonoc. Děti si mohly vyrobit perníčky či  pomlázku (popravdě, pomlázky vyráběli hlavně tatínkové). Největší úspěch sklidil ale sokolník, který předváděl dravce a sovy od malinkého kulíška nejmenšího až po obřího orla kamčatského. Nad hlavami diváků létal i puštík, káně či sova pálená, která dokonce uletěla. Občerstvení obstaralo místní Bistro Kačák. Zkrátka, jarmark jak má být.

Nová komunální technika v MČ Praha – Slivenec

V průběhu loňské zimy došlo k dosti nešťastné situaci, kdy našim technickým službám vypověděl již letitý malotraktor italské výroby. Zimní údržbu se naštěstí podařilo zvládnout i bez této techniky. Každopádně bylo na čase se ohlédnout po novém stroji, jelikož opravy stávajícího, již přesluhujícího traktoru zn. Antonio Carraro, byly nadále neudržitelné a další investice neekonomické. Na tento popud k nám v průběhu dubna konečně dorazila zcela nová technika japonského výrobce zn. Kubota.
K malotraktoru bylo zároveň pořízeno nové příslušenství na zimní údržbu a také mulčovací rameno na údržbu zelených pásů podél polních cest. Cílem těchto investic je jednak obnovovat již částečně zastaralý vozový park našich technických služeb, ale především zefektivňovat práci. V investicích do technických služeb a techniky hodlá MČ i nadále pokračovat.
Na snímcích přebírá tajemník ÚMČ Praha – Slivenec, Matěj Mlčoch, klíče od nového malotraktoru z rukou ředitele spol. NOBUR s.r.o., Štěpána Lukeše, který výše zmiňovaný stroj MČ Praha – Slivenec dodal. Na dalších snímcích jsou pracovníci naší údržby – p. Buriánek, p. Sigan a p. Burda. Na zbylých snímcích – tajemník ÚMČ s paní Janou Valtrovou Vávrovou, která se též podílela na pořízení nové techniky.

Socha pro knihovnu - 12. 5. 2022

Ve čtvrtek 12. května došlo v parčíku před knihovnou k slavnostnímu odhalení nové sochy. Sochu pro knihovnu nechala vyrobit a posléze věnovala Městské části Praha-Slivenec naše milá knihovnice, paní Irena Krejčová.

Mimořádného aktu se kromě řady hostů, zúčastnili autoři díla, sochař, restaurátor a kameník Petr Váňa a sochařka Eliška Váňová (Petr Váňa je mj. autorem Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí, sousoší géniů Národního muzea, spoluautorem interiéru kostela Krista Spasitele na Barrandově a dalších děl).

Slavnostní odhalení se odehrálo ve velmi emotivním duchu, kdy za městskou část promluvila s velkým vděkem místostarostka Lenka Kudláková, posléze pronesla řeč mecenáška díla, paní Irena Krejčová a také pan Petr Váňa. Akt byl zakončen hudebním vystoupením souboru Lucky Voice.

Socha pro knihovnu je vytesaná z jednoho kusu sliveneckého mramoru a jedná se mj. o prvotní spoluautorský počin Elišky Váňové. Mramorová kniha, která je na podstavci právě tak vysokém, aby se jí každý návštěvník mohl před vstupem do knihovny dotknout, je umístěna v zeleni před knihovnou.

Tímto chceme veřejně poděkovat paní Ireně Krejčové za záslužný počin a pevně věříme, že socha bude dělat radost nejen současným sliveneckým a holyňským generacím, ale i těm budoucím.

Koncert Sliveneckého akordeonového souboru - 18. 5. 2022

Po dvou letech se zase ve Slivenci konal koncert Sliveneckého akordeonového souboru. Akordeonisté si během covidové pauzy nacvičili zbrusu nový repertoár, který předvedli divákům ve zcela zaplněné zasedací místnosti našeho úřadu.  Zazněly skladby J. S. Bacha, G. Bizeta, ale třeba i filmové melodie E. Morriconeho či duet Papagena a Papageny z opery Kouzelná flétna od W.A. Mozarta… Diváci jejich výkon odměnili zaslouženým dlouhotrvajícím potleskem.

Slivenecké letnice - 3. 6. - 4. 6. 2022

F O T O G A L E R I E

V přípravě

Vítání občánků 2021 - 18. 6. 2022

V sobotu 18. června 2022 jsme přivítali ve dvou skupinkách občánky narozené  v městské části Praha-Slivenec v roce 2021. Původně bylo přihlášeno 25 občánků, ale nakonec se v tom parném odpoledni přišlo přivítat 19 dětí, které doprovodily rodiče, prarodiče a sourozenci. V tomto roce se  u nás narodilo  43 dětí. Jako minulý rok jsme se sešli u rybníka. V přívětivém chládku stromů k nám mile promluvila paní místostarostka Mgr. Lenka Kudláková, krásnou písničku zazpívala rodina Hrubešových ze Slivence a po rozdání upomínkových dárků jsme se všichni vyfotili na památku. Odpoledne to bylo sice horké, ale myslím, že se akce vydařila, o čemž  svědčí i to, že to letos bylo téměř úplně bez pláče.

Přejeme novým občánkům Slivence a Holyně hodně zdraví a úspěchů při jejich startu do života.

Základní kámen bytového domu - 6. 9. 2022

V úterý 6.září proběhlo slavnostní poklepání na základní kámen nového  bytového domu ve Slivenci.

Slavnostní akt proběhl za účasti starostky Jany Plamínkové, místostarostky Lenky Kudlákové, zástupců  projekční kanceláře Bod architekti a stavební firmy Winning PS. – stavební firma s.ro. Bytový dům