Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Kotlíkové dotace IV. do 31. 8. 2022 – nízkopříjmové domácnosti

dovolujeme si informovat, že od 25. 7. do 31. 8. 2022 mohou v rámci tohoto dotačního programu žádat o peníze z evropských fondů fyzické osoby, jejichž domácnost splňuje kritéria nízkopříjmové domácnosti, a to na základě elektronického podání Žádosti o dotaci.

Neváhejte, příjem elektronicky podaných žádostí o dotaci bude ukončen již 31. 8. 2022 v 23:59 hod. včetně!

Podání žádosti není vázané na realizaci výměny, žádost můžete podat před zahájením výměny kotle.

  • Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže – max. výše dotace 130 000 Kč,
  • Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva – max. výše dotace 130 000 Kč,
  • Tepelné čerpadlo – max. výše dotace 180 000 Kč,
  • Plynový kondenzační kotel – max. výše dotace 100 000 Kč, (instalace plynových kondenzačních kotlů bude podpořena pouze v případech, kdy náklady spojené s výměnou kotle prokazatelně vznikly od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2022, nebo byla na jeho instalaci vystavena závazná objednávka s datem nejpozději 30. 4. 2022).

Zákaz používání kotlů, nesplňujícím min. emisní třídu 3, má sice odloženou platnost, ale o dotaci žádejte letos, neboť termín ukončení příjmu žádostí v této výzvě se tímto nemění!

Pro získání dalších upřesňujících informací k vyhlášenému Programu (schválený 20. 6. 2022 Radou hl. m. Prahy), návodu a vzorů dokladů, sledujte úřední desku a webové stránky portalzp.praha.eu, záložka: „ENERGETIKA“/ „KOTLÍKOVÉ DOTACE IV“.

Podrobné informace k dotačnímu programu jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách: portalzp.praha.eu