Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Kvíz 100

Hledáme název kostela:

Tentokrát vás vezmu na místo, které na mne silně zapůsobilo a to jak pozitivně, tak bohužel i negativně. Kostel, na který se dnes ptám, leží na kopci 617 m nad sklářskou obcí Annín a je druhým nejstarším kostelem na Šumavě.

Založení kostela kolem roku 1220 prý bylo na popud sv. Vintíře – benediktina. Ten žil na sklonku života jako poustevník na Dobré Vodě u Hartmanic, kde také zemřel, ale pochován je v Praze na Břevnově. Na tomto místě cítil silnou negativní energii. Proto na tomto kopci chtěl založit kostel jako protiváhu sil.

Kostel je původně románský, posléze goticky i barokně upraven. Po odsunu Němců v roce 1946 začal kostel chátrat a lidé jej zdevastovali. Uprostřed kostela bylo ohniště, na oheň se přikládalo nábytkem a dřevěným vybavením kostela, zařízení kostela bylo rozkradeno, kosti a lebky se válely po celém okolí kostela, píšťaly varhan si dávali místní traktoristi jako ozdoby na výfuky. Záchrana přišla od německých starousedlíků, kteří se po revoluci zhrozili nad stavem kostela a téměř okamžitě vytvořili spolek. Vybrali sbírkou peníze a kostel opravili. V roce 1993 byl kostel znovu vysvěcen. No a při rekonstrukci se právě objevily vzácné gotické fresky ze 14. století, jsou naprosto úžasné. V kostele se nachází i původní žulová křtitelnice a ve věži bronzový zvon z roku 1329. Obojí se dochovalo pouze proto, že křtitelnice i zvon jsou těžké a nikdo je nedokázal odnést. Současný kostelník se snaží dohledávat původní vybavení kostela. Něco vydraží na Aukru, něco mu dokonce i lidé sami vrátí – není to snadné.

Na severní straně hřbitova je barokní kostnice z 18. století, kde jsou uloženy ostatky 5 tisíců lidí a to byl právě ten můj negativní zážitek, který jak mám v povaze, jsem několikrát zkoušela opakovat a udělalo se mi zle pokaždé, když jsem do kostnice nahlédla.  Prostě to na mě padlo a odcházela jsem vždycky s hlavou jak střep a tíhou na zádech i za krkem.  Není tam asi úplně všechno v pořádku! Říká se, že jsou zde k věčnému “odpočinku” uloženy kostry švédských vojáků z třicetileté války, které se posbíraly z okolí kostela. Také se říká, že někteří z těchto vojáků nezemřeli úplně dobře – že na ně byla nastražena léčka, vykopány jámy s ostrými kůly a že když do nich vojáci při útoku napadali, tak byli zaživa zasypáni a i teď je tu prý slyšet kvílení a jejich kosti světélkují.

Nicméně v tomto kostele v roce 2005 natočil Jiří Strach část pohádky Anděl Páně.

Už víte, jak se tento kostel jmenuje a kam se rozhodně musíte někdy vydat, protože se tam začaly dělat pravidelné komentované prohlídky?