Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Kvíz 107

Hledáme název města,

Když jsme nedávno byli v Klatovech, jen se odtud přesuneme asi 25 km k severovýchodu. A jsme na místě, kde se již od 14. století nachází městečko, dnes má asi 3800 obyvatel. V r. 1340 až 1350 se zde narodil Johánek z Pomuku, dnes je znám pod jiným jménem. My jsme toto město navštívili v r. 2014 vlakem. To nebyl dobrý nápad, od vlaku do městečka je to přes 2 km, takže to byla i turistika. Došli jsme na náměstí, je svažité a je na něm stálá výstava soch z kamene. Prohlédli jsme si náměstí a nejbližší okolí, pak jsme vystoupali na zámek, který je na kopci severně od města asi 1.5 km. Na obrázcích ze zámku poznáte prostředí, kde se natáčel film Černí baroni. Je tam vidět nádvoří, kde major Terazky (P. Landovský) podával hlášení generálovi (V. Postránecký) a oslovil ho: pán velkomožný. Poznáte také schody, kde vojín Macháček (B. Rösner) hlídal muničák a říkal generálovi: my by jsme se s diversantem nějak domluvili. A jen tak pro zajímavost, víte, kde se nacházel lom na kámen, kde se Jasánek kopl krumpáčem do úst?

Určete název města a zámku nad ním.