Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Kvíz 110

Hledáme název obce a kláštera

Na rozjezd jsem si pro vás připravila jednu nádheru, kterou jsem konečně letos navštívila při dovče na Moravě.

Jedná se o rozsáhlou zříceninu nejstaršího ženského kláštera na Moravě, 20 km jihozápadně od Brna, který byl založen 1181 Vilémem z Pulína jako podmínka klatby, která na něho byla uvalena papežem za to, že plenil a pustošil kláštery a kostely. A při tom plenění a pustošení také nevynechal jedinou jeptišku. Proto se říká, že již při stavbě byl klášter prokletý. Ženský premonstrátský klášter byl zasvěcený Panně Marii a první sestry sem přišly o dva roky později. Klášter bohatne, má víc a víc sester, je pod ochranou papeže a dokonce se stává klášterem královským a to roku 1284. Vedle něj se v době jeho největšího rozkvětu postaví roku 1328 hrad pro jeho obranu.

No a jako vždy… přišli husiti a klášter vypálili. Od té doby klášter chátral, ale fungoval. Velký úpadek nastal až s příchodem probošta Martina Göschla, který nebyl zrovna “svatoušek”, žil s jeptiškami dost neřestně, změnil víru a oženil se s řádovou sestrou. Za to byl stíhán církevním soudem, podroben tortuře a ve vězení na konec zemřel. Ostatní řeholnice si zvolily probošta nového, Jana a zvrhly se zcela. Místo kláštera se z toho stal  skoro hampejz,.  Obyvatelstvu došla trpělivost, klášter přepadli, znesvětili a vypálili. Podle některých zdrojů to byla krvavá jatka, která nepřežila jediná z 11 zbylých řeholnic a kletba byla vyplněna. Podle jiných se jeptišky rozutekly.

O obnovu kláštera se roku 1698 pokusili premonstráti ze Strahova a roku 1703 byl kostel znovu vysvěcen. Toho roku však město postihl obrovský požár, který zničil znovu i klášter a od té doby je to zřícenina, ze které dýchá gotická romantika a prý i prýští energie, kterou zde vyhledávají zástupy ezoteriků.

Ivča