Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Kvíz 120

Hledáme název města a plnivo do betonu

Doba pokročila, náměty na kvízy ubývají, napadá mě, zda bychom se mohli pokusit o kvíz trochu odlišný. Co třeba zkusit námět z techniky. Napadlo mě zavítat do stavebnictví. Jistě nejsme zrovna odborníci, ale se stavebnictvím se jistě potkal každý, kdo je doma přinucen okolnostmi, něco vytvořit. Třeba něco vybetonovat. Na to je potřeba beton. Historie betonu je velice dlouhá. Betonové prvky se nalézají již v antice a později v Egyptě. To byl ještě beton, který byl na jiných základech. Beton se vyvíjel a teprve od poloviny osmnáctého století můžeme zaregistrovat beton, který je založen na stejných základech, jako dnes. Encyklopedie uvádí tři hlavní složky současného betonu. Jsou to pojivo, plnivo a voda. Voda je jasná. Pojivo také, dnes je to cement. Ale z plniva uděláme dnešní otázku. Encyklopedie uvádí kamenivo. A tak se ptám: jak se lidově nazývá kamenivo, které používáme do betonu. A protože je tato otázka velice jednoduchá, tak ještě zkuste určit název města. Schválně neudám jediné vodítko. Zkuste to jen podle obrázků, které jsou v příloze.