Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Kvíz 124

Hledáme název zámku

Zámek leží v městě pod Krušnými horami, mezi Teplicemi a Mostem, původně se německy jmenovat Dux. Největší rozkvět zámek zažil v průběhu 300 let vlastnictví rodu Valdštejnů, kteří jej získali od Lobkoviců roku 1642. V době, kdy Teplice začaly být velmi navštěvovanými lázněmi i tady začalo být dost rušno. Pobýval tu Johann Wolfgang von Goethe; Ludwig van Beethoven; Fryderyk Chopin a další… Ale mezi ty nejproslulejší hosty tohoto zámku patří jistě Giacomo Casanova. Jako knihovníka jej na zámek pozval hrabě Josef Karel Emanuel z Valdštejna a Casanova zde prožil posledních 13 lež života. Jako knihovník toho moc nenadělal, ale sepsal tu své paměti “Dějiny mého života” a také “Historie mého útěku z vězení Republiky benátské, zvaného Olověné kobky”. Tuto knihu prý napsal proto, že se ho na tento jeho úprk každý vyptával a jeho nebavilo to pořád dokola vyprávět, tak o tom napsal knihu 🙂 V Čechách se mu nežilo moc slavně, byl už starý, nevrlý, na zámku mu nikdo ze služebnictva nerozuměl a tak tam neplatil za legendárního milovníka, ale za věčného reptala! Dokonce se tam dozvíme, že se naprosto nesnášel s komorníkem a dělali si mezi sebou naschvály. Došlo až k tak velké pohaně, že sloužící na hajzlík pověsili Casanovovu podobiznu a nekadily na ní jen mouchy 🙂 To už Casanova nevydržel, došlo i na soud a po zásahu samotného Valdštejna bylo drzé služebnictvo “odstraněno” na jiný zámek. 4. června 1798 zde, prý na křesle, které je stále na zámku v expozici, Casanova zemřel. Chtěl být pochován v zámecké zahradě se svými nejbližšími, tedy milovanými dogami. Asi tu i pohřben je, ale nikdo neví kde. Náhrobky, které tu byly, jsou teď na dně jezera Barbora, zpevňovalo se jimi dno. Jeden z nich možná nese jméno Giacomo. Jeden náhrobek na zámku ale je. Při zahradních úpravách ho “jako” našel jeden z dělníků… Pak vyšlo najevo, že ho sám vyrobil z recese, ale na zámku si ho nechali.

Jistojistě všichni víte, kde největší milovník všech dob sepsal své paměti a nakonec dožil.