Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Kvíz 126

Hledáme název vesnice

Dnes budeme hledat název jedné z nejstarších vesnic plzeňského kraje. První dochovaná písemná zpráva je z roku 1175. Toto místo jsem navštívila při mých častých návštěvách Klatov, protože přes tuto vesnici vede cesta z Prahy. Ovšem zámek, o kterém bude řeč, není z hlavní ulice vidět a málokdo tedy ví, že tam vůbec je.

Zámek leží na levém břehu řeky Úhlavy a je obklopen parkem. V roce 1866 koupil zámek i panství pro svou matku Annu Josef Hlávka, který se narodil ve vedlejších Přešticích, kde je i teď v rodinné hrobce se svou rodinou pohřben.

Josef Hlávka byl významný stavitel a jeho stavby najdeme po celém světě, ale nejen to, byl také velkým mecenášem české vědy, kultury a vzdělání. Vystavěl studentské koleje, stovky studentů, vědců, umělců vděčily Hlávkovi za finanční podporu. Byl zakladatelem různých spolků, institucí a ústavů, včetně Akademie věd. Díky jeho štědrosti vznikla řada literárních, hudebních, malířských i sochařských děl.

Na svém náhrobku má nápis „Bohatýr ducha a práce“. Je to velmi výstižné, protože Hlávka byl neobyčejně pracovitý a totéž vyžadoval po svém okolí. Celý život miloval svou manželku Marii a po její smrti to neměla vůbec jednoduché jeho druhá žena Zdeňka. Hlávka, jeho matka i matka Marie, která také na zámku bydlela, Zdeňku neustále s Marií srovnávali, všude byly její portréty, dokonce musel být i ve Zdeňčině ložnici.

Na prohlídce zámku mě velmi pobavila vychytávka, kterou si Hlávka nechal na zámku udělat. Aby neztrácel čas a přitom mohl pomoci chudým, kteří kolem jeho zámku chodili, nechal si postavit tzv. almužnovod. Aby nemusel s drobnými chodit ke dveřím, nebo posílat služebnictvo, měl ze své pracovny vyvedený žlábek, takový okápek, který ústil mističkou u vstupních dveří na fasádě a almužnu takto posílal chudým, kteří šli kolem. Takhle ale také poslal drobné chuďasovi v ošoupaných šatech, kterého zahlédl a hle… on to byl Vrchlický na procházce. Vrchlický to vzal jako dobrý žert a z mince si nechal udělat přívěsek k hodinkám.

Na základě Hlávkovy poslední vůle je zámek vlastnictvím Nadání – Nadace Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových a konají se zde zasedání vedení Nadání, jsou zde předávána ocenění významným českým vědcům a umělcům.

Už víte, který zámek byl útočištěm například Thomayera, Dvořáka nebo Zeyera?