Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Kvíz 143

Hledáme název kostela a obce

Dnes bych vás pozvala na opravdu krásné místo!
Tedy teď je už krásné, před pár lety to bylo místo doslova a do písmene na odpis. Dnes si tu můžete udělat nádherný plnohodnotný výlet, na kterém se potěší oko, mozek i nohy 🙂
Díky manželům Kantovým, světově uznávaným vitrážistům, jejichž výrobky zdobí grandhotel Pupp, nebo domy šejků, Londýnské nádraží a teď malý andílek i okno naší maminy :), toto místo, které se nachází cca na půl cesty mezi Rakovníkem a Karlovými Vary, znovu ožilo a svítí barvami.

Jitka a Richard Kantovi mají svou dílnu na vitráže nedaleko odtud v obci Lubenec a protože tento kraj milují, nemohli přenést přes srdce, že by v nedaleké obci nechali chátrající kostel věkem spadnout k zemi, stejně tak jako nedalekou rozhlednu Vochlice, ze které je krásný výhled na Rakovnickou pahorkatinu nebo zámek Chyše. Vytvořili spolek za záchranu kostela, koupili kostel od církve v roce 2007 za 1 Kč a ten povstal skoro z popela. Teď je téměř opravený a je z něj muzeum vitráží s expozicí vývoje výroby, kde si prohlédnete kopie vitráží z doby románské, gotické, renesanční, ale i ty z 19. století. Největším dech beroucím exponátem je ale neskutečně krásný skleněný vitrážový strop! Skleněná plocha má rozměr 8x4m a skládá se z části ze starých vitráží, které byly sejmuty z dnes již neexistujících kostelů v Doupovských horách (o tom jsme si už psali v kvízu o zámku Valeč) a ty jsou doplněny vitrážemi novými. Po obvodu jsou cedulky, kde jsou uvedeni všichni sponzoři, kteří na výrobu přispěli.

Přispět na záchranu mohl každý penězi, nebo prací. Úklidové práce tu třeba vykonávaly vězenkyně z Drahonic. Darem dostali třeba knihovničky, ve kterých prodávají knihy z druhé ruky, což byl také příjem do kasičky na opravu kostela. První zmínka o kostelu pochází z roku 1356, ale odhalení tří oken románského tvaru ukazují na ještě starší dataci.

Jakmile se dobrovolníci pustili do oprav, nutně tu musely proběhnout i vykopávky a zjistilo se, že kostel leží na slovanském pohřebišti. Nalezly se hroby a v nich i dvě záušnice, šperky z konce 12. století. Postupně se zjišťovalo, že se jedná o velmi unikátní a vzácnou stavbu a že zde stála pravděpodobně jedna z nejstarších staveb v okolí. Je zde zachován gotický presbytář, gotická výmalba, původní oltář, socha sv. Řehoře z dílny M. Brauna a byla objevena i hrobka Strojetických ze Strojetic. Ostatky ve skleněných rakvích si můžete také prohlédnout, ale protože se jedná o kryptu mrňavou, není to úplně prima zážitek. V patře si můžeme prohlédnou malé muzeum regionu a vykopávek u kostela. Amatérský hledač pokladů Roman Žemlička zde našel třeba minci faraóna Ptolemaia IV. starou cca 2200 let. Zřejmě ji sem při obchodování přinesli Keltové a je možná jediná svého druhu nalezená v Čechách. Našlo se tu i pečetítko prince Williama Augusta vévody z Cumberlandu (1721-1765). To tu musel ztratit pouze za předpokladu, že tu jednou jedinkrát táhl s rakouskou armádou do bitvy u Dettingenu – Kolína nad Rýnem.

Až se pokocháme nádherou barevných skel a vytěsníme z hlavy ostatky Strojetických, můžeme se vydat cestou do vrchu na obnovenou rozhlednu Vochlice. Manželé Kantovi s kamarády opravili totiž i jí a cestou na ní vytvořili tzv. geologicko-umělecko-duchovní stezku. Stezka má devět zastavení, na kterých jsou do uměleckých skulptur zasazeny regionální horniny. Břidlice, žula, zkamenělé dřevo, křemenec, pískovec, opuka, kaolin, čedič a poslední je jaspis.

Už víte jak se zachráněný kostel jmenuje a v jaké obci leží?