Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Kvíz 144

Hledáme název obce

Moji milí výletníci,

dnes to bude snadné! Nepojedeme daleko, jen k Berounu, ale o co je to blíž, o to je to místo významnější!

Jedná se o klíčové místo národní historie. Toto město založila jedna z Krokových dcer a postavila zde hrad. Podle doložených výzkumů bylo toto místo osídleno již v neolitu. Od raného středověku je toto místo významnou křižovatkou obchodních cest, protože blízko byl brod přes řeku Berounku. Hrad stál na skalním ostrohu nad řekou a dodnes jsou tu patrné jeho základy. Podle archeologických výzkumů pocházel z poloviny 13. století, král Karel IV. jej připojil ke karlštejnskému panství, ale asi díky tomu, že veškerou pozornost upoutal Karlštejn, tento hrad je již od 15. století veden jako pustý. Dnes je na místě, na ostrohu, kde hrad stával, nádherná vyhlídka na řeku, skály a jeden z kostelů.

Výlet sem začínáme na vrchu Damil, který podle pověstí skrývá zlatou sošku tříletého býčka v životní velikosti 🙂 Pokud ho chcete najít, musíte být pastýřem, na Damilu najít místo, odkud jsou vidět všechny kostely města, jehož název hledáme. Na vrchu Damil je také dle legend hrob té jedné Krokovy dcery.

V obci najdete hned tři kostely. Na krásné návsi stojí vedle sebe románský kostel sv. Kateřiny z 12. století a barokní kostel sv. Ludmily ze století 17. V tomto kostele je pod oltářem umístěn kámen, na němž byla podle legendy zardoušena kněžna Ludmila. Tím třetím kostelem je kostel sv. Jana Nepomuckého. Stojí na místě, kde stávala dřevěná kaple sv. Michaela, kterou nechala postavit Drahomíra nad hrobem sv. Ludmily.

Tou nejvýznamnější ženou, která zde pobývala je totiž bezesporu kněžna Ludmila, babička svatého Václava. Ta zde byla svou snachou Drahomírou zavražděna a byla tu i pohřbena, než její ostatky roku 925 nechal kníže Václav přenést na Pražský hrad. Jak všichni víme, Drahomíra nechala svou tchýni uškrtit šálem a tento šál má obec ve znaku.

Toto město je také spojeno s mnoha dalšími slavnými jmény! Jako farář zde působil Václav Hájek z Libočan a během let 1533-1539 zde napsal většinu Kroniky české. V nedávné minulosti to pak byl třeba F. L. Čelakovský, J. Jungmann, J. Dobrovský, nebo třeba J. Thomayer.

Jsem si jistá, že název této obce je vám známo od prvních vět kvízu

Hezké slunečné dny přeje Ivča Přiby