Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Kvíz 149

Hledáme název kostela a města

Myslím si, že toto místo jste mnozí z vás navštívili, protože je velmi krásné a nepřehlédnutelné. Dnes se vás ptám na jméno kostela a města, ve kterém leží.

Toto město jsem navštívila několikrát a stále mě těší, že se neustále opravuje, revitalizuje a otevírá jak turistům, tak místním. Leží jihovýchodně  cca 20 km od Klatov a stejně tak daleko, ale jihozápadně od Horažďovic. Nad ním se tyčí kopec Svatobor s krásnou rozhlednou a restaurací. Rozhledna je tu již od roku 1894 a společně s restaurací jí můžete navštívit celoročně! Cestou nahoru se můžete kochat nejen výhledem, ale také můžete obdivovat překrásné lilie zlatohlávky, které tu v létě kvetou. Ty, které jsme na cestě viděly my nám dosahovaly až k ramenou. Na protilehlém kopci Stráž leží kostel s kaplí, která byla postavena roku 1682. Na její výstavbu věnovaly peníze a pozemek dvě mecenášky, Alžběta Meržková a Rozina Polyxena Weissenregnerová.

Roku 1936 byla kaple přestavena do současné podoby, čtvercový půdorys a čtyři rohové kaple, které jsou zasvěceny sv. Máří Magdaléně, Panně Marii Mariazellské, sv. Janu Nepomuckému a sv Floriánu. Kaple právem patří k nejvýznamnějším poutím místům v republice. Roku 1908 se zde shromáždilo rekordních 10tis poutníků.

Kopec Stráž byl vždy využíván jako strážný. Hlídky zde strážily původní osadu rýžovačů zlata. Podle pověsti tu obyvatelé vystavili kapli po události, kdy tu děcko ohrožoval jedovatý had, ale ochránil jej anděl. Další pověstí o založení je záchrana města andělem před morovou nákazou. V každém případě je město i jeho obyvatelé pod ochranou andělů!

“Andělé jsou netělesné, osobní a nesmrtelné bytosti, které mají rozum a vůli. Jsou to služebníci a poslové Boží. Jejich posláním je sloužit těm, kdo usilují jít cestou k Bohu, cestou pravdy, dobra a lásky.” tak popisuje anděly církev.

Tak ať při vás některý z nich stále stojí a opatruje vás!

Určitě už jste uhodli jak město, tak kapli nad ním.