Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Kvíz 25

Hledáme název hradu:

Opustíme tímto oblast jižní Moravy a navštívíme znovu Moravu severní. Budeme určovat romantický hrad, obrázky a popis poslala Anička, příběh dodám svůj.

Když jsem dostal tento kvíz, byl jsem trochu v rozpacích. Anička i Věrka mně posílaly kvízy zvlášť a zvlášť výsledek, abych i já mohl luštit. Podíval jsem se na obrázky a řekl jsem, nevím. Pak se mi rozsvítilo. To je ten hrad, kde se mi zatmělo. Toto musím vysvětlit. Už jsem se zmínil, že si některé objekty pamatuji podle katastrof, které se tam mně nebo někomu blízkému staly. A tohle je názorný příklad. Na prvním nádvoří jsme dostali výklad a k tomu upozornění, že se z nějakých důvodů neotvírá vstupní brána a do hradu se vstupuje malými dvířky v této bráně. Že vstup je nízký, musíme dát pozor, abychom se tam neuhodili. Tuto informaci jsem neblaze podcenil. Zrovna jsem si prohlížel otvory, ze kterých se na dobyvatele měla lít rozehřátá smola a vychladlé fekálie. V tom se ozvala strašná rána a zatmělo se. Alespoň v mé hlavě. Když jsem přicházel k vědomí, viděl jsem rozesmáté obličeje ostatních návštěvníků. Muselo je potěšit, mít ve skupině takového exota. Podíval jsem se na vstup. Byl skutečně nízký, olemovaný silným plechem, takže nedošel úhony. Zato mně se tento hrad vryl hluboko do paměti.

A na Vás je, napsat, kde se mi tato, pro druhé úsměvná událost stala.

Romantický hrad se nachází v malebné krajině Litovelska a Mohelnicka.

Hrad byl pravděpodobně postaven na přelomu 13. a 14. století, jeho prvním písemně doloženým majitelem byl Buso de Busow v letech 1317–1339. Od poloviny 14. století jej vlastnili páni z Vildenberka, kteří ho v roce 1382 prodali markraběti Joštovi. Jošt jej roku 1396 přenechal pánům z Kunštátu, kteří hrad upravovali a opevňovali. Tento rod hrad vlastnil asi 70 let, poté se v jeho držbě vystřídalo víc majitelů, jako např. Haugvicové z Biskupic. Dějiny moravské linie pánů Haugviců z Biskupic se počaly psát roku 1494, kdy si Jan (Hanuš) Haugvic z Biskupic tento hrad koupil. Roku 1502 obdržel od krále Vladislava Jagelonského povýšení do českého panského stavu pro sebe a své potomky za věrné služby.

V průběhu třicetileté války sloužil hrad jako císařská pevnost a vězení pro švédské zajatce. Hrad sloužil jako panské sídlo až téměř do konce 17. století.  Roku 1649 hrad koupila Eugenie Podstatská z Prusinovic, její syn ho roku 1696 prodal Řádu německých rytířů. Po státním převratu byl hrad Řádu konfiskován.