Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Kvíz 32

Hledáme, jaké sportovní odvětví na Rané vzniklo kolem roku 1932

Ještě zůstaneme v Českém Středohoří, jen se přesuneme na jeho západní okraj. Navštívíme dva kopce, které se můžou křížovkářům plést, oba jsou na čtyři písmena. Milá a Raná. Tím ale jejich podobnost končí. Jistě si všimnete, že tvarově  je každý jiný. K tomuto dílu bych ještě přiřadil přívlastek, pohledy do dáli.

Milá. Z dáli je to kupa, mně by to připomínalo velký krtinec. Celý kopec je rezervace, smí se tam chodit jen po turistické trase. Z toho důvodu jsme museli nejdřív kopec obejít, než jsme se mohli pustit nahoru. Prošli jsme strašidelným lesem, to je můj název. Viděli jsme lávovou suť, která se zvětráváním sune dolů. Krkolomnou pěšinou jsme došli až nad osadu Milá. Odtud jsme se dívali na Ranou. To je podlouhlý trojkopec, tvarem mě připomíná ležící postavu, přikrytou dekou. Stačí si přivřít oči. Pak jsme viděli v dáli Hazmburk, který je odtud 18 km přesně na východ. Potom už jsme došli na vrchol, tady žádná zřícenina není. Ani my jsme tak nevypadali, 150 m výšky, na to jsme již zvyklí. Při sestupu jsme viděli, jak v elektrárně Počerady usilovně topí. Elektrárny jsou v tomto kraji častý jev. Pro toho, kdo se tam moc nevyzná, jsou elektrárny něco jako majáky u moře. Nafotil jsem tam také pár kytiček, ale v říjnu bylo už po jejich sezóně, na jaře to tam jistě kvete víc. Ještě jsem stihl vyfotit město Most a hlavně Hněvín, který je nad ním.

Raná. Návštěvu jsme zahájili na severní straně. Raná není porostlá stromy, vypadá jako šikmá louka. Tato vlastnost umožnila vznik jistého sportovního odvětví, na které se Vás na závěr zeptám. Z vrcholu jsme viděli i Říp, vzdálený přibližně 37 km,  Louny poněkud blíže.  Velké parkoviště návštěvníků Rané na jihu a malé letiště Raná na severu. Dokonce jsme tam viděli i Blaník, ale ten kopec to nebyl. Nakonec nám zapadající sluníčko osvítilo páru, vycházející, jak jsme jen tušili, z Tušimic. K tomuto majáku to bylo jen 30 km.

 A zbývá již avízovaná otázka. Jaké sportovní odvětví na Rané vzniklo kolem roku 1932? Pozor na slovíčka, pro tento sport je možné použít hlavně jedno. Ale některé jiné jsou hodně podobné.