Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Kvíz 34

Hledáme název hory:

Tentokrát již opustíme České Středohoří a podíváme se dál po republice. Přesto ještě zachovám linii a budeme hádat kopec, dokonce zase sopku, jen bude jinde. Námět pro kvíz poslala Věrka.

Nejvyšší hora Českého ráje (744 m). Čedičový vrch byl už od pravěku vyhledáván jako naleziště drahých kamenů, z nichž pravěcí lovci vyráběli jednoduché nástroje. Zdejší naleziště byla využita ve středověku pro výzdobu chrámů. Vypráví se, že když tu pasáček hodil po krávě kamenem, měl tento kámen často větší cenu než celé stádo. Na západním svahu se nachází Měsíční údolí se dvěma velkými jeskynními převisy, pod nimiž byly nalezeny stopy po pravěkém osídlení. Od r. 1928 stojí na vrcholu turistická chata pojmenovaná po politikovi F. L. Riegrovi. Za války ji obsadili Němci a Klub českých turistů ji pak pracně opravil a tak chata slouží dodnes. V r. 1994 byla kousek od ní uvedena do provozu 40 m vysoká rozhledna, vojenská věž – z níž je vidět na vrcholky Krkonoš a Jizerských hor.

Jak se jmenuje nejvyšší hora Českého ráje?