Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Kvíz 73

Hledáme název poutního místa:

Dnes bych Vás ráda seznámila s jedním z několika našich oblíbených cílů na Šumavě. Velmi jsme si zamilovaly díla sklářky Vladimíry Tesařové a jedno z těchto krásných děl je právě na místě, které Vám dnes zkusím přiblížit.

Jedná se o poutní místo u města Srní. Podle pověsti tu v lese pod Kostelním vrchem dvě ženy sbíraly klestí a potkaly medvěda. Začaly se modlit o pomoc k Panně Marii, která se zjevila a před medvědem je zachránila. Jako poděkování tu ženy přitloukly na smrk obrázek Panny Marie. Na tomto místě vyvěrá i pramen léčivé vody, který pomáhá a zázračně uzdravuje. Také proto se tomuto místu říká malé šumavské Lurdy. Léčivá voda je ke kapli přivedena od studánky ručně tesanými dřevěnými vantroky, které jsou položeny na 59 bludných kamenech v lese, které symbolizují korálky na růženci. Voda pak vytéká právě do díla naší oblíbené sklářky, které má v tomto případě podobu lavoru ze složených dlaní. Po okrají tohoto “lavoru” je citát z Bible v několika jazycích: Kdo žízní, ať přistoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere vody života.

Původně tu stály tři kaple, dnes tu není ani jedna. První z nich obec Srní nechala postavit v roce 1820 a začaly se k tomuto zázračnému místu konat poutě a místo se stalo tak slavným, že sem přicházeli poutníci a prosebníci až z Itálie. Poté se postavily ještě další dvě kaple. Poslední z nich byla v roce 1957 zničena Československou armádou. Některé prameny uvádějí, že odstřel nebyl úplně z důvodu vojenského pásma, ale že tím bylo postaráno o likvidaci oblíbeného a vyhledávaného poutního místa. Při odstřelu se zázračně zachránila soška Panny Marie Lurdské, která je nyní umístěna v kostele Nejsvětější trojice v Srní. Poutní místo bylo obnoveno roku 2006. Tak jak se jmenuje toto poutní místo u Srní ?