Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Kvíz 75

Hledáme název města:

Dnes bych Vám ráda povyprávěla příběh z našeho oblíbeného místa v Jizerských Horách. Naše toulky v tomto místě vždy startujeme od kláštera, který máme rádi. Jeden výlet jsme tu proťapaly cestou křížovou, přes vyhlídku Krásná Máří. /asi 18 km/

Ale zpátky na start ke kostelu Navštívení Panny Marie, poutnímu místu ze 13. století. Je zde umístěna gotická soška Panny Marie – Sličné matky. Podle pověsti tu chudý řemeslník, který měl doma nemocnou ženu a dítě,  sbíral dřevo v lese u říčky Smědé a při práci usnul. Ve snu se mu zjevili andělé a ti ho vyzvali, aby přinesl obrázek Matky Boží a za odměnu, že se mu žena i dítě uzdraví. Řemeslník tak učinil, přinesl tedy místo obrázku sošku. Rodina se uzdravila a tím bylo založeno toto poutní místo. Město měnilo majitele – až v roce 1636 jej získali Gallasové a protože sem proudily davy poutníků – ročně až 80 tis., nechali zde při kostelu zbudovat františkánský klášter.

Za vlády Marie Terezie byl chrám opuštěn, vypleněn a chátral. Až začátkem 20. století chrám na své náklady nechal obnovit hrabě Clam-Gallase a tím se poutě obnovily. V obou světových válkách vzaly zvony v chrámu za své. Ale chrám přežil a po 2. sv. válce se začalo Panně Marii – Sličné matce říkat “strážkyně pohraničí”. Roku 1950 byl klášter zrušen a přeměněn na internační místo pro řádové sestry, které zde pak pracovaly v místních továrnách – textilce a porcelánce, která kromě nádobí dřív vyráběla i porcelánové části dýmek. V 70. letech byla již z chrámu ruina. V roce 1990 došlo k celkové rekonstrukci.

V chrámu je v hlavním oltáři uložena “ta” soška Panny Marie – Sličné matky a málokdo na první pohled pozná, že pozadí oltáře není skutečné, ale pouze namalované na zdi. Uvnitř bočního oltáře je prý dodnes zabudován pařez lípy, na které se zjevili andělé řemeslníkovi.

Po prohlídce nádherného chrámu jsme se vydaly přes kamenný most a plny energie jsme se začaly sápat přes vodopády Malého Štolpichu na novou křížovou cestu pod Ořešník. Vyfuněly jsme nahoru a pokračovaly na vyhlídku Krásná Máří, kde jsme měly město i s chrámem jako na dlani. Nápověd máte dost, tak už asi víte kde, jsme byly.