Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Kvíz 77

Hledáme název jednoho místa:

Když už někdy dělám návaznosti kvízů, tak mi napadá, že bych ještě jednu návaznost měl. Bude to návaznost na kvíz č. 🙂 Nelahozeves a č. 🙂 Bolfánek.  Připadá mi to ještě neukončené. Tehdy se to dotýkalo opery Rusalka a jejích autorů. Libreto Jaroslav Kvapil a hudba Antonín Dvořák. My jsme navštívili jedno místo, kde Antonín Dvořák často pobýval a které také má vztah k opeře Rusalka. Právě tam psal hudbu k Rusalce. Je tam také Rusalčino jezírko, které mě u kvízu č. 🙂 mátlo. Na tomto místě je i památník Antonína Dvořáka, moc daleko od Prahy to není, jistě jste tam mnozí také byli. A pro ty, kteří se ještě teď nevědí, dám nápovědu topografickou. Je to přesně 74 km azimutem 200 st, ale od místa Dvořákova narození. Napište název místa.