Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Kvíz 87

Hledáme jméno zámku a jízdárny:

Jedná se o jméno nebo spíš místo, kde se tento zámek a jízdárna nachází. Obě místa patřila rodu Windichgratz. Zámek vyrostl na místě středověkého hradu z 12. století za panování knížete Boleslava. Jeho historie je bohatá, hrad často měnil majitele, byl neúspěšně obléhán křižáckými vojsky a obsazen husity Prokopa Holého. V letech 1787-1809 jej Windichgratzové přestavěli v zámek s parkem a  vlastnili ho až do roku 1945. Po válce na něm hospodařil státní statek tak dobře, že roku 1962 byl vydán na zámek demoliční výměr. Bohudík k tomu nedošlo a po rekonstrukci je využíván městským úřadem a lidovou školou umění.  Na zámku je též zámecká expozice a galerie. Demolice byla také roku 1989 vydána na ruinu jízdárny, která byla postavena v novorománském slohu 1858-1860. Také k tomu bohudík nedošlo a v roce  2001-2004 byla krásně opravena. Určitě již víte, kde se zámek a jízdárna nachází!

Topografický návod ke kvízu č. 87.

  • Ze západočeské metropole Plzeň udělejte čáru dlouhou 55 km pod úhlem (azimutem) 275 stupňů. Čára končí v hledaném městě.
  • Hledané místo leží na 90 km řeky Mže. Počítá se to od soutoku s Radbuzou. Protože budete pádlovat proti proudu, musíte si odpočinout na 45 km ve Stříbře, to je v polovině cesty. Potom už to dopádlujete až do cíle v jednom okresním městě.