Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Portály pro seniory

Galerie

Centrum sociálních služeb Praha (CSSP) je příspěvkovou organizací hlavního města Prahy, které je jeho zřizovatelem. Tato organizace poskytuje prioritně terénní, ambulantní i pobytové služby široké škále osob v tíživé životní nebo sociální situaci. Rozsah služeb realizovaných CSSP zahrnuje služby především z oblasti sociální, ale jeho nedílnou součástí jsou také některé ze služeb zdravotnických, informačních apod. Zároveň CSSP zaměřuje svou činnost i na sféru odborného vzdělávání a metodickou a koncepční aktivitu v oblasti sociálních služeb na území Prahy.

Galerie

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o., jejímž zřizovatelem je MČ Praha 5, přináší podrobné informace o nabídce poskytovaných služeb včetně kontaktů na jednotlivá pracoviště. Profesionální tým zaměstnanců Vám velmi rád poradí, zodpoví Vaše dotazy, přivítá Vaše podněty či připomínky.

Jeho posláním je podporovat soběstačnost, poskytovat podporu a pomoc všem těm, kteří se ocitli vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu či chronickému onemocnění v situaci, kdy jsou částečně či úplně odkázáni na pomoc jiných. Prioritou našich poskytovaných služeb je individuální přístup ke klientovi, respektování jeho práv a včasnost zajištění služby. Zároveň nabízíme i služby, které podporují zdravý životní styl, aktivní využívání volného času a celoživotní vzdělávání.

Galerie

Gerontologie je portál, na jehož stránkách naleznou pomoc lidé, kteří hledají různé možnosti zdravotně-sociálních služeb pro seniory ve svém blízkém i vzdálenějším okolí. Doufáme, že tato databáze pomůže také mnoha lidem, kteří se u nás potýkají s důsledky Alzheimerovy choroby.

Snažíme se, aby databáze zahrnovala co nejširší spektrum služeb pro seniory, není ale bohužel v našich silách ověřovat kvalitu těchto služeb. Zajímají-li Vás kvalitní služby pro seniory s demencí, mohl by Vám pomoci certifikační systém České alzheimerovské společnosti, o.p.s.

Galerie

Pražský senior je zcela nový internetový portál, který je určený právě Vám, pražským seniorům. Internetové stránky navazují na nový dvouměsíčník Pražský senior, který vychází ve dvacetitisícovém nákladu z iniciativy Centra sociálních služeb Praha. Cílem internetových stránek je nabídnout čtenářům časopisu jakousi nadstavbu, která umožní přinášet Vám AKTUALITY z dění v metropoli, ale zejména zveřejnění vašich vlastních tipů, námětů rad, receptů či zlepšováků. Prostřednictvím sekce AKCE mohou zájemci najít pozvánky na akce určené seniorům ať již je pořádají oficiální organizace, nezisková sdružení či nejrůznější seniorské kluby a spolky. Internetové stránky nabízejí i zcela jedinečný, bezplatný inzertní systém, který mohou čtenáři využít například sběratelé, ale také ti, kdo hledají služby v sociální nebo zdravotní oblasti a nakonec je zde i samostatná sekce určená k seznámení. Internetové stránky jsou díky speciálnímu počítačovému programu přístupné i nevidomým pod zvláštním odkazem na hlavní straně. Věříme, že budete s touto internetovou novinkou spokojeni a bude Vám přínosem.

Galerie

Půjčovna 3P Praha,  z.s., původně Občanské sdružení 3P, o. s., které bylo založeno v roce 2010 a to jako logické vyústění snahy zachovat stávající služby, které do té doby poskytovalo Centrum pro zdravotně postižené kraje Praha.

Půjčovna 3P Praha , z.s. provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek a bezbariérovou přepravu pro seniory a občany se zdravotním postižením specielně upraveným vozidlem. Nabízíme i opravy a servis pomůcek – u nás i ve Vaší domácnosti. Pro seniory realizujeme kurzy tréninku paměti, nabízíme výuku práce na PC, podporujeme rehabilitační a kondiční cvičení, klubovou a zájmovou činnost. Výhledově však plánujeme rozšíření i o další služby tak, jak je uvedeno ve stanovách (viz sekce Více o nás – stanovy). Zaměstnáváme vice než 50% osob se zdravotním postižením, jejich zkušenosti využíváme i v konzultační sféře.

Galerie

Občanské sdružení Život 90 bylo založeno 24.10.1990 manželi Blankou a Janem Lormanovými s cílem umožnit seniorům žít plnohodnotný život tam, kde to mají rádi – doma.
Od roku 1995 provozujeme v centru Prahy komunitní centrum pro seniory a jejich blízké. Poskytujeme své služby 365 dnů v roce, 24 hodin denně. Klienti u nás mohou zdarma navštívit naše informační a poradenské centrum, kde získají rady, například v sociálně právní oblasti, mohou navštívit psychologa nebo se spolu setkávat a popovídat si.

Zdarma poskytujeme také telefonickou krizovou pomoc – linku důvěry Senior telefon 800 157 157. Linka poskytuje nepřetržitou a bezplatnou pomoc seniorům v krizových situacích, když se cítí sami nebo když se setkají s domácím násilí. Rodiny prostřednictvím Senior telefonu podporujeme a poradíme jim s péčí o seniory.