Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Zájezdy seniorů 2008

23. 4. 2008 – ČESKÝ KRUMLOV, ČESKÉ BUDĚJOVICE

Popis

Český Krumlov – zámek a město, České Budějovice – historické centrum

Český Krumlov

Památka UNESCO, městská památková rezervace, jedno z našich nejkrásnějších měst. Rozsáhlý komplex hradu a zámku, založený ve 13. stol, přestavěný goticky, přestavěný a rozšířený renesančně a barokně, od počátku 14. stol. hlavní sídlo Rožmberků, s bohatou výzdobou interiéru, národní kulturní památka. Zámecká zahrada s letohrádkem a divadlem s otáčivým hledištěm. Pozoruhodný několikapatrový most Na Plášti. Podhradní městečko Latrán s Budějovickou bránou a zbytky opevnění, Gotický kostel sv. Víta z 13. – 15. stol., renesanční jezuitská kolej (dnes hotel Růže), barokní jezuitský seminář a gymnázium z poloviny 17. stol. Renesanční radnice, gotické, renesanční a barokní domy, často s grafitovou výzdobou. Klášter minoritů a klarisek s kostelem Božího těla a Zvěstování P. Marie ze 14. stol, Muzeum marionet, Muzeum útrpného práva. Mezinárodní kulturní centrum Egona Schieleho. Pivovar Eggenberg.

České Budějovice
Metropole jižních Čech, založená jako královské město v r. 1265, městská památková rezervace. Náměstí (133x133m) s barokní Samsonovou kašnou.

Gotické, renesanční a barokní domy, renesanční radnice, bývalý kapucínský klášter s kostelem ze 17. stol., novogotický sirotčinec s kostelem sv. Rodiny, epmírové divadlo z r. 1819. Muzeum koněspřežky, Alšova Jihočeská galerie, Jihočeská universita. Tradiční výstava Země živitelka.


7. 5. 2008 – TACHOVSKO

Popis

Kladruby – klášter, Tachov – město, Planá – hornické muzeum, Stříbro – město

Kladruby

V r. 1115 tu Vladislav založil benediktínský klášter, nejstarší v Čechách. Dnes národní kulturní památka. Původně románská bazilika Nanebevzetí P. Marie z poloviny 13. stol. přestavěna Santinim v letech 1712 – 29 ve stylu barokní gotiky. Gotická madona z 15. stol., unikátní barokní varhany, hrobka Windischgratzů. Stará prelatura, starý konvent, lapidárium soch M. B. Brauna.

Tachov

Městská památková zóna. Na místě hradu stojí klasicistní zámek z r. 1808. Kostel Nanebevzetí P. Marie ze 14. stol., hřbitovní kostel sv. Václava ze 13. stol. (na ohradní zdi smírčí kříž, náhrobní kameny z 15. – 19. stol.), Muzeum Českého lesa. Na návrší památník vítězství husitů nad křižáky.

Planá

Městská památková zóna. Zbytky městského opevnění. Ve štole Ondřej Šlik Hornické muzeum. Raně barokní radnice, hezký soubor gotických, renesančních a barokních domů.

Stříbro

Městská památková zóna. Již ve 12. stol. zprávy o kutání stříbra. Zachovaná část opevnění ze 14. stol. (Židovská branka, Husitská bašta), pozdně gotický kostel Všech svatých z r. 1565, renesanční radnice, bývalý minoritský klášter s torzem kostela sv. Maří Magdaleny ze 13. stol., renesanční kamenný most s věží. Židovský hřbitov z druhé pol. 19. stol.


28. 5. 2008 – NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, DOBRUŠKA

Popis

Nové Město nad Metují – zámek a historické centrum města, Slavoňov – roubený kostelík, Dobruška – dom F. Vl. Heka (F. L. Věka), radnice a radniční věž, muzeum, židovský hřbitov, mikve, kostel sv. Ducha

Nové Město nad Metují

Městská památková rezervace. Město nově vystavěno po požáru v r. 1526 v jednom renesančním stylu. Část městských hradeb, na náměstí původní renesanční domy s podloubími, západní strana má jednotné průčelí s atikovými štíty. Zámek z 16. stol. ve stylu italské renesance. V letech 1909 – 1912 upraven D. Jurkovičem. V zámecké zahradě plastiky z dílny M. B. Brauna. Zámek v restituci vrácen potomkům Bartoňů z Dobenína.

Dobruška

Městská památková zóna. Renesanční radnice s přístupnou 45 m vysokou věží (městské muzeum), historické domy s gotickými jádry. Na náměstí plastika ve tvaru žulové koule z r. 1994, točící se na vodním polštáři. Barokní kostel sv. Václava z 1709 – 24 se zvonicí a děkanstvím, renesanční hřbitovní kostel sv. Ducha z poloviny 16. stol. s masivní hranolovou zvonicí z r. 1686. Bývalý rabínský dům s muzejními sbírkami o dějinách židovské obce.

Buditel Věk

V jednom z historických domů na náměstí (čp. 17) žil národní buditel knihkupec František Vladislav Hek, hrdina Jiráskova románu F. L. Věk, kterému je věnována i socha z r. 1962 před radnicí.


25. 6. 2008 – JINDŘICHŮV HRADEC

Popis

Jindřichův Hradec – zámek a historické jádro města, Červená Lhota – zámek

Jindřichův Hradec

Městská památková rezervace. Nevelký románský hrad ze 13. stol. nahradil hrad gotický, přebudovaný po r. 1560 doplněný o renesanční zámecké budovy. Dnes zabírá tento areál plochu 3 ha a je třetí největší svého druhu u nás. Na zahradě stojí pozoruhodný renesanční altán (rondel). Prohlédneme si i kapli sv. Ducha, černínskou galerii, hladomornu, Černou věž, pozůstatky nejstarší hradní kuchyně, cennou malířskou výzdobu (gotická malba Legenda sv. Jiří z r. 1338, deskový obraz Jindřichohradecké madony z r. 1460 aj.) a bohatý inventář. Na hrad a zámek navazuje renesanční zahrada. Náměstí a přilehlé ulice zdobí pěkné renesanční a barokní domy s gotickými jádry. Zbytky městských hradeb, rybník Vajgar, národní muzeum fotografie. Jízdy parních vlaků po úzkokolejce.

Muzeum Jindřichohradecka v Jindřichově Hradci na Balbínově náměstí nabízí řadu pozoruhodností – terče místních ostrostřelců, historické hodiny, sbírky věnované zdejším cechům, lékárnu z počátku 19. stol. Největším unikátem jsou Krýzovy jesličky, největší lidový mechanický betlém na světě, zapsaný v Guinessově knize rekordů.

Červená Lhota

Na místě gotické tvrze ze 13. stol. na skalnatém ostrůvku uprostřed rybníka byl po r. 1530 vybudován romantický renesanční zámek. Na začátku 20. stol. byl objekt novorenesančně upraven. V anglickém parku stojí kaple Nejsvětější Trojice (využitá jako hrobka). Nábytek zámku –  od renesance až po biedermeier, kachlová kamna, obrazy, nádobí aj. Zámek často využívali filmaři k natáčení pohádek.


17. 9. 2008 LOKET, KARLOVY VARY

Popis

Loket – hrad, Karlovy Vary – procházka lázeňskou částí města, ochutnávka léčivých pramenů, Radošov – most, Kyselka – zašlé lázně

Loket

Městská památková rezervace s dominantou hradu, založeného nad meandrem Ohře v r. 1230. Hranolová věž pochází z románského období, proti ní stojí půrkrabství a jižně hejtmanství. Stálá expozice se věnuje tradici výroby porcelánu, archeologii, novější je expozice útrpného práva.

Karlovy Vary

Městská památková zóna a naše největší a nejvýznamnější lázně, které kolem r. 1350 založil Karel IV. Vyvěrá tu více než 60 termálních pramenů. Z let 1871 – 81 pochází Mlýnská kolonáda, dílo Josefa Zítka, z r. 1883 secesní Tržní kolonáda, z let 1967 – 75 Vřídelní kolonáda. Grandhotel Pupp pochází z r. 1907. Pravoslavný chrám sv. Petra a Pavla z konce 19. stol. Z upravených vyhlídek je nejznámější Jelení skok, poblíž je socha kamzíka, symbol lázní. Město je známé výrobou porcelánu, skla, likéru Becherovka. Golfové hřiště.

Radošov

Historická památka, zapsaná v rejstříku památek. Jeden z nejstarších dřevěných mostů ve střední Evropě se nachází v Radošově u Kyselky. V podvědomí lidí se stal symbolem nejtrvalejších hodnot. Stále silně působí mezi místním obyvatelstvem pověst, že jakmile most ztratí svůj klobouk, nastane konec světa.

 Kyselka

Zapomenuté lázně, v současné době jsou staré budovy v rekonstrukci. Lázně se snaží obnovit zašlou slávu.


1. 10. 2008 – CHOMUTOV, KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ, KADAŇ

Popis

Červený Hrádek – zámek, expozice o strašidlech, Klášterec nad Ohří – muzeum porcelánu, Kadaň – královské město

Chomutov

Centrum středního Krušnohoří, městská památková zóna. Bývalá komenda německých rytířů s kostelem sv. Kateřin z 13. stol., přestavěná na renesanční zámek, později upravená na radnici (dnes Oblastní muzeum), goticko-renesanční kostel Nanebevzetí P. Marie z doby po r. 1525 se starším jádrem, s mohutnou městskou věží. Část gotické městské hradby s baštou, gotické a renesanční domy s podloubím.

Červený Hrádek

Zámek s expozicí o strašidlech a postav z českých pohádek a večerníčků. Čekají na nás postavy z pohádek O červené karkulce, Čert a Káča, nechybí ani pohádková babička, víly, vodníci a ostatní obyvatelé pohádkové říše.

Klášterec nad Ohří

Renesanční zámek z konce 16. stol., přestavěn barokně a novogoticky, v interiéru unikátní expozice porcelánu, v zámecké zahradě barokní sala terrena. Novorenesanční radnice, měšťanské domy z 18. a 19. stol. Nově obnovené lázničky z 19. stol.

Kadaň

Městská památková rezervace. Nově rekonstruované torzo královského hradu z 13. stol., dvojitý pás městských hradeb s Mikulovickou (Svatou) bránou, fortnou a Žateckým barbakánem. Gotická radnice s 54 m vysokou věží, gotické a renesanční domy. Gotický, zbarokizovaný kostel Povýšení sv. Kříže.

Městské muzeum v Kadani – nabízí tři prohlídkové okruhy, seznámí nás s historií stavby, způsobem života mnichů, dějinami města, středověkou těžbou v Krušných horách, ale i s uměleckými skvosty v areálu – např. s jednou s nejstarších sklípkový kleneb u nás, tumbou zakladatele kláštera Jana Hasištejnského z Lobkovic.


Podzimní zájezdy pro seniory 2008

Průběh

  • Stejně jako v loňském roce, jezdili senioři naší MČ na zájezdy organizované kulturním střediskem MČ Praha – Radotín. Zájezdů bylo plánováno sedm a šesti se naši senioři skutečně zúčastnili.
  • Podle článků v minulých číslech Mramoru a také dle informací na schůzkách seniorů měly zájezdy velký úspěch a po počáteční opatrnosti z řad našich seniorů naopak v letošním roce zájem převyšoval nabídku.
  • Účastníci si pochvalovali vyvážený program i služby průvodce. Zájezdy dotovala naše MČ a výhodou bylo, že autobus zajížděl do Slivence i do Holyně, aby se mohli zúčastnit i méně mobilní zájemci.
  • Je škoda, že posledního zájezdu na zámek Hluboká 22. 10. 2008 se zcela nečekaně nemohli senioři naší MČ zúčastnit pro velký zájem radotínských, ačkoli právě na základě našeho zájmu cestovní kancelář nasmlouvala autobus s větší kapacitou.
  • Za to se omlouváme. Je nám to líto i proto, že předchozí spolupráce s kulturním střediskem Koruna v Radotíně i cestovní kanceláří pana Čorneje byla výborná.
  • Za naši městskou část mohu slíbit, že se budeme snažit smluvně sjednat pro naše seniory jinou možnost „seniorského cestování“ pro rok 2009.

Lenka Kudláková