Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Zájezdy seniorů 2009

9. 4. 2009 – KAČINA, KUTNÁ HORA A KOUŘIM

Popis

Kouřim – skanzen, velikonoční lidové zvyky, Kutná Hora – chrám sv. Barbory, prohlídka historického jádra města, Kačina – zámek, muzeum české vesnice

Kouřim

Městská památková zóna. Zachovaná část opevnění (šest bašt, snížená Pražská brána je patrně nejlépe dochovanou raně gotickou bránou ve střední Evropě), raně gotický trojlodní kostel sv. Štěpána z doby kolem r. 1260, pozdně gotická zvonice z r. 1525, radnice ze 14. stol přebudovaná renesančně – dnes v ní je Muzeum Kouřimska. Gotický hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice, barokní kaple P. Marie od J. Santiniho.

Muzeum lidových staveb – na jižním okraji města se prostírá areál Muzea lidových staveb, budovaného od r. 1972. Uvidíme tu např. dvě naše nejstarší polygonální stodoly, celoroubenou kovárnu, roubenou podkrkonošskou rychtu. V jednotlivých objektech se nás ujmou hospodyně jako průvodkyně.

Kutná Hora – město s leskem stříbra

Bývalé horní město při bohatých nalezištích stříbra, městská památková rezervace, památka UNESCO. Královský hrad z doby před r. 1300, upravený na mincovnu zv. Vlašský dvůr. Gotický chrám sv. Barbory ze 14. – 16. stol. s překrásnými klenbami a kamenickou výzdobou (Matěj Rejsek z Prostějova, Benedikt Ried), národní kulturní památka. Gotický kostel sv. Jakuba ze 14. – 15. stol., barokní klášter voršilek, raně barokní jezuitská kolej z r. 1627 s galerií soch. Gotické, renesanční a barokní domy, pozdně gotická kamenná kašna z r. 1495 od M. Rejska. Muzeum alchymie.

Kačina

Velký empírový zámek Chotků z let 1802 – 22, nejčistší a nejvýznamnější empírová stavba v Čechách, u zámku je velký přírodně krajinářský park. Expozice představuje vývoj zemědělství a potravinářství, dějiny rodu Chotků a životní styl české šlechty.


16. 5. 2009 – KUDY CHODIL PRAOTEC ČECH

Popis

Nelahozeves – zámek; Roudnice nad Labem – město; Říp – výšlap na nejčeštější horu, výhled do krajiny; Mělník – město, vyhlídka

Nelahozeves

Renesanční zámek, který postavil Florián Gryspek z Gryspachu, patří od r. 1623 Lobkovicům. Nápadná je sgrafitová výzdoba na vnějších fasádách. V interiérech je rozsáhlá rodová sbírka (nejbohatší svého druhu ve střední Evropě), zajímavá je obrazová galerie španělských portrétů, Rytířský sál s renesanční výzdobou, kolekce obrazů psů a koní, sbírka asijského a evropského porcelánu aj. V obci je rodný dům Antonína Dvořáka, naproti kostel sv. Ondřeje ze 14. stol., v němž budoucí slavný hudební skladatel hrával.

Roudnice nad Labem

Městská památková zóna. Velký barokní zámek, v zámecké jízdárně galerie. Bývalý kapucínský klášter z let 1625 – 28, gotický klášter augustiánů z r. 1333 s kostelem Narození P. Marie. Domy s barokními jádry, zbytky pivovaru z 16. stol., barokní mlýn z 18. stol.

Říp

Výrazná znělcová kupa (461 m), památné místo nejstarších českých dějin, národní kulturní památka. Románská rotunda sv. Jiří z 11. stol. Z některých míst daleký výhled. Kdysi prý na horu Říp vystoupil praotec Čech a zaujat pohledem do krajiny usoudil, že právě tady se se svým lidem usadí.

Mělník – město vína.

Kdysi věnné město českých královen na soutoku Labe s Vltavou. Městská památková zóna. Na bývalém hradišti Pšovanů románský a gotický hrad, přestavěný na renesanční a barokní zámek, s expozicí. Gotický kostel sv. Petra a Pavla ze 14. – 16. tol. S pozůstatky románské svatyně a kostnicí. Pod kostelem trasa s vyhlídkou k soutoku Labe a Vltavy. Gotická radnice, klášter kapucínů s kostelem Čtrnácti sv. pomocníků z r. 1753 (dnes muzeum), pozdně gotická Pražská brána z r. 1535 (vyhlídka), polygonální dřevěná zvonice z konce 19. stol.


25. 6. 2009 – ŠUMAVA A PODŠUMAVÍ

Popis

Pěší výlet cca 7 km z Antýglu kolem Vydry na Čeňkovu pilu, Sušice – město a muzeum Šumavy, Rabí – hrad, Strakonice – zastavení ve městě cestou zpět

Pěší výlet cca 7 km z Antýglu kolem Vydry na Čeňkovu pilu:

Antýgl – zajímavý areál původní královské rychty z 18. stol., dnes vyhlášený autokemp.

Od Antýglu k Čeňkově Pile vede jedna z nejoblíbenějších šumavských tras, naučná stezka Povydří. I se zastávkou v Turnerově chatě ji zvládneme za tři hodiny. Čeňkova Pila – původně pila a sklad dřeva na soutoku Vydry a Křemelné, významné výletní místo (B. Smetana tu zasadil tři smrky).

Sušice

Městská památková zóna. Renesanční radnice z 16. stol., honosné gotické a renesanční domy. Gotický kostel sv. Václava ze 14. stol., barokní kapucínský klášter z r. 1654 s kostelem sv. Felixe. Zbytky hradeb, bašta a část Klášterní brány. Muzeum Šumavy.

Rabí – hrad

Nejrozsáhlejší a nejmohutnější zřícenina hradu v ČR, národní kulturní památka. Založen románsky v první polovině 13. stol., významně přestavěn, rozšířen a mohutně opevněn pozdně goticky po r. 1490.

Strakonice

Historické město na soutoku Otavy s Volyňkou. Románský vodní hrad z 13. stol., přestavěný goticky, zčásti upravený na johanitskou komendu, s románsko-gotickým kostelem sv. Prokopa a věží Rumpálem, národní kulturní památka (dnes sídlo muzea a galerie) Zbytky městských hradeb s baštami, historické městské domy. Na bývalé radnici sgrafita od M. Alše


10. 9. 2009 – HLUBOKÁ

Popis

Hluboká – zámek a zámecký park, Temelín – jaderná elektrárna, Albrechtice – malovaný hřbitov, Písek – historické centrum města

Hluboká nad Vltavou

Gotický hrad z 13. stol. přestavěn renesančně a barokně na zámek, od roku 1660 v majetku Schwarzenberků, dnešní honosný vzhled ve stylu anglické  windsorské novogotiky pochází z let 1839 – 71; národní kulturní památka. Interiéry s cennými dřevořezbami a bohatými sbírkami. V bývalé jízdárně, stájích a kočárovně Alšova jihočeská galerie. Rozlehlý anglický part, barokní dvoupatrová sýpka s volutovými štíty z r. 1708.

Temelín – jaderná elektrárna

Albrechtice – malovaný hřbitov

Neobvyklý hřbitov s románským kostelem. Okolo je přes sto náhrobních kapliček převážně z let 1841 – 1854, na každé z nich jsou verše věnované zesnulému.

Písek

Městská památková zóna. Gotický kamenný most přes Otavu z konce 13. stol. národní kulturní památka. Části hradeb městského opevnění s baštou u bývalé Putimské brány. Královský hrad s palácem – v interiéru gotické malby. Domy s gotickými a renesančními jádry, pozdně barokní radnice z let 1740 – 64. Poutní kostel Narození P. Marie se 74 m vysokou věží, gotický, barokně přestavěný klášterní kostel Povýšení sv. Kříže.


3. 10. 2009 – JELENIA GÓRA, HARRACHOV

Popis

Jelenia Góra – historické město a možnost nákupů v místní tržnici, Harrachov – sklárna, pivovar, muzeum

Jelenia Góra – Polsko

Nákupy v místní tržnici

Harrachov

Nejvýznamnější středisko západních Krkonoš s hotely, penziony, areálem pro sjezdové a běžecké lyžování a sedačkovou lanovou dráhou na Čertovu horu. Jediný „mamutí“ skokanský můstek v ČR pro lety na lyžích. Sklárny, založené v r. 1712, se sklářským muzeem. Empírový kostel sv. Václava z r. 1828. Kaple sv. Alžběty se skleněným zvonem z r. 1916. Pivovar.