Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Zájezdy seniorů 2010

8. 4. 2010 – MEZI LABEM A JIZEROU

Popis

Přerov nad Labem – skanzen Polabí, Benátky nad Jizerou – muzeum hraček, Brandýs nad Labem- zámek s expozicí o Habsburcích, Stará Boleslav – chrám Nanebevzetí Panny Marie s Palladiem Země české, kostel sv. Klimenta, kostel sv. Václava v místě zavraždění českého knížete

Přerov nad Labem

Polabské národopisné muzeum. Ve skanzenu, nejstarším ve střední Evropě, objevíme staročeskou chalupu z 18. stol., bývalou panskou myslivnu z r. 1849, starou školu, bývalou bednárnu, zahrádku s léčivými bylinami.

Benátky nad Jizerou

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1259. Městská práva byla přenesena ve 14. století ze Starých Benátek, kdy zde vzniklo nové město (Nové Benátky). V roce 1599 dostal slavný dánský alchymista a astronom Tycho Brahe od císaře Rudolfa II. nabídku, aby se ubytoval na některém císařském zámku v okolí Prahy. Kvůli příznivé poloze pro pozorování hvězd si vybral Benátky. Dostavbu zámku v té době vedl a dovršil císařský stavitel Giovanni Maria Filippi. Brahe si zde zařídil alchymistickou dílnu a ještě tentýž rok poslal císaři elixír proti moru. Začátkem února 1600 za Tychonem Brahe přijel další známý učenec Johannes Kepler. Na zámku působil v rodině Thunů jako učitel hudby i Bedřich Smetana. Zámek – renesanční, barokně přestavěný s expozicí věnovanou Tychonu Brahemu. V přízemí zámku sídlí od roku 1999 Muzeum historických hraček.

Brandýs nad Labem

Městská památková zóna s renesančním zámkem na místě původního hradu, později několikrát upraveným. Expozice věnována Rudolfu II., Rakousko-uherským jezdeckým plukům. Figurální sgrafita s loveckými motivy. Secesní radnice, renesančně přestavěná katovna. Poblíž starého mostu renesanční mlýn, ve své době největší v Čechách.

Stará Boleslav

Městská památková zóna, historické místo – v r. 935 (929) tady Boleslav I. nechal zavraždit svého bratra Václava. V jádru románský kostel sv. Václava z 11. – 12. stol., kostel sv. Klimenta z 11. stol., pozdně renesanční kostel P. Marie z let 1617 – 23 se známým Palladiem země české. Ve Staroboleslavské bráně stálá expozice.


13. 5. 2010 – CHODSKO

Popis

Klenčí – muzeum J. Š. Baara, Výhledy – rozhled na Český les a Šumavu, Domažlice – Chodské muzeum a procházka městem, Újezd – Kozinova pamětní síň, Hrádek – Kozinova socha

Klenčí pod Čerchovem

Vesnická památková zóna. Barokní kostel sv. Martina z r. 1745 s kryptou Lamingerů a Stadionů. Stará pošta z r. 1546, fara s barokní bránou z r. 1754, statky a chalupy chodského typu. Muzeum J. Š. Baara.

Výhledy

Výletní místo s 12 m vysokým pomníkem J. Š. Baara od L. Šalouna z r. 1933. Nádherný výhled na celé Chodsko.

Domažlice

Centrum Chodska, městská památková rezervace. Gotický kostel P. Marie s 56 m vysokou válcovou věží – hláskou (vyhlídka). Augustiniánský klášter z 13. stol. Na náměstí gotické a renesanční domy s podloubími. Zbytky gotického opevnění s Dolní branou z 13. stol. Původně gotický Chodský hrad z 13. stol. s vyhlídkovou válcovou věží, přestavěný barokně, dnes Muzeum Chodska s národopisnými sbírkami. Muzeum hudebního skladatele Jindřich Jindřicha.

Újezd

Rodiště J. Sladkého-Koziny, v jeho statku pamětní síň. Památné dvory, roubené statky, chalupy a sroubky.


9. 9. 2010 – VYSOČINOU

Popis

Lipnice nad Sázavou – hrad a památník J. Haška, Havlíčkův Brod – město, pěší výlet cca 4 km podél Sázavy ke Stvořidlům, Ledeč nad Sázavou – město

Lipnice nad Sázavou

Lipnický hrad byl založen na počátku 14. stol. pány z Lichtenburka. Později Lipnice patřila bohatým Trčkům z Lípy, kteří ji přebudovali na velkolepou rezidenci. Za třicetileté války hrad velmi utrpěl, poté začal chátrat a po požáru v roce 1869 se změnil ve zříceninu.

Památník Jaroslava Haška

Jaroslava Haška přivedl do Lipnice v r. 1921 jeho přítel, malíř Jaroslav Panuška. Hašek se svou družkou Šurou bydlel v hostinci U České koruny, kde napsal velkou část světoznámé knihy Osudy dobrého vojáka Švejka. Z peněz za první díl si pořídil malý domek pod hradem. Dlouho si ho neužil, neboť již 3. ledna 1923 zemřel. Je pochován na místním hřbitově.

Havlíčkův Brod

Městská památková zóna. Na náměstí gotické a renesanční domy – Havlíčkův dům čp. 19 z 15. stol. (muzeum se stálou expozicí, věnovanou Karlu Havlíčkovi Borovskému, který žil a studoval v tehdejším Německém Brodě). Renesanční stará radnice s cimbuřím a dřevěným kostlivcem na průčelí (tzv. Brodská smrt). Pás hradeb a válcová věž (galerie obrazů O. Štáfla), na věži náš nejstarší zvon (z r. 1300). Pěší výlet cca 4 km podél Sázavy ke Stvořidlům.  Stvořidla – Hluboké údolí řeky Sázavy s peřejemi. Kraj Jaroslava Foglara a jeho hochů od Bobří řeky.

Ledeč nad Sázavou

Malebné město na obou březích řeky Sázavy. Dominantou pravobřežní části je hrad. Na levém břehu se nachází střed města s náměstím a impozantní vápencové skály.


7. 10. 2010 – RAKOVNICKO

Popis

Zbečno – Dlaskův statek, Křivoklát – hrad, Rakovník – město, Lužná u Rakovníka II – muzeum železnice, Beroun- Městská hora a medvědárium

Zbečno

Původně románský kostel sv. Martina z 12. stol přestavěn goticky a barokně, barokní fara z r. 1707. Roubená rychta – významná památka lidové architektury ze 16. stol., přestavěná v r. 1760, s muzejní expozicí.

Křivoklát

Významný lovecký hrad českých knížat a králů, národní kulturní památka. Založen v 1. pol. 13. stol., přestavěn a rozšířen ve vrcholné a pozdní gotice ve 14. – 16. stol. Věž 42 m, trojúhelníkové vnitřní nádvoří, vstupní Prochoditá věž, Hejtmanský dům a věž Huderka.

Rakovník

Městská památková zóna se zbytky městského opevnění s baštami ze začátku 16. stol. a dvěma nádhernými branami – Pražskou a Vysokou (46 m, přístupná vyhlídka, Rabasova galerie). Poblíž Pražské brány je Muzeum T. G. Masaryka.  A pozdně gotický kostel sv. Bartoloměje. Dřevěná zvonice z r. 1630 (zvon Žebrák je jeden z největších v Čechách).

Lužná u Rakovníka II – muzeum železnice

Beroun

Městská památková zóna. Části městských hradeb ze 14. stol. s branami Plzeňskou a Pražskou. Renesanční a barokní domy. Nad městem novogotická cihlová kaple Bolestné P. Marie z r. 1895. Na Městské hoře přístupná rozhledna, pod ní je medvědárium.