Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Zájezdy seniorů 2011

14. 4. 2011 – BABIČČINO ÚDOLÍ A NĚCO NAVÍC

Popis

Kudowa Zdroj – polské lázně a možnost nákupů, Náchod – město, Ratibořice – zámek, Babiččino údolí – procházka cca 4 km, mlýn, bělidlo, splav

Kudowa Zdroj – polské lázně a možnost nákupů

Náchod

Městská památková zóna. Gotický hrad v letech 1566 – 1614 přestavěn na renesanční zámek, po polovině 17. stol. upraven barokně, národní kulturní památka. V interiérech bohaté sbírky, v hradním příkopě dva medvědi. Francouzská zahrada a anglický park. Části hradeb městského opevnění s baštou. Barokní radnice. Gotický kostel sv. Vavřince z 14. stol.

Ratibořice zámek

Původně barokní zámek z r. 1708, empírově přestavěný na letní sídlo kněžny Zaháňské, národní kulturní památka, zámecký park.

Babiččino údolí

V Babiččině údolí roubené Staré bělidlo z r. 1797, pomník Babičky s vnoučaty (O. Gutfreund), Ludrův mlýn z r. 1773, mandl a Panská hospoda. Staré bělidlo – hlavní dějiště známe BABIČKY Boženy Němcové. Pokračujeme dál kolem Viktorčina splavu až k Bílému mostu.


12. 5. 2011 – U ZÁPADNÍ VÝSPY

Popis

Soos – přírodní rezervace s tzv. bahenními sopkami, procházka cca 1,5 km, Františkovy Lázně – město, ochutnávka pramenů, Žírovice – motýlí dům

Soos

Národní přírodní rezervace (221 ha), jedna z nejcennějších přírodních lokalit v ČR. Minerální prameny, mofety ((„bahenní sopky“) s vývěry kysličníku uhličitého, barevné povlaky krystalizované soli, jezírka aj. Vzácná flóra i fauna.

 Františkovy Lázně

Proslulé lázeňské město a památková rezervace s ukázkami převážně empírové a klasicistní lázeňské i městské architektury 19. stol., zasazené do rozlehlých parků. Populární socha Františka – malého nahého chlapečka s rybou. V lázních se léčí nemoci srdeční, cévní, ženské, kloubů, páteře aj.

 Žírovice

Motýlí farma – tropický skleník s expozicí živých našich i exotických motýlů a housenek.


18. 6. 2011 – PASOV

Popis

Pasov – prohlídka města: hrad, Innstadt –  Mariahilf, římské památky, Pasov centrum, procházka po poloostrově, soutok tří řek Dunaj, Inn a Ils, volno

Pasov je známý jako město tří řek. Stékají se zde Dunaj, Inn a Ilz. Přestože Inn, který zde tvoří hranici mezi Německem a Rakouskem, je z nich nejmohutnější, Dunaj je delší, a proto se Inn považuje za jeho přítok. Staré centrum města leží na výběžku mezi soutokem Innu a Dunaje, nové čtvrti za řekami na přilehlých kopcích. Díky svojí malebnosti a barokní architektuře (dóm sv. Štěpána, staré město) je navštěvován hojně turisty, také z České republiky.

 

 

 

 


8. 9. 2011 – ČESKÝ RÁJ

Popis

Sedmihorky – procházka cca 1,5 km na Hrubou Skálu, Hrubá Skála – zámecký hotel, Trosky – zřícenina hradu, Jičín – město, Humprecht – zámek, Sobotka – dům Fr. Šrámka a roubené domky

Sedmihorky

Východně od původních Sedmihorek založil turnovský lékař Antonín Vincenc Šlechta v letech 1839-41 vodoléčebné lázně. Název získaly podle minerálního pramene „Sedmihorka“, známého od roku 1702. Léčilo se podle lékařského předpisu studenou vodou, pobytem na čerstvém vzduchu, tělesným cvičením a dietou. Jezdily sem významné osobnosti, jako např. Jan Neruda, Eliška Krásnohorská, Otilie Sklenářová-Malá, Gustav Pfleger Moravský, Jindřich Mošna nebo František Karel Kolár, ale i německy mluvící hosté.

Lázně Sedmihorky jsou začátkem a cílem naučné stezky Hruboskalsko a leží na Dětské lesní naučné stezce Sedmihorky, spojující lázně s autokempem. Zeleně značená turistická cesta vede na zámek Hrubá skála, lázněmi prochází modře značená dálková cesta Železný Brod – Kozákov – Kacanovy – Vysoké Kolo.

Hrubá Skála

Na místě gotického hradu renesanční zámek, uprostřed romantického Hruboskalského skalního města. Pseudogotický kostel sv. Jakuba. Na mostě barokní plastiky. V zámku hotel, restaurace, kavárna. Přístupné nádvoří, zahrady.

Trosky

Symbol Českého ráje, unikát, který jinde nenajdete, na dvou čedičových skalách zříceniny gotického hradu ze 14. stol. Věže Panna a Baba. Zbytky paláce, opevnění, předhradí.

Jičín

Městská památková rezervace. Ve městě prožil kus dětství Václav Čtvrtek (1911 – 76), autor pohádek o Rumcajsovi, Mance, Cipískovi a dalších postavičkách. Sídlo vévodství Albrechta z Valdštejna, mj. nechal vybudovat Libosad, razil vlastní mince a hodlal v Jičíně založit univerzitu a biskupství. Jižní stranu náměstí uzavírá zámek ze 17. stol. (muzeum, v bývalé konírně galerie). Dominantou je 52 m vysoká Valtická brána s přístupným vyhlídkovým ochozem.

 Humprecht

Barokní původně lovecký zámeček, inspirovaný Galatskou věží v Cařihradu, si v letech 1666-68 nechal postavit podle C. Luraga Jan Humprecht Černín z Chudenic. V 16 m vysoké Hodovní síni se konají koncerty. Muzeum, vyhlídkový ochoz.

Sobotka

Městská památková zóna, rodiště básníka Fráni Šrámka. Lidová architektura. Goticko-renezanční kostel sv. Maří Magdaleny. V Parku skulptura Dům pod měsícem od Itala C. Parmiggianiho, jedna ze čtyř částí, rozmístěných na různých místech ve světě.


13. 10. 2011 – ČESKÝ KRUMLOV

Popis

Český Krumlov – zámecká zahrada s otáčivým hledištěm, procházka po městě, zámek, Zlatá Koruna – klášter

Český Krumlov

Památka UNESCO, městská památková rezervace, jedno z našich nejkrásnějších měst. Rozsáhlý komplex hradu a zámku, založený ve 13. stol, přestavěný goticky, přestavěný a rozšířený renesančně a barokně, od počátku 14. stol. hlavní sídlo Rožmberků, s bohatou výzdobou interiéru, národní kulturní památka. Zámecká zahrada s letohrádkem a divadlem s otáčivým hledištěm. Pozoruhodný několikapatrový most Na Plášti. Podhradní městečko Latrán s Budějovickou bránou a zbytky opevnění, Gotický kostel sv. Víta z 13. – 15. stol., renesanční jezuitská kolej (dnes hotel Růže), barokní jezuitský seminář a gymnázium z poloviny 17. stol. Renesanční radnice, gotické, renesanční a barokní domy, často s grafitovou výzdobou. Klášter minoritů a klarisek s kostelem Božího těla a Zvěstování P. Marie ze 14. stol, Muzeum marionet, Muzeum útrpného práva. Mezinárodní kulturní centrum Egona Schieleho. Pivovar Eggenberg.

 Zlatá Koruna

Rozsáhlý areál opevněného gotického kláštera ze 13. – 14. stol. s chrámem Nanebevzetí P. Marie, částečně přestavěn barokně, rekonstruován ve 20. stol., národní kulturní památka.  Zbytky opevnění vsi, bývalý gotický kostel sv. Markéty přestavěný na obytný dům, pozdně gotický hostinec, kovárna, zbrojnice.