Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Zájezdy seniorů 2012

17. 5. 2012 – S KOZLEM V ZÁDECH

Popis

Velké Popovice – exkurze v pivovaru, Sázava – prohlídka kláštera a město, Vrchotovy Janovice  – návštěva zámku a procházka v zámeckém parku

Velké Popovice

Velké Popovice měly dvůr, který vlastnili premonstráti ze Strahova, proto vznikl název Popovice (Popové). Po 30leté válce dvůr předali Benediktům ze starého města pražského (dnes Pařížská ulice), ti zde roku 1700 postavili klášterní budovu, kde se nacházely obytné místnosti a ve dvou patrech sýpky na obilí. Stavbu vybudovali Italové.

O kostele Panny Marie Sněžné, který se nachází ve Velkých Popovicích, je známé, že štít tohoto kostela byl navržen z dílny Kryštofa Diesenhoffera. Dnes je kostel chráněn památkovým ústavem jako barokní stavba. Kostel měl podzemní kryptu, kde pochovávali mnichy z kláštera. Dnes je tato krypta nepřístupná. Hlavní úpravy oltáře, varhan a kazatelny pochází z 19. století (v tomto století byly zhotoveny i místní lavice). Na klenbě nad oltářem jsou namalované pozlacené hvězdy.

Pivovar Velké Popovice pochází z 16. stol. Začal poprvé pivo vařit už v 16. století a vařilo se zde do té doby, než v první polovině 18. století propukly války. Opravdu znovu se pivovar rozjel až o tři staletí později a to v roce 1871 zakladatelem Františkem Ringhofferem. Ten se rozhodl postavit ve Velkých Popovicích nový pivovar, který rozšířil, vybavil technickými novinkami a nechal zbudovat nové studny. První várka piva se zde začala vařit až o tři roky později od jeho novodobého založení. Rok 1874 je základním datem novodobé historie Velkopopovického kozla, jehož emblém vytvořil jakýsi francouzský malíř.

Sázava

Město se sklářskými tradicemi na obou březích Sázavy. Na levém původně gotický kostel sv. Martina, na pravém mj. rodný dům Jiřího Voskovce a hlavně areál kláštera a zámku. Původně benediktinský klášter se staroslověnskou liturgií založen v  r. 1032. Po zrušení kláštera konvent upraven v 19. stol. na zámek. V kapitulní síni vzácné fresky, kaple P. Marie, mohutný nedostavěný trojlodní barokní kostel sv. Prokopa, v kryptě ostatky sv. Prokopa. V zahradě odkryté základy kostela sv. Kříže z 11. stol. Stálá expozice Staroslověnská Sázava. Některé sázavské gotické obrazy mají vskutku nevšední náměty – těhotná Madona opravdu není často k vidění!

Vrchotovy Janovice

Vodní tvrz rozšířená v 16. stol. na zámek. Arkádová chodba, sochy od L. Widmana. Původně románský kostel sv. Martina.

Poslední majitelkou Vrchotových Janovic se stala Sidonie Nádherná. V době 2. světové války byla zámek poprvé nucena opustit a podruhé v roce 1949, kdy komunistický režim zámek vyvlastnil. Sidonie byla donucena k emigraci do Anglie, kde v roce 1950 zemřela. Za svůj pravý a jediný domov považoval Sidonie Vrchotovy Janovice. Teprve až v roce 1999 byly její ostatky pohřbeny v janovickém parku.


14. 6. 2012 – LIBEREC, JEŠTĚD

Popis

(Liberec – botanická zahrada, město, Ještěd – vycházka z Tetřevího sedla na vrchol hory, cca 2 km, lanovkou dolů do Horního Hanychova)

Liberec

Městská památková zóna. Novorenesanční radnice z let 1888-93 s 65 m vysokou věží (přístupná vyhlídka), hrázděné domky ze 17. stol. ve Větrné ulici, církevní památky, soubor vilek postavených textilními podnikateli. Areál Výstaviště, Severočeské muzeum. Zoo zahrada – nejstarší u nás (1919), bílí tygři a takini čínští, botanická zahrada.

 Ještěd

Význačná dominanta (1012 m) českého severu. Od r. 1973 víceúčelová věž ve tvaru rotačního hyperboloidu od architekta K. Hubáčka. Ten za ní obdržel Světovou Perretovu cenu. Dílo bylo vyhlášeno naší nejlepší stavbou století a je i národní kulturní památkou. V areálu je hotel, restaurace s mimořádným výhledem, televizní vysílač. Vede sem kabinová lanovka z Horního Hanychova a silnička z Výpřeže.

 


13. 9. 2012 – PO STOPÁCH EMY DESTINNOVÉ

Popis

Stráž nad Nežárkou – zámek a muzeum Emy Destinnové, Stříbřec – pomník Emmy Destinové, Třeboň – procházka historickým jádrem města a zámeckým parkem

 Stráž nad Nežárkou

Gotický kostel sv. Petra a Pavla. Z gotického hradu zachována válcová věž s břitem, zbytek po r. 1715 přestavěn na barokní zámek. Stálá expozice připomíná nejslavnější majitelku – pěvkyni Emu Destinnovou.

Stříbřec – pomník Emy Destinnové

 Třeboň

Nádherné město s mnoha památkami. Městská památková rezervace s dochovaným městským opevněním s baštami a čtyřmi branami: Hradeckou, Svinenskou, Novohradskou a Budějovickou. Renesanční zámek Rožmberků. Moderní expozice se věnuje rybníkářství, chovu koní, ve sklepení výstava strašidel. Zámek obklopuje nádherný anglický park. Gotický klášter augustiniánů ze 14. stol. s kostelem sv. Jiljí. Soubor gotických, renesančních i barokních městských domů. V r. 1571 vybudoval Jakub Krčín z Jelčan rybník Svět. V parku u rybníka je novogotická kaple Božského vykupitele, Schwarzenberská hrobka.


Průběh

Uplakaný čtvrtek 13. 9. 2012 nás provázel místy, kde umělkyně světového formátu – operní zpěvačka Ema Destinnová trávila poslední léta svého nevšedního života. Se seniory jsme navštívili zámek Stráž nad Nežárkou a prošli muzeem Emy Destinnové, u Stříbřeckého mostu jsme došli k místu, kde ráda Ema rybařila. Prohlédli si pomníček věnovaný její památce i obrovský dub. Pršelo a pršelo. Cestou nám udělalo radost několik hříbků. Jihočeská Třeboň nás přivítala již jen s pošmournou oblohou, prošli jsme se lázeňským městečkem a sladkou tečkou mnohým z nás byla cukrárna. Konec dobrý – všechno dobré: před Prahou jsme pozorovali modrou oblohu a k večeru, když jsme doma vystupovali z autobusu, byl západ slunce romantický – líbil by se i Emě Destinnové. Děkujeme touto cestou všem, kdo se o naše zájezdy seniorů v tomto roce postarali a umožnili nám nevšední zážitky.


11. 10. 2012 – MORAVA

Popis

Střílky – barokní hřbitov, Buchlov – hrad, Buchlovice – volno, zámecký park, Velehrad – zastávka, bazilika, Staré Město u Uherského Hradiště – památník Velké Moravy, Velké Bílovice – návštěva vinařství Skoupil, burčák

Střílky – barokní hřbitov

Barokní hřbitov ve Střílkách je unikátní památka z 1. poloviny 18. století. Svou originální architekturou a sochařskou výzdobou je hřbitov vzácné umělecké dílo z doby baroka, jedinečné nejen u nás v České republice, ale zcela výjimečné v oblasti umění evropského významu. V únoru roku 2010 byl střílecký hřbitov prohlášen národní kulturní památkou.

Buchlov – hrad

Jeden z nejlépe dochovaných středověkých hradů u nás, národní kulturní památka. Založen jako románský v 1. polovině 13. stol., přestavěn a rozšířen v 15. – 17. stol.  V r. 1848 upraven na muzeum. Jádrem jsou dvě románské věže a palác, cenná raně gotická hradní kaple.

Buchlovice

Významný barokní zámek typu italské vily z let 1707 – 38, národní kulturní památka. Italská terasovitá zahrada přeměněna v 19. stol. na anglický park. V interiérech bohatá výzdoba a přírodovědecké sbírky. Barokní kostel sv. Martina z r. 1644 s cennými sochami a obrazy.

Velehrad

Poutní místo s cisterciáckým klášterem, založeným r. 1205, národní kulturní památka. Od r. 1990 ve správě jezuitů V interiéru výzdoba od špičkových barokních umělců, v podzemí lapidárium.

Staré Město u Uherského Hradiště – památník Velké Moravy

Předpokládané centrum velkomoravského Veligradu, sídlo panovníků a biskupů. Dochované stavby jsou národní kulturní památkou. Památník Velké Moravy z r. 1960 se základy velkomoravského kostela z poloviny 9. stol. a archeologickou expozicí.

 Velké Bílovice

Tradiční vinařské město. Kostel narození P. Marie z 16. stol. Více jak 650 vinných sklepů v oblasti Belegrady, Pod Předníma a Půrinky.
Návštěva vinařství „Skoupil“.