Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Zájezdy seniorů 2013

25. 4. 2013 – S VŮNÍ PERNÍKU

Popis

Hrádek u Nechanic – zámek, Ráby – Perníkové hejtmanství, muzeum perníku, Kunětická Hora – hradní zřícenina

Hrádek u Nechanic –  „mladý elegán s majestátem starce“

Zámek Hrádek u Nechanic krášlí zvlněný kraj na západ od Hradce Králové sotva sto padesát let. Nicméně pokud se ocitnete v jeho útrobách, těžko tomu uvěříte – a nic na tom nezmění ani jedny z prvních digitálních hodin na světě ani moderní boiler nad vanou. Interiéry stavby ve stylu tudorské gotiky jsou zařízeny starožitnostmi z prastarých šlechtických sídel v Itálii a Rakousku. Jsou zde zlacené tapety z telecí kůže, pro které muselo padnout celé stádo. Uvidíte portréty Leopolda I. a Eleonory Magdaleny Falcko – Neburské, prý nejošklivějšího evropského páru 17. století. A nakonec zavítáte do sakristie, v níž je ornát, zhotovený ze svatebních šatů manželky nejslavnějšího majitele Hrádku – Jana Nepomuka z Harrachu. Plátno zdobí Panna Marie s malým Ježíškem, jejichž vlasy jsou vyšity opravdovými vlasy lidskými.

Ráby

Původně Lovecký zámeček z roku 1882, který patřil poslednímu majiteli hradu Kunětická hora, nyní nese název Perníková chaloupka a slouží jako Muzeum perníku. Výstavní expozice obsahují přes tisíc perníků z celé ČR. V celém areálu Muzea perníku spatříme zajímavé pohádkové expozice. Pokochat se můžeme pohledem na Korunovační klenoty, které byly objeveny v r. 2003 za zakrytým oknem v přízemí budovy.

Kunětická Hora

Kunětická hora zaujímá výjimečné místo v dějinách hradní architektury výstavbou opevnění, které využívalo mohutných zemních valů a kruhových rondelů. Z rondelů se dodnes zachovaly pouze dva, jihozápadní padl za oběť těžbě kamene v minulých stoletích. Celý systém obrany zajišťovaly dále jednotlivé hradební okruhy s příkopy, na severní přístupové komunikaci navázané na šestici strážních bran.

Po provedení nezbytných oprav paláce a rozsáhlém archeologickém průzkumu byl znovu zpřístupněn v roce 1993. Opravy v hradním areálu probíhají průběžně až do dnešních dnů. Kunětická hora je významným turistickým cílem regionu. V opravených interiérech jsou návštěvníkům k dispozici různé stálé i sezónní expozice a výstavy, koná se zde také pravidelně řada divadelních, hudebních a historicky laděných akcí.


23. 5. 2013 – KŘEMEŠNÍK NENÍ JEN SALÁM

Popis

Kámen – hrad a muzeum motocyklů, Pelhřimov – volno, Křemešník – krátký pěší výlet k rozhledně na známém kopci, Želiv – klášter

Kámen – hrad a muzeum motocyklů

Původně gotický hrad byl postaven v polovině 13. století na rozsáhlém skalisku, podle kterého byl také pojmenován. První písemné zmínky jsou z let 1316 a 1318. V letech 1327 až 1504 je Kámen královským lenním hradem. Od roku 1523 hrad téměř 200 let vlastnila jedna z větví významného českého rodu Malovců.

Muzeum jednostopých vozidel na hradě Kámen bylo veřejnosti poprvé zpřístupněno v sobotu 22. června roku 1974. Tím se tato tematická instalace řadí k nejstarším tohoto druhu na našem území. Hrad Kámen se tedy díky expozici motocyklů stal vyhledávanou raritou.
Nejkurióznějším exponátem byl motocykl Čechie – Böhmerland výrobce Albína Liebische z Krásné Lípy. Na tento jednoválec z roku 1930 se díky velmi nízkému a dlouhému rámu vešli za sebou tři pasažéři. Dodnes je tento stroj měřící 3 170 mm nejdelším sériově vyráběným motocyklem na světě.

Pelhřimov

Městská památková rezervace. Zbytky opevnění z poloviny 16. stol. s Rynáreckou (Horní) a Jihlavskou (Dolní) bránou. Renesanční zámek z 16. stol. přestavěn barokně roku 1766 (muzeum). Hodnotné renesanční, barokní a klasicistní domy. Centrální osmiboká kaple Bolestné P. Marie s dvojicí věží a ambity z roku 1712, další 4 kaple v okolí města. V Jihlavské bráně unikátní muzeum rekordů a kuriozit. V městě se koná každoroční festival rekordů a kuriozit.

Křemešník

Zalesněný vrchol (765 m) s pramenem léčivé vody, poutní místo. U studánky kaple, obnovená r. 1690. Na nejvyšším místě barokní poutní kostel Nejsvětější Trojice z 18. stol. s ambity a dvojicí kaplí. Nedokončená vila sochaře Šejnosty zv. Větrný zámek v romantickém stylu z r. 1900. Ke kostelu křížová cesta. Hotel, nová rozhledna Pípalka. Na severním svahu přírodní rezervace.

Želiv – klášter

Osudy želivského kláštera založeného v roce 1139 byly spletitější, než je u nás obvyklé. Jeho prvními obyvateli byli benediktini, kteří sem přišli ze Sázavského kláštera, ale již po deseti letech je vystřídali premonstráti z Porýní. Husitské války, za nichž byl dvakrát poničen, klášter přečkal. Hůře bylo v roce 1467, kdy ho král Jiří zkonfiskoval a ihned prodal Trčkům z Lípy. Vyhnaní premonstráti odešli do Jihlavy, kde jejich komunita o sto let později zanikla. O navrácení Želiva začali usilovat strahovští premonstráti, ale úspěchu se dočkali až v roce 1623. Následovala rychlá obnova kláštera, která byla po velkém požáru završena velkorysou přestavbou kostela a většiny klášterních budov. Klášter dokázal přečkat dobu josefínských reforem, další velký požár v roce 1907 a těžkou dobu druhé světové války. Zrušen byl teprve roku 1950 a načas se stal internačním táborem pro kněze a řeholníky nepohodlné tehdejšímu režimu. Poté zde byla umístěna psychiatrická léčebna. Řeholníci se sem vrátili v roce 1991 a začali s postupnou obnovou zanedbaného areálu.


15. 6. 2013 – ZA HUMNY LUŽICKÝCH HOR

Popis

Grabštejn – prohlídka hradu, Žitava – volno ve městě, Jonsdorf – lázně, možnost návštěvy Motýlího domu, pěší výlet se skalní scenérií cca 5 km do Oybinu, Oybin – romantické lázně, volno, procházka ke zřícenině hradu, výhled na okolí

Grabštejn – prohlídka hradu

Hrad ze 13. stol., přestavěn renesančně v 16. stol. V r. 1818 postaven klasicistní Dolní zámek (dnes nepřístupný). Mimořádně cenná původně gotická a v r. 1569 renesančně upravená kaple sv. Barbory. Cenný dobový interiér, vzácné nástěnné malby. Část Severočeského muzea. Ve sklepení stálá expozice zpracování drahých kamenů, stará kovárna. Věž slouží jako vyhlídka.

Žitava

Už v minulých desetiletích byla německá Žitava oblíbeným výletním a nákupním cílem turistů z celého severu Čech a jeho okolí. Nic se na tom nezměnilo ani v poslední době, za vidění kromě zajímavého zboží v obchodech rozhodně stojí i pozoruhodná kolekce místních pamětihodností.

 Oybin – romantické lázně

Hrad Oybin nechal ve 14. století přestavět Otec vlasti – Karel IV. a zároveň byl také zakladatelem kláštera Celestýnů tamtéž. Hrad byl císařovým oblíbeným útočištěm.

Městečko a lázně Oybin, je skryto v překrásné přírodě. A už na první pohled  vás upoutá nepřehlédnutelná pískovcová stolová hora, jenž v sobě skrývá právě cíl naší cesty – hrad a klášter. Nyní je z obou ovšem už jen zřícenina. Přes to všechno i na troskách zdí je vidět, jak zajímavá stavba to svého času musela být. Zajímavý je také hřbitov se spoustou starých náhrobků, kde jsou pochováni mniši v Oybinu dříve žijící.


19. 9. 2013 – ŽLEBY, KUTNÁ HORA

Popis

Žleby – zámek a obora s bílými jeleny, Kutná Hora – prohlídka města se vstupem do chrámu Sv. Barbory a Vlašského dvora, volno

Žleby – zámek a obora s bílými jeleny

Hrad Žleby je poprvé připomínán roku 1289. Zakladateli gotického hradu byli nejspíše páni z Lichtenburka. Jeho budovatelem byl pravděpodobně ve 3. čtvrtině 13. století Jindřich z Lichtenburka, i když původ hradu je s největší pravděpodobností ještě starší.

Při obléhání roku 1427 se hrad vzdal husitům, kteří ho z části pobořili a vypálili. Rozsah dnešního zámeckého komplexu je nepochybně dílem následné, pozdně gotické obnovy a přestavby hradu Janem z Vízmburka v polovině 15. století. Následně byly Žleby jednou z opor královské moci Jiřího z Poděbrad ve východních Čechách.

Areál zámeckého parku Žleby je velmi cenným územím, kde se po několik staletí potkává příroda s cílevědomou činností člověka. Park o rozloze 24 ha patří k zajímavým historickým zámeckým parkům anglického typu. Kompozice parku vycházející z principů přírodně krajinářského typu parku zahrnuje okrasné a komponované parkové partie, divoký lužní les (tzv. suchý poldr), louky, háje a chráněné území říční nivy. Parkem protéká řeka Doubrava, jejíž přítoky se do ní vlévají právě zde (Hostačovka a Štikavka). V minulosti se nacházely při říčním břehu drobné stavby, které se ovšem do dnešních časů nedochovaly (jednalo se zejména o bývalou rybárnu a prádelnu). Ideou takto pojatého parku je vytvoření romantického prostředí s historizujícími prvky, jako místa pro meditaci, přátelství, svornost, moudrost a nesmrtelnost dějin… V nich mohl návštěvník objevovat skrytá tajemství i sám sebe, přemýšlet, odpočívat a obdivovat krásu přírody i estetiku lidského snažení. Tyto možnosti nám nabízí areál žlebského zámeckého parku dodnes. Užívejme je, obdivujme a chraňme.

HODNOTY PARKU

V okolní krajině podhůří Železných hor (CHKO), poznamenané zčásti těžbou nerostných surovin, je zámecký park skutečným idylickým koutem krásné přírody a tvůrčího lidského ducha. Mimořádně ceněné je:

  • krajinářské uspořádání celého parku a říční niva podél toku řeky Doubravy
  • volně žijící zvěř a přes 50 druhů drobného a zpěvného ptactva
  • obora s chovem vzácného bílého jelena, daňka skvrnitého a dalších druhů lesní zvěře (obora je ve správě Lesů ČR)
  • vzácné druhy rododendronů v podzámecké části parku
  • cizokrajné stromy a keře, přivezené z celého světa v 19. století

Kutná Hora – město s leskem stříbra

Bývalé horní město při bohatých nalezištích stříbra, městská památková rezervace, památka UNESCO. Královský hrad z doby před r. 1300, upravený na mincovnu zv. Vlašský dvůr. Gotický chrám sv. Barbory ze 14. – 16. stol. s překrásnými klenbami a kamenickou výzdobou (Matěj Rejsek z Prostějova, Benedikt Ried), národní kulturní památka. Gotický kostel sv. Jakuba ze 14. – 15. stol., barokní klášter voršilek, raně barokní jezuitská kolej z r. 1627 s galerií soch. Gotické, renesanční a barokní domy, pozdně gotická kamenná kašna z r. 1495 od M. Rejska. Muzeum alchymie.

 


17. 10. 2013 – ČESKÝ KRAS

Popis

Svatý Jan pod Skalou – kostel a jeskyně Sv. Ivana, Nižbor – sklárna Rückl Crystal, zámek – expozice o Keltech, Beroun – volno, Tetín – procházka po historickém místě, Liteň – muzeum Sv. Čecha a J. Novotné

 Svatý Jan pod Skalou – kostel a jeskyně Sv. Ivana

Bývalý klášter z 13. stol., jeskynní kaple sv. Jana Křtitele. Místo spojeno s legendou o poustevníkovi sv. Ivanovi, žijícím v 9. stol. Krasový pramen, v 20. stol. v provozu malé lázně (jako lékař tu působil otec bratří Čapků).

Nižbor

První písemná zmínka o Nižboru (Acta apud Missembt, tj. „Dáno na Nižboru“) pochází z 27. září 1265. Základem obce se stala železná huť, založená v roce 1512 rytířským rodem Ottů z Losu. Ti měli tehdy v držení i hrad. Lidé přicházeli za prací a stavěli si v okolí hutě domy. Jelikož již jednu huť provozovali v nedalekém Hýskově, nazvali tu zdejší Nová Huť. Konec chodu železárny způsobila velká povodeň roku 1872 a pád vídeňské burzy roku 1873. Obec se od 16. století do roku 1925 jmenovala Nová Huť, mezi lety 1925-1946 Nová Huť pod Nižborem a teprve od roku 1946 nese současný název Nižbor.

Významným průmyslovým podnikem v obci je sklárna, jejímž majitelem je bývalý senátor Jiří Rückl.

Beroun

Městská památková zóna. Části městských hradeb ze 14. stol. s branami Plzeňskou a Pražskou. Renesanční a barokní domy. Nad městem novogotická cihlová kaple Bolestné P. Marie z r. 1895. Na Městské hoře přístupná rozhledna, pod ní je medvědárium.

 Tetín

Údajné sídlo Krokovy dcery, od 9. stol velké slovanské hradiště, později knížecí dvorec, vdovské sídlo kněžny Ludmily, která tu byla v r. 921 zavražděna. V hospodářském dvoře barokní zámeček z 2. pol. 18. stol. se zvonkohrou.

Liteň

Zámek Liteň (čp. 1) byl založen 1195 jako tvrz. Po roce 1648 byl přestavěn do barokní podoby a získal současnou dispozici Na sever k zámku přiléhá francouzský park založený při barokních úpravách.

Muzeum Svatopluka Čecha a Jarmily Novotné sídlí v čp. 2 budově liteňské fary proti kostelu sv. Petra a Pavla.