Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Zájezdy seniorů 2014

24. 4. 2014 – SEVERNÍ PLZEŇSKO

Popis

Mariánská Týnice – muzeum a galerie severního Plzeňska, Plasy – klášter, konvent, Manětín – zámek, Rabštejn nad Střelou – procházka nejmenším městem střední Evropy (zámek, most, roubené domky, klášter, kostel …)

Mariánská Týnice – muzeum a galerie severního Plzeňska

Na místě malé kaple v letech 1720-51 podle plánů J. Santiniho postaven na půdorysu rovnoramenného kříže poutní kostel Zvěstování P. Marie. Dnes stálá expozice (archeologie, gotické a barokní umění, loutkové divadlo, hračky, cechy, unikátní sbírka litinových kamen) Muzeum Severního Plzeňska.

Plasy

Cisterciácký klášter založen v r. 1144. Dnešní konvent postaven v letech 1711 – 40 podle J. Santiniho a K. I . Disenhofera. Původně románská trojlodní bazilika Nanebevzetí P. Marie ze 13. stol. barokně přestavěna (uvnitř obrazy od K. Škréty a P. Brandla, vyřezávaný krucifix. Obrazová galerie, knihovní sál, zajímavostí jsou barokní hygienická zařízení.

Manětín

Městská památková zóna označovaná za „pokladnici“ baroka. Po požáru v r. 1712 bylo město vybudováno znovu – za účasti nejlepších barokních architektů své doby (J. Santini, G. B. Mathey, J. G. Hess) V té době byl postaven zámek (národní kulturní památka), v přístupných interiérech je unikátem soubor obrazů od Václava Dvořáka, na nichž je zobrazeno služebnictvo při různých pracovních úkonech. Zámecká zahrada.

Rabštejn nad Střelou

Nejmenší město v Evropě. Zřícenina hradu ze 14. stol., nový zámek z r. 1705, klášter servitů ze 17. stol. adaptován na hotel U mnicha. Zbytky městského opevnění, četné barokní plastiky, smírčí kříž, roubené a hrázděné domy, původně gotický most přes Střelu, židovský hřbitov z 18. stol.


Průběh

Tento zájezd byl mimořádně brzy obsazen. Navštívili jsme krásný kraj, zajímavé památky. Cesta autobusem nebyla daleká, počasí příjemné. Příroda nám ukázala všechny odstíny barev, od šťavnaté zelené jarní trávy a nového listí na stromech, bílé rozkvetlé jabloně, po žlutá řepková pole. Už jenom jízda po klikatých vedlejších silnicích stála za podívanou.

Prohlédli jsme si poutní místo Mariánskou Týnici, kde je nyní umístěno národopisné muzeum Plzeňského kraje.  Barokní rozkvět a zvelebování klášterního hospodářství bylo zaznamenáno  v  17. a 18. století. Opat Evžen Tyttl pozval Jana Santiniho Aichla – génia a velkorysého stavebníka českého baroka.

Plasy – cisterciácký klášter, kde také prováděl Santini úpravy a dostavby v obrovském areálu kláštera. Duchovní zanícení, matematika, mystika, tajemství světla a stínu – to vše je ukryto do křivek a vertikál fenomenálního stavitele Santiniho.

Zámek v Manětíně – prohlídka interiéru a anglické zahrady byla také velmi zajímavá

Rabštejn nad Střelou je kapesní městečko v hlubokém údolí řeky. Maličké domky namačkané jeden na druhý kolem silnice až ke kamennému mostu. Zámek na horním konci obce je nepřístupný, ale trosky starého hradu naproti – jsme prošli. Nejmenší městečko v Evropě se opravuje a velebí. Z oken na nás koukaly zbytky velikonočních svátků, kraslice a pomlázky.

Průvodkyně zájezdu byla skvělá, dobře připravená a tak se výlet seniorů vydařil.


29. 5. 2014 – LANDŠTEJN, SLAVONICE, TELČ

Popis

Landštejn – hrad, Slavonice – městská památková rezervace, Telč – zámek a procházka po historickém jádru zapsaném na seznamu kulturního dědictví UNESCO

Landštejn – hrad

Mohutná zřícenina v jádru románského hradu z počátku 13. stol. Románská kaple, vyhlídka z věže, sbírka středověkých zbraní, archeologické nálezy. Historické a kulturní akce na hradě.

Slavonice  

Městská památková rezervace s mimořádným souborem renesančních domů s psaníčkovou, ornamentální a figurální sgrafitovou výzdobou. Pozoruhodný podzemní odvodňovací systém, budovaný od 13. stol., částečně zpřístupněný. Zdi bašt a Jemnická a Dačická brána připomínají původní opevnění. Trojlodní gotická basilika Nanebevzetí P. Marie, pozdně gotický kostel sv. Jana Křtitele s renesančními sgrafity. Městské muzeum.

Telč

Městská památková rezervace a od r. 1992 i památka UNESCO. Gotický hrad přestavěn v 16. stol. na renezanční zámek. Vynikající výzdoba. V areálu Městské muzeum a Galerie J. Zrzavého. Náměstí, nejhezčí v ČR a unikátní z evropského hlediska, obestavěné domy s gotickými jádry a renesančními průčelími, se sgrafitovou výzdobou. Telčský dům – historie a legendy z Telče a okolí, keramické postavy instalovány v historickém sklepení měšťanského domu. Románská kamenná strážní věž, vysoká 49 m, přístupná (vyhlídka), u ní původně románský kostelík sv. Ducha. Zbytky městského opevnění s baštou a dvěma branami (Dolní a Horní). Dvoulodní gotický kostel sv. Jakuba a další církevní pamětihodnosti.


11. 9. 2014 – MÁCHOVO JEZERO, KOKOŘÍN

Popis

Doksy – projížďka lodí po Máchově jezeře, volno, Pokličky – skalní útvary, pěší vycházka od Pokliček do Kokořínského dolu cca 2,5 km, Kokořín – hrad

Doksy

Původně gotický kostel sv. Bartoloměje, empírové domy, zámek ze 16. stol. (nepřístupný). Patrový Hospitálek z r. 1669, dnes památník Karla Hynka Máchy. Máchovo jezero  – 3 důvody k návštěvě: romantika, zámky a hrady a procházky.

Kokořínský důl (Pokličky)

Romantický kaňon potoka Pšovky lemovaný pískovcovými skalami s mnoha divokými bočními roklemi, přírodní rezervace. V údolí osady s roubenými lidovými stavbami, na Pšovce několik tůní (rybníků). Z tzv. Cikánského plácku (parkování) za Vojtěchovem skalní útvar Pokličky, pískovcové sloupy tvaru houby, vzniklé zvětráním nestejně tvrdých vrstev pískovce.

Kokořín

Romantický hrad ze 14. stol. na pískovcových blocích, přestavěný v letech 1911-18 na rodové mauzoleum Špačků. V hradním paláci expozice, z válcové věže výhled.


9. 10. 2014 -VYŠŠÍ BROD, LIPNO, STEZKA KORUNAMI STROMŮ

Popis

Vyšší Brod – prohlídka kláštera, Lipno – odpočinek, čas na oběd, Stezka korunami stromů – atraktivní naučná vycházka s vyhlídkou na Lipensko

Vyšší Brod

Městská památková zóna. Významný opevněný gotický klášter cisterciáků ze 13. – 15. stol. s kostelem Nanebevzetí P. Marie, zčásti upravený barokně, s cennou výzdobou, národní kulturní památka. Klášterní obrazárna s díly Mistra Vyšebrodského, knihovna se 70 000 svazky. V barokním druhém opatství Pobočka poštovního muzea v Praze s expozicí věnovanou dějinám poštovnictví. Ve městě gotický kostel sv. Bartoloměje z 13. stol., pozdně gotická radnice a empírové domy.

Klášter založil roku 1259 Vok I. z Rožmberka, po předchozím jednání s cisterciáckou generální kapitulou v Citeaux. Fundace byla potvrzena pražským biskupem 1. června téhož roku, tento den, kdy byl vysvěcen klášterní kostel, je považován za datum založení kláštera.

Rožmberkové byli nejvýznamnější větví rodu Vítkovců a je nesporné, že od začátku se s klášterem počítalo jako s rodovou nekropolí. Pohřbem Voka I. z Rožmberka 1262 zde počala řada deseti generací pohřbů. Posledním pochovaným v Rožmberské kryptě Kostela Nanebevzetí Panny Marie byl roku 1611 v Třeboni zesnulý Petr Vok z Rožmberka, jehož rakev je zachována do dnešních časů v bezvadném stavu.

Stezka korunami stromů

Stezka korunami stromů Lipno, celorepublikový unikát a první stezka svého druhu v České republice, přivítala své první návštěvníky 10. července 2012. Stezka je citlivě začleněna do krajiny v okolí Lipenského jezera a je unikátním doplněním Lipna. Uceluje tak nabídku sportovních, výchovných a zábavných aktivit.

Součástí Stezky jsou naučné didaktické prvky, které obohatí a rozšíří znalosti v oblasti přírody, její ochrany a funkce lesa. Nejen pro malé návštěvníky, ale i pro ty, kteří zůstali stále mladí, a neopustila je chuť po dobrodružství, jsou určeny tři zážitkové stanice s lanovými prvky. Jsou umístěny ve výšce 24 metrů.

Stezka je zakončena 40 metrovou devítihrannou vyhlídkovou věží, která je unikátní svým vzhledem, a to nejen díky vzdušné architektonické formě, ale také bezbariérovým přístupem, typem a metodou výstavby.

Lipno nad Vltavou

Nově vystavěné letovisko s chatami, hotely, penziony a kempy u hráze Lipenské přehrady. Přehradní jezero, dokončené r. 1959, má rozlohu 4870 ha, je dlouhé 48 km, s 296 m dlouhou sypanou hrází. Okružní plavby výletními loděmi. Bobová dráha Slide Land. Rozsáhlý rekreační park Marina Lipno z počátku 21. stol. s řadou sportovišť.


6. 12. 2014 – ADVENTNÍ REGENSBURG

Popis

Regensburg, česky Řezno – starobylé historické město s vazbou i na české dějiny – prohlídka historické části města, volno na adventní trhy

Regensburg, česky Řezno

Řezno (německy Regensburg, latinsky Castra Regina, Reginum, novolatinsky a v dalších románských jazycích Ratisbona, francouzsky Ratisbonne) je bavorské město na Dunaji. Město má postavení městského okresu (Kreisfreie Stadt), zároveň je to správní středisko bavorského vládního obvodu Horní Falc a zemského okresu Řezno. Nacházelo se zde centrum diecéze, do které České země spadaly před vyhlášením pražského biskupství (973). Keltské sídlo, které se zde nacházelo před vznikem germánského města, se nazývalo Radasbona nebo Ratispona.

Historické centrum města je od roku 2006 zapsáno na Seznamu světového dědictví UNESCO.

Řezno bylo jedním z nejstarších německých městských sídlišť v Německu a ve 12. – 13. století největším a nejbohatším městem v jižním Německu.

Již ve starověku zde existovalo keltské středisko s názvem Radasbona, který se později přeměnil na Ratisbona. Kolem roku 70 tu Římané založili vojenský tábor pro kohortu, který císař Marcus Aurelius roku 179 rozšířil na tábor pro legii s názvem Castra Regina („pevnost na řece Regen“). Ve 4. století bylo toto opevněné místo zničeno Germány.

Počátkem 6. století se na troskách římského tábora usídlili Agilolfingové, vévodové utvářejícího se kmene Bavorů, kteří v 7. století přijali křesťanství. V roce 739 zde sv. Bonifác ustanovil biskupství a vzniklo říšské opatství nad hrobem sv. Jimrama. Roku 788 ukončil vládu Agilolfingů Karel Veliký a Řezno se stalo jedním ze sídelních rezidencí Karlovců, později sídelním městem vládců východofranské říše.

Ve 12. a 13. století dosáhlo Řezno vrcholného rozkvětu. Rozšiřovalo své obchodní vazby, spojení bylo přes Brennerský průsmyk navázáno mimo jiné s Benátkami. Ve městě byl ve 12. století postaven první kamenný most, jehož architekt postavil mimo jiné Juditin most v Praze. Pro Prahu představovalo Řezno bránu na západ. Město se postupně osvobozovalo z moci bavorských vévodů i řezenských biskupů, až se v roce 1245 stalo svobodným říšským městem. Ve 14. století je však zastínily tehdy se rychle rozvíjející Augšpurk a Norimberk. Roku 1542 přijala městská rada dočasně luterské vyznání.

V letech 1663 – 1802 se Řezno stalo stálým sídlem říšského sněmu, který představoval jakýsi předstupeň německého parlamentu. V roce 1803 ztratilo status svobodného města a jako světské knížectví připadlo mohučskému arcibiskupovi Theodoru Karlovi von Dahlberg. Roku 1809 bylo dobyto Francouzi a roku 1810 připadlo Bavorsku.

Všechny výlety seniorů v letošním roce se vydařily. Děkujeme vedení Úřadu městské části Praha – Slivenec za veškerou podporu.