Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Zájezdy seniorů 2019

9. 5. 2019 – Hradec Králové (Petrof), Karlova Koruna a Poděbrady

Popis

Hradec Králové

Největší město východních Čech na soutoku Labe a Orlice, Městská památková rezervace Gotická katedrála sv. Ducha ze 14. století, regotizovaná v 19. stol. Renesanční zvonice Bílá věž z let 1574-89, vysoká 72 m. Renesanční a barokní domy. Pozůstatky barokní pevnosti – kasárna, část kavalíru, budova pošty. Nová radnice, secesní Galerie moderního umění, Labská elektrárna z konce 19. stol, Muzeum východních Čech.

PETROF je v současnosti největším výrobcem akustických klavírů a pianin v Evropě. Obchoduje na 5 kontinentech a vyváží do více než 65 zemí celého světa. Od roku 1864, kdy Antonín Petrof postavil svůj první klavír, jsme pod značkou PETROF vyrobili zhruba 630 000 nástrojů a řadu dalších v rámci PETROF Brand Family. Naše piana jsou mezi hudebníky oblíbená především pro neobyčejně měkký, něžný, kulatý a romantický tón. Za desetiletí jejich výroby se mnohé změnilo, precizní ruční práce, pečlivý výběr materiálů a nezaměnitelný romantický zvuk však zůstává. Nástroje značky PETROF si zamilovalo nespočet slavných interpretů a významných osobností a představitelé páté generace dál s hrdostí pokračují v poctivém řemeslu a rodinné tradici.

Karlova Koruna

Chlumec nad Cidlinou – na návrší nad městem je zámek Karlova Koruna, hodnotná barokní architektura z let 1721-23 (F. M. Kaňka, J. B . .Santini). V r. 1943 vyhořel, opraven postupně do r. 1968

V areálu je kaple Zvěstování P. Marie z r. 1740, konírna, jízdárna a další budovy. V restituci vrácen rodu Kinských, v interiéru rodové sbírky a expozice věnována chovu ušlechtilých jezdeckých koní. Románský kostek Nejsvětější Trojice postavený v 16. stol. Panské sídlo s hospodářským dvorcem Sabeč ze 16. st.

Poděbrady

Městská památková zóna. Raně gotický hrad přestavěn renesančně a barokně. V r. 1908 otevřeny u minerálních pramenů lázně, zaměřené na léčbu srdečních a cévních chorob. Na náměstí je jezdecký pomník Jiřího z Poděbrad. Historické domy. Areál poděbradského hradu a zámku slouží potřebám Univerzity Karlovy, v nejstarší dochované části je však veřejnosti přístupný Památník krále Jiřího, který zahrnuje i údajnou rodnou místnost tohoto husitského panovníka. Muzeální expozice se věnuje právě jeho osobě a také sochaři Bohuslavu Schnirchovi, který byl autorem Jiřího sochy na náměstí.


Průběh

Ve čtvrtek 9. 5. 2019 jsme podnikli letošní první seniorský výlet, tentokrát na severovýchod. Ráno bylo studené a deštivé. V Hradci Králové jsme si prošli továrnu největšího výrobce klavírů a pianin v Evropě Petrof a staré centrum města, kde jsme poobědvali. Další zastávkou byl zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Tam jsme absolvovali komentovanou prohlídku zámku a pak si v bývalé oranžérii dali kávu a obdivovali zahradu. Počasí se krásně vybralo a my seděli u venkovních stolků na sluníčku. Poslední zastávkou byly Poděbrady. Prošli jsme lázeňským parkem od nádraží až na náměstí Jiřího z Poděbrad k zámku


6. 6. 2019 – Kladruby (klášter), Stříbro, Bezdružice, Konstantinovy Lázně

Popis

Kladruby – návštěva kláštera a prohlídka muzea opevnění (dva „řopíky“)

V r. 1115 tu Vladislav založil benediktinský klášter, nejstarší v Čechách. Dnes národní kulturní památka. Původně románská bazilika Nanebevzetí P. Marie z 1. poloviny 13. století přestavěná J. Santinim v letech 1712-29 ve stylu barokní gotiky. Gotická Madona z 15. st., unikátní barokní varhany, Hrobka Windischgratzů. Stará prelatura, starý konvent, lapidárium soch M. B. Brauna.

Stříbro – historické jádro města, volno, čas na oběd. Městská památková zóna. Již ve 12. st. Zprávy o kutání stříbra. Zachovalá část opevnění ze 14. st., pozdně gotický kostel Všech svatých z r. 1565, renesanční radnice z r. 1543, bývalý minoritský klášter s torzem kostela sv. Maří Magdaleny ze 13. st. Městské muzeum, židovský hřbitov z poloviny 19. st.

Bezdružice – prohlídka zámku s ojedinělou expozicí vycpaných zvířat.

Původně gotický kostel Nanebevzetí P. Marie, barokně přestavěný, sýpka z 18. st., židovský hřbitov z 19. st. A synagoga z 18. st.. Na místě původního gotického hradu byl vybudován renesanční zámek, spojený s osobou Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic. Obdivujeme tady dřevěný strop ze 17. st., freskové malby, kapli, v muzeu skla jsou výtvory předních sklářských umělců a největší skleněný betlém na světě.

Konstantinovy Lázně – procházka po lázeňské části města. Lázně založeny v 1. pol. 19. st., Prusíkův lázeňský ústav z let 1874-75, v parku smírčí kříž.


Průběh

Vyjeli jsme po sedmé hodině do Plzeňského kraje, kde nás příroda přivítala šťavnatou zelení, slunným počasím. Ve všech navštívených objektech jsme byli spokojeni s výkladem a ochotou průvodců. Kladrubský klášter benediktinů je postaven na vyvýšenině, kolem jsou lesy, klid a zdánlivá pohoda. Klášter byl založen knížetem Vladislavem roku 1115, zrušen byl 1785 Josefem II a zařízení bylo převážně rozprodáno. Z kláštera se stal špitál, kasárna, nemocnice, opět kasárna, invalidovna. Součástí kláštera je kostel Nanebevzetí Panny Marie postavený podle návrhu geniálního Jana Santiniho. Obdivovali jsme sochařskou výzdobu z dílny M. B. Brauna. Pak jsme se podívali do dvou řopíků – opevnění prvorepublikového Československa. Zařízení bunkrů bylo jednoduché avšak velmi důmyslné. Ve Stříbře jsme se mohli naobědvat a projít kolem náměstí. Nejkrásnější budova je radnice z 16. st. Dominantou města je děkanský kostel Všech svatých s mohutnou věží. Prohlídka zámku v Bezdružicích nám vyrazila dech. Vkus nového majitele zámku a dobové zařízením místností nás přeneslo o několik staletí zpět. V zámku je také ojedinělá expozice vycpaných zvířat a ptáků, loveckých trofejí. Výlet se zdařil, všem se líbil. Děkujeme.


19. 9. 2019 – Štěchovice, Postupice (Krišnův dvůr), Český Šternberk

Popis

Štěchovice – exkurze ve vodní elektrárně;

Kostel sv. Jana Nepomuckého z let 1911-14, silniční most z let 1937-39 jako první u nás překročil rozpětí 100 m. V letech 1939-45 postavena Štěchovická přehrada s 35,5 m vysokou a 122 m dlouhou hrází.

Postupice – Krišnův dvůr – návštěva usedlosti zaměřené na indickou kulturu,
oběd ve formě vegetariánské stravy, komentovaná procházka hospodářským dvorem, ukázka hudebního a tanečního vystoupení;

Český Šternberk – prohlídka hradu – Mohutný hrad ze 13. stol. doplněný v 18. st. O barokní dolní zámek. Nejstarší raně gotické období dnes připomínají okrouhlá věž s břitem, starý palác a kaple. V interiérech si prohlédneme soubor nábytku nejrůznějších slohů, úžasnou sbírku grafických listů z třicetileté války, umělecké předměty zakladatele Národního muzea Kašpara ze Šternberka, rytířský sál, jídelnu, lovecký salon, ložnici, kolekci rodových portrétů aj.


Průběh

Tento výlet byl zaměřen pro zvídavé duše. Byl jiný, než minulé zájezdy a tím velice zajímavý. Ráno jsme dojeli do Štěchovic – přímo do vodní elektrárny. Shlédli jsme film o stavbě elektrárny, způsobu výroby elektřiny a řízení činnosti počítači. Druhý film nám ukázal elektrárnu při povodni v roce 2002, zatopení turbín a mnohatýdenní odstávky. Prohlédli jsme si interiér elektrárny, zdymadlo, přečerpávání vody „do vyšších pater“. Exkurze byla velmi zajímavá.

Poté jsme se vydali do Postupic. Protože náš autobus byl vysoký, velmi pohodlný, nový – musel pan řidič dávat pozor na cestu, aby projel všechny objížďky na trase – a že jich bylo! Bloudili jsme kolem Jemniště dlouho. Našim cílem byl Krišnův dvůr u Postupic. Nakonec jsme dojeli! Krišnův dvůr je farma, kde hospodaří skupina mladých lidí vyznávající – ÁČÁRJA MEZINÁRODNÍ SPOLEČNOSTI PRO VĚDOMÍ KRIŠNY. Žijí jednoduchým a přirozeným venkovským způsobem života – ekologicky, v souladu s přírodou, nepijí alkohol ani kávu, jsou vegetariáni. Meditují, zpívají, pilně pracují a žijí jinak, než my. Pohostili nás heřmánkovým čajem se zázvorem, špenátovou polévkou s hrachem, rajčaty a rýží, hlavní jídlo bylo vyrobeno z dýně, brambor, zeleniny a domácího sýra PANÝR. Moučník –  borůvková chalva. Vše velmi dobré a lehké. Pobyt na farmě byl velmi zajímavý a poučný. (Zakladatel společnosti ÁČÁRJA je Šrí Šrímad Abhaj Čaranáravinda Bhaktivédánta Svámí Prabhupáda, přišel na tento svět 1. září 1896 v Kalkatě, v Indii.)

Hrad Český Šternberk – majestátní kamenné sídlo stojí na skalnatém ostrohu nad řekou Sázavou už více než 770 let. V jeho zdech se vystřídalo na 20 generací Sternbergů. Seznámili jsme se s příběhy posledních majitelů a způsobem jejich života. Prohlédli jsme si sbírky mědirytin z období třicetileté války, sbírky porcelánu, zajímavé stropy, obrazy i nábytek.

Výlet se vydařil a děkujeme opět úřadu Městské části Praha-Slivenec za uskutečnění nových poznatků.


10.10.2019 – Frýdlant, Hejnice

Popis

Frýdlant – návštěva valdštejnského zámku, čas na oběd, procházka po městě;

Městská památková zóna s dominantní novorenesanční radnicí z let 1893-95. Kostel Nalezení sv. Kříže s cenným interiérem z 16. st., raně barokní kostel sv. Máří Magdaleny z 16. st. Větší množství žulových kašniček. Na severním okraji města přístupná 21 m vysoká kamenná rozhledna Frýdlantská výšina.

Hrad a zámek Frýdlant

Mohutný gotický hrad z 13. st., od 1999 národní kulturní památka. V tzv. Horním hradu 50 m vysoká věž zvaná Indica. V interiérech obrazy od K. Škréty, P. Brandla, V. V. Reinera, unikátní kuchyně, dětský pokoj, sbírka dýmek, hodnotná kaple, v muzeu exponáty zaměřené na třicetiletou válku a osobu Albrechta z Valdštejna. Švédské opevnění, příkop a park s čedičovými skalami.

 

Hejnice – prohlídka významné baziliky v poutním místě

Mimořádně významný poutní chrám Nanebevzetí P. Marie, dílo T. Haffeneckera z let 1722-29, v interiéru cenná dřevěná gotická socha Madony z konce 15. stol. V původně františkánském klášteře z konce 17. stol. od M. A. Canevalla od r. 1994 Mezinárodní centrum duchovní obnovy. Domy s hrázděnými patry.


Průběh

Každý náš výlet je poznamenán počasím, náladou seniorů, panem řidičem busu a průvodkyní, vhodným výběrem navštíveného místa a dobrým obědem. Byl to poslední zájezd seniorů v tomto roce. Cesta byla daleká a samá objížďka, ale pan řidič vstřícný – celou cestu v sametové náladě. Paní průvodkyni Pavlu už známe 11 let, jezdí s námi pravidelně po naší vlasti, je trpělivá, vždy připravená odborně a svým klidem vede zájezd s přehledem. Tentokrát bylo počasí rozmanité: modrá obloha ve Frýdlantu, teplo na tričko, vzápětí však černé mraky, liják, studený vítr v Hejnicích. V klidu jsme zvládli valdštejnský zámek ve Frýdlantu, mnoho schodů nahoru i dolu, prohlédli si krásné zařízení pokojů, tapety, trofeje, obrazy. Po dobrém obědě jsme pokračovali do nedalekých Hejnic. Tam se nachází klášter řádu františkánů, nyní vzdělávací, konferenční a poutní dům. Váže se k němu legenda o zázračném uzdravení nemocné ženy a dítěte chudého řemeslníka. Ten po zjevení andělů ve snu připevnil na lípu stojící v místě dnešního kostela sošku bohorodičky, kterou koupil od řezbáře v Žitavě. Hejnice jsou turistickým, rekreačním, sportovním a také duchovním centrem severní strany Jizerských hor. Stojí za to se tam vrátit! Výlet se vydařil – stejně jako předchozí tři zájezdy seniorů v letošním roce. Děkujeme všem, kteří se na organizaci těchto zájezdů podíleli a přejme si navzájem hodně zdraví a sil k cestování v příštím roce 2020.