Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Zájezdy seniorů 2022

19. 5. 2022 – Ústí nad Labem

Popis

  • Střekov – mohutná udržovaná zřícenina hradu za 14. stol. na 100 m vysoké skále nad řekou, pod ní na Labi Masarykovo zdymadlo z r. 1930. Také se konají noční prohlídky hradu.
  • Ústí nad Labem – málokteré naše město má tak krásné okolí jako Ústí nad Labem. Je to průmyslové město na soutoku Labe a Bíliny, centrum Ústeckého kraje, prvně připomínané v r. 1057, městem kolem r. 1260. Pozdně gotický kostel Nanebevzetí P. Marie s kryptou, barokní klášter dominikánů s kostelem sv. Vojtěcha. Palácové vily z 19. – 20. stol., městské divadlo z let 1908-09, městské muzeum, impozantní Mariánský most vyhlášený nejlepší stavbou posledního desetiletí 20. stol.
  • ZOO – leží na svahu Mariánského vrchu, v přírodním areálu o rozloze 26ha a chová téměř 1200 kusů zvířat. Tradiční jsou předváděcí akce se zvířaty: na pravidelné procházce je tu možno potkat indické slonice, pobavit se šikovností lachtana při cvičení apod.
  • Možnost odpočinku.

Průběh

Tenhle výlet pro nás uspořádal náš slivenecký úřad, takže se tam sešla celkem ustálená parta ze Slivence, Lochkova i Holyně. Výlet se konal dva dny po výjezdu do Teplic, takže to byl docela mazec, dlouho nic a teď 2 akce za sebou, ale zvládli jsme to!

Vyrazili jsme nejprve na Střekov, což je částečná zřícenina hradu před Ústím nad Labem. Výstup byl docela náročný a to jsme ještě netušili, že ústecká ZOO je taky do kopce. Z hradu jsou překrásné výhledy na dole tekoucí Labe i okolní krásně kopcovitou krajinu. Počasí nám přálo, takže s každým dosaženým patrem hradu jsme se znovu a znovu kochali překrásnými panoramaty. Po náročné dřině s výstupem jsme se odměnili každý podle své chuti pivem, kávou nebo zmrzlinou a přesunuli jsme se jen kousek a už jsme byli v Ústí. Zájemci si s paní průvodkyní prošli nevelké centrum, kde se zase snoubí, no vlastně nesnoubí, zachovalé a zrekonstruované původní domy s příšernými a nezrekonstruovanými paneláky. Necitlivé monstrózní komunistické veledomy, do toho porevoluční obchodní centrum a kousek vedle stará, zachovaná zástavba. My, co jsme šli s paní průvodkyní, jsme si prohlédli tzv. Červený kostel,  Petschkovu  vilu i přírodní amfiteátr, kde mimo jiné probíhala i celostátní kola Porty – to už je ovšem dávno.

Pak jsme se rozešli, každý kam chtěl, na krátký oběd, sešli jsme se u autobusu a popojeli kousek k ZOO. Zoologickou zahradu mají v Ústí moc pěknou, ne všechna zvířata na nás byla zvědavá, ale viděli jsme i slony, i žirafy i rosomáka, který opravdu není ptákem. Pěkné to bylo.  Ještě krátké osvěžení u paty ZOO a směr Praha. Cestou ještě krátká zastávka ve Stadicích, ano, to jsou ty, kde Přemysl oral. Nicméně Přemysl má ve Stadicích pomník, tak jsme si jej obhlédli a vyfotili a vydali se směrem ke Slivenci. Všichni přežili, přestože byl opravdu horký den.


16. 6. 2022 – Třebíč

Popis

Divoká údolí řek Jihlavy a Oslavy i krajina v jejich okolí patří k tomu nejromantičtějšímu, co naše země nabízí. Starobylá Třebíč láká mj. svými památkami UNESCO.

Městská památková zóna, klášterní bazilika a židovská čtvrť, památka UNESCO. Klášter benediktinů založen r. 1101. V 16. st. Přestavěn na renesanční zámek, upravený barokně (dnes muzeum Vysočiny) Z kláštera dochována mimořádně cenná bazilika sv. Prokopa z let 1240-60 v přechodném románsko-gotickém slohu, upravená v barokní gotice. Unikátně dochovaná židovská čtvrť středověkého původu, jedna z nejzachovalejších v Evropě, nově rekonstruovaná, v Zadní synagoze expozice židovské kultury. Jeden z největších židovských hřbitovů v ČR. Domy s gotickými a renesančními jádry, renesanční radnice. Gotická městská věž vysoká 75 m (přístupná, výhled) propojená s románským kostelem sv. Martina, přestavěným barokně. Kapucínský kostel Proměnění Páně z r. 1693.

Při návštěvě Třebíče se musíme určitě projít malebnými uličkami židovského města na levém břehu řeky. Bylo vystavěno ve svahu a jeho osou jsou dvě podélné ulice, příčně propojené čtrnácti příčnými uličkami se schodišti. Ghetto se dochovalo téměř v původním stavu se 123 domy a dvěma synagogami.


Průběh

Tak nám uspořádal náš úřad další z výletů, tentokrát do Třebíče. Díky moc! Je to vždycky velice příjemná záležitost, potkáte se zase s jiným okruhem lidí, prostě prima. Byl nás opět plný autobus, protože o zájezdy bývá vždy velký zájem. Protože je Třebíč poměrně daleko, byli jsme na srazu před školou ještě dlouho před prvními školáky.  D1 splavně průjezdná a tak jsme přijeli brzo. Před návštěvou baziliky jsme tedy ještě stihli kávu na probuzení. Sama bazilika byla úžasná. Tím, že není zčásti vevnitř omítnutá, bylo možné na žulových kvádrech vidět i značky, kterými si jednotliví kameníci značili svoje dílo tak, aby jim bylo možné spočítat denní mzdu. Pěkné. V kryptě pod kostelem mi to připadalo povědomé, bodejť by ne, točila se tam scéna z Pyšné princezny, kdy starý král kličkuje mezi jednotlivými oblouky a snaží se uniknout svým proradným rádcům. Určitě si to taky pamatujete.


15. 9. 2022 – Moravský kras

Popis

Punkevní jeskyně:

Mohutný systém chodeb a dómů s bohatou krápníkovou výzdobou; součástí prohlídky plavba po hladině Punkvy.

KŘTINY

Významné poutní místo s monumentálním barokním chrámem Jména P. Marie z let 1718-44, ambity spojeným s kaplí sv. Anny (J. B. Santini), na hlavním oltáři „zázračná“ gotická socha Madony. Účelově využitý barokní zámek. Hlavní pouť (červen).


Průběh

Užili jsme si dramatických změn počasí. Chvíli bylo krásně, teplo, plno slunce. V tu ránu černé mraky, vítr, mrholení nebo vydatný déšť.

MACOCHA

Autobus nás dopravil k propasti MACOCHA. Mnozí z nás tam naposledy byli ve školním věku – tedy dávno, nebo nebyli vůbec. Prohlídka se dělila na dvě části: v podzemí pěšky po cestě nahoru – dolu a pak po vodě lodičkou okruh podzemními chodbami. Oboje bylo překrásné. Osvětlení krápníků, jezírka, kapání vody ze stropů, stálá nízká teplota 8 stupňů, výhled z nejnižšího přístupného místa vzhůru, zelení a mechy obrostlá široká propast, ticho, netopýři. Macocha je světově proslulou propastí, symbolem našeho krasu, protéká jí říčka Punkva. V restauraci u parkoviště jsme se najedli a za deště pokračovali do Křtin.

KŘTINY

Od okresního města Blanska 13 km leží Křtiny s poutním barokním chrámem Jména Panny Marie. Jméno obce je spojováno s křtěním, které zde údajně bylo vykonáváno. Se sochou Panny Marie na oltáři byly spojeny zázraky, které daly vzniknout poutní tradici. Kostel stojí na vyvýšeném místě ve svahu údolí Křtinského potoka a k jeho průčelí se vystupuje po dvojramenném schodišti. Vyslechli jsme si i zvonkohru. Pod kostelem je kostnice.

Přesto, že bylo počasí nevlídné, výlet se nám velmi líbil, dálnice D1 nebyla ucpaná a vrátili jsme se v pohodě domů.


6. 10. 2022 – Plzeň

Popis

Plzeň – čtvrté největší město ČR, v němž žije cca 175 000 obyvatel. Město s řadou památek a kulturních institucí. Světově proslavené výrobou piva. Dopoledne prohlídka městského podzemí a Pivovarnického muzea.
Poté posezení v šenku Na Parkánu s uplatněním dvou pivenek, jež obdržíte k dispozici. Možnost občerstvení. Odpoledne pěší procházka městem, jež bude návštěvou baziliky sv. Bartoloměje a odpočinkem na náměstí Republiky rozdělena na dvě části.


Průběh

Tak jsme začátkem října zakončili naši sezonu letošních výletů. Tentokrát jsme vyrazili v hojném počtu do Plzně. Cesta byla krátká a proto jsme mohli ze Slivence vyjet podstatně později, než na Macochu. Hned po příjezdu jsme zamířili do plzeňského podzemí a  Pivního muzea. Podzemí je rozsáhlý komplex chodeb, kde by se člověk ztratil, ani by nevěděl jak. Prý se v minulosti používalo i jako příležitostný úkryt před nepřáteli, ale nám úplně stačila hodinová procházka a byli jsme rádi, že můžeme opět „na vzduch“.

Pivní muzeum, jak už název napovídá, schraňuje historické stroje i nástroje na výrobu piva. V kostce jsme se seznámili s původním výrobním postupem, obdivovali různé pivní nádoby i originální pivní lahve a každý člen výpravy dostal i tzv. Pivenku, na kterou si mohl v přilehlé restauraci dát malé pivo. Toho mnozí využili, protože po prohlídce jsme se tam kolektivně zastavili na oběd.

Potom už následovala procházka po centru Plzně, viděli jsme náměstí s kostelem sv. Bartoloměje, zrenovovanou starou synagogu, zbytky hradeb, no, bylo toho hodně. Někteří ještě vystoupali na vysokou kostelní věž a už byl pomalu čas k odjezdu. Počasí se vydařilo, výlet se vydařil, paráda.

Vlastně všechny letošní výlety byly moc fajn a těšíme se na ty, které nás, doufám, čekají v příštím roce. Poděkování si zaslouží nejen vedení naší obce ale i velice milá paní průvodkyně Pavla, která nás pravidelně doprovází.