Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Zájezdy seniorů 2023

25. 5. 2023 – Kroměříž

Popis

Kroměříž – přezdívaná hanácké Athény, perla Moravy s památkami UNESCO. Dopoledne návštěva Květné zahrady. V poledne čas na oběd, občerstvení a volno v centru města. Odpoledne prohlídka reprezentativních sálů arcibiskupského zámku a obrazárny. Na závěr procházka Podzámeckou zahradou.


Průběh

letošní sezonu výletů jsme zahájili 25. května. Sraz jsme měli pro všechny seniory v nekřesťanskou dobu před školou, ale protože je Kroměříž daleko, byl i časný start jasný. Cesta po D1 proběhla v klidu, takže v 10 hodin jsme byli už na místě. Nejprve jsme si prohlédli Květnou zahradu, která je opravdu rozlehlá, ale krásně upravená. Pokud bychom ovšem ještě někdy do Kroměříže jeli, bylo by lépe vyrazit až v červnu, kdy je k vidění i letní výsadba, se kterou nyní pracovnice zahrady teprve začínaly.

Protože bylo poměrně chladné počasí, rádi jsme se po Květné zahradě uchýlili do místních stravovacích zařízení, abychom se zahřáli i občerstvili.

Poté jsme navštívili místní Arcibiskupský zámek, kde nás přivítala mladá průvodkyně, která do svého výkladu neváhala zařadit i vtipné hlášky. V čase, zbývajícím do odjezdu, jsme si mohli vybrat, jestli dáme každý podle vlastního uvážení, přednost galerii nebo zahradám pod zámkem.

Jak je všeobecně naším dobrým zvykem, v určený čas jsme byli všichni u autobusu a vyrazili jsme na zpáteční cestu. Tentokrát ovšem při nás D1 nestála, protože prakticky hned po nájezdu jsme uvízli v koloně, prakticky těsně za dopravní nehodou. Čekáním na dálnici jsme strávili asi hodinu a pak už jsme se vydali vstříc domovu.

Na příští výlet se zase všichni těšíme!

 


15. 6. 2023 – Žitava, Kurort Oybin

Popis

Žitava – město v německém Sasku, prohlídka nevelikého historického jádra města, expozice Velkého a Malého postního plátna (unikátní středověké malované textilie), Hrádek nad Nisou – čas na oběd či občerstvení v České republice, Kurort Oybin (Ojvín) – malebné německé vzdušné lázně. Volná prohlídka městečka, možnost individuální návštěvy zbytků hradu a kláštera stojících na skalní plošině a spjatých s naší historií. Převýšení cca 75 m. Doporučené kapesné 20,- Eu.


Průběh

tak jsme ještě před vypuknutím prázdnin vyrazili na druhý letošní plánovaný výlet a sice až „za hranice všedních dnů“. Navštívili jsme starobylé město Zittau v Sasku , které leží kousek za našimi hranicemi v Německu. S perfektně mluvící Češkou, která nám dělala průvodkyni, jsme si prohlédli nejen historickou část města, ale také vyhlášená „postní plátna“, která do Žitavy jezdí obdivovat turisté z celé Evropy. Po prohlídce jsme se  z praktických důvodů přesunuli zpět do Čech na oběd – pouhých 6 km a poté jsme znovu překročili hranici a vydali se do blízkého horského městečka  – vzdušných lázní Oybin.

Počasí nám dosud přálo, takže jsme si prošli vesničkou až pod skalní masiv, na kterém si kdysi vybudoval své sídlo král Karel IV. Dnes jsou z velkolepého komplexu už jen ruiny, ale i ty jsou impozantní. Poté, co jsme se vyšplhali více či méně unavení nahoru a zaplatili jsme vstupné, začalo lít jako z konve. To nás ale neodradilo, a prohlédli jsme si i v dešti to, co nám tady Karel IV kdysi zbudoval.

U autobusu jsme se sešli, jak bývá naším dobrým zvykem, všichni a včas a vyrazili jsme na cestu domů.

Myslím, že se zase těšíme, kam na podzim vyrazíme.