Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Besedy 2011

11. 1. 2011 Mgr. David Hochman - Japonsko

Mgr. David Hochman studoval anglickou a japonskou filologii a od roku 2003 žije v Sapporu v severní části Japonska, kde učí anglickou literaturu, angličtinu, němčinu a pokračuje ve studiu japonštiny a japonské kultury. Překládá, tlumočí.  Ve volném čase cestuje po Japonsku, Asii a Australasii. Věnuje se kaligrafii a rád fotografuje. Organizuje zájezdy po Japonsku pro českou cestovní kancelář China Tours. Jeho rodiče žijí v Holyni.

David nás seznámil s dějinami Japonska, jejich jazykem a písmem, zvyky, náboženstvím, kulturou stolování, kuchyní. Zajímavě hovořil o divadle, hromadné dopravě – zejména železniční, o vlivu západní kultury. Zdůraznil japonskou pracovitost, dodržování životního prostředí, čistoty, pořádku a bezpečnosti, chování Japonců a jejich mezilidské vztahy. Svůj výklad doprovodil promítáním snímků od bílé zimy na severu po jižní tropickou oblast zeleně. Ukázal nám japonské zahrady, vysoké budovy, nevídanou moderní architekturu ve velkých městech, ale i prostotu venkova.

Účast na přednášce byla velká a zájem o informace se projevil hlavně v diskusi. Fundovaný výklad, výstižné odpovědi na otázky odměnili občané potleskem. Někteří i osobně poděkovali a popřáli Davidovi šťastný návrat do Japonska.

7. 2. 2011 Alena Hlavicová - Zázračná houba východu

Klub seniorů z Holyně a Slivence pozval na svou pravidelnou schůzku 7. 2. 2011 paní Alenu Hlavicovou na informační besedu na téma zdraví – houba REISHI a dostupné výrobky obohacené o výtažky z této houby.

Zajímavé podání, podrobné vysvětlení zaujalo všechny přítomné – nejen seniory. Vždyť vlastnosti této houby jsou opravdu nevídané. Podporují imunitu, jsou prevencí proti stárnutí, prospívají astmatikům a lidem s alergiemi, podporují pravidelný pohyb střev, stabilizují hladinu cukru u diabetiků, pozitivně ovlivňují činnost ledvin.

Výtažky z houby Reishi se obohacuje specielní káva, čaj, kakao, houbu je možno konzumovat v kapslích i prášku a houba REISHI je využívána i v kosmetice.

Kávu jsme mohli ochutnat na besedě.

Senioři získali nové informace o prevenci zdraví, dodržování pravidel správné výživy.

15. 2. 2011 Mgr. Helena Katzlingerová - Izrael

Jak je tomu ve Slivenci již více než rok zvykem, patří každý měsíc (kromě období letních prázdnin) jeden úterní večer těm, které láká vůně dálek. V úterý 15. 2. přijala pozvání do zasedací místnosti úřadu městské části Mgr. Helena Katzlingerová, pro kterou se cestování stalo nejen vášní, ale zároveň i profesí. Paní Katzlingerová je dlouhá léta průvodkyní CK Adventura, zabývá se publikační činností (pravidelně např. přispívá do časopisu Lidé a Země) a pořádá cestopisné besedy. Pro návštěvníky, kteří zcela zaplnili sál, připravila autorka krásných fotografi í přednášku o Izraeli. Prostřednictvím promítaných fotografi í a poutavého vyprávění jsme mohli nejdříve připlout do starobylého přístavu Haifa a odtud putovat Svatou Zemí po biblických místech, jako je Betlém, Jeruzalém, Nazaret nebo Galilejské jezero. Mohli jsme na závěr vystoupat na Horu Mojžíšovu a shlédnout Sinajskou poušť za vycházejícího slunce …. Paní Katzlingerové patří poděkování a můžeme se jen těšit na její besedu o Krétě, která proběhne v dubnu zároveň s výstavou fotografi í v kapli sv. Jana Křtitele v Holyni.

1. 3. 2011 Petra Hůlová - spisovatelka

Letošního 1. března nám spisovatelka paní Hůlová přečetla úryvky z její poslední vydané knihy Strážci občanského dobra. Vyprávěla o svých literárních začátcích, jak píše knihy, a ty pak zájemcům podepsala. Spisovatelka Petra Hůlová získala v roce 2002 cenu Magnesia Litera za objev roku – román Paměť mojí babičce; cenu Jiřího Ortena v roce 2006 – Umělohmotný třípokoj; cenu Josefa Škvoreckého 2008 – román Stanice Tajga. Anglický překlad její prvotiny získal ocenění i v USA. V knihovně ve Slivenci si můžete autorčiny knihy půjčit.

15. 3. 2011 Ing. František Okáč - Jemen

Není k dispozici…

4. 4. 2011 Mgr. Jana Koričová - O sociálních dávkách a službách

Dne 4. 4. proběhla v zasedací síni Úřadu městské části Praha – Slivenec beseda s vedoucí sociálního odboru pro Prahu 5 Mgr. Janou Koričovou, vedoucí Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Mgr. Marií Bosákovou a vedoucím autoprovozu Ivo Dvořákem, který zajišťuje doprovod vozidlem do zdravotnických zařízení, do denního stacionáře či rozvoz obědů. Paní Mgr. Koričová a paní Mgr. Bosáková přislíbily uspořádat tuto besedu při naší návštěvě v Centru sociální a pečovatelské pomoci Na Neklance v únoru letošního roku. Paní Mgr. Bosáková informovala přítomné podrobně o všech službách, které Centrum sociální a pečovatelské pomoci nabízí i pro občany Slivence. Veškeré informace o sociálních službách, včetně kontaktů, byly uveřejněny také v minulém čísle Sliveneckého Mramoru (2/2011). Paní Mgr. Koričová ochotně zodpovídala zejména dotazy týkající se vyplácení příspěvků na péči a sociálních dávek, především zájemcům ozřejmila, jak a kde o příspěvek žádat. Zmínila také problematiku dobrovolnictví. Pan Ivo Dvořák seznámil přítomné s tím, jak konkrétně funguje autoprovoz, zvláště doprava imobilních klientů speciálně upraveným vozidlem s nájezdovou plošinou. Účastníci besedy se dozvěděli mnoho užitečných informací o tom, kam a jakým způsobem se obrátit v situacích, kdy nám zdraví nedovolí se o sebe postarat sami. Většina besedujících byla z řad sliveneckých seniorů, kteří tuto besedu velmi přivítali. Škoda, že nepřišly také mladší ročníky, i pro ně by beseda byla přínosem. Nikdy nevíme, kdy se v nějaké svízelné situaci ocitneme i my.

5. 4. 2011 Mgr. Helena Katzlingerová - Kréta

Poslední cestopisnou besedou před letošní prázdninovou sezonou byla beseda Mgr. Heleny Katzlingerové, která mohla mnohé, kteří se ještě pro cíl letošní dovolené nerozhodli, zlákat pro toulky po tomto řeckém ostrově, rodišti malíře El Greca či spisovatele Kazantzakise. Mgr. Katzlingerová cestuje s nevšední touhou po poznání přírody a života místních obyvatel. Prostřednictvím jejích krásných fotografi í a poutavého vyprávění jsme navštívili místa známá, jako například hlavní město Heraklion, Knossos a další minojské památky, město Chania založené Benátčany, soutěsku Samaria, náhorní plošinu Lasithi, či Lagunu Balos. Jako mávnutím kouzelného proutku jsme se potom přenesli do míst, která jsou stranou turistického ruchu. Objevovali jsme skryté zátoky, opuštěné kláštery, pusté pláže a nechali si vyprávět o nelehkém životě prostých obyvatel horských vesniček a vřelé pohostinnosti ostrovanů. Besedu o Krétě doplňovala výstava vybraných fotografi í v holyňské kapli sv. Jana Křtitele. Výstava, která proběhla v dubnu, otevřela čtvrtou holyňskou výstavní sezonu. V komorním prostředí kaple nainstalovala autorka na 12 panelech fotografi e přírodních scenérií, památek i fotografi e obyvatelů Kréty. Zájem o výstavu byl značný, o čemž svědčí zápisy v knize návštěv. Paní Katzlingerové patří velký dík za nezištné zorganizování cestopisných přednášek i úspěšné výstavy. Přejeme další krásné cesty!

2. 5. 2011 Pavel Váňa - bylinkář

V pozdním odpoledni jsme přivítali hosta – pana Pavla Váňu, známého bylinkáře z Nového Bydžova, který patří mezi naše nejuznávanější znalce léčivých rostlin. Pan Váňa proslul nejen jako vynikající terapeut, ale také je autorem několika odborných publikací. Jeho přednáška o léčivých bylinách a receptů z nich – byla velmi zajímavá. Zájemcům na konci své přednášky poradil čím a jak léčit zdravotní problém.

Jednu publikaci jsme zakoupili do Veřejné knihovny ve Slivenci pro naše čtenáře k prohlédnutí a zapůjčení:

Průvodce bylináře Pavla celým rokem – přináší nepřeberné množství receptů z léčivých bylin pro zdravější život. Vedle mnoha rad a postupů najdete v knize řadu unikátních návodů na léčbu tzv. civilizačních nemocí.

6. 6. 2011 doc. MUDr. Jiří Neuwirth, CSc. - Historie léčby bolesti

Na schůzku seniorů v červnu letošního roku byl pozván doc. MUDr. Jiří Neuwirth, CSc., významný lékař a také zakladatel Geriatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Věnuje se zejména zdravotním problémům souvisejícím s procesem stárnutí. V současné době přednáší na Lékařské fakultě UK v Praze. Vyhověl našemu druhému pozvání a informoval nás o tématu starém jak lidstvo samo – o léčbě bolesti. Dověděli jsme se, jak se přistupovalo k nemocnému ve starém Egyptě, v Řecku, jak léčili v říši Římské. Používání různých bylin a chemie před několika stoletími až po současnost, kdy se specializované týmy lékařů zabývají léčbou bolesti.

Setkání to bylo velmi poučné a milé, přes všechny překážky paní Přírody. Před 16. hodinou se strhl liják, vítr, hromy – blesky, po silnici před knihovnou se valila voda. Přesto se nás tu sešlo 12 statečných.

18. 10. 2011 Alena a Jaroslav Klempířovi - Grónsko

Naše cestování do různých koutů světa se stává příjemnou pravidelností. Sedíme v teple a posloucháme. Dobrodružství a mnohdy i nejistotu úspěchu necháváme jiným.

Jen málokdo má tolik odvahy změnit svůj styl života v době, kdy mnozí jeho vrstevníci pomýšlejí na odchod z pracovního procesu. A ještě navíc se rozhodne žít v zemi vzdálené, kde si teploučka moc neužije a musí si zvyknout na teploty čtyřicet pod nulou. Ale skutečnost: dát něco k ledu – chceme-li uchovat vzhled a kvalitu – je pravdivá. Důkazem toho  je osobnost pana Jaroslava Klempíře a jeho nesmírně zajímavé a poutavé povídání o životě v Grónsku.

Manželé Klempířovi žijí na tomto největším ostrově světa již 17 let. Bydlí v Praze, ale domů létají do městečka Ilulissat v Grónsku, kde tráví polovinu roku. Ledová příroda a obyvatelé věčného ledu je okouzlila tak, že se dodnes do Grónska rádi vracejí, umějí žít v nízkých teplotách, milují polární den a noc a fascinuje je polární záře o Vánocích. Žijí stejným způsobem jako tamní obyvatelé, jedí tulení maso, slaví grónské Vánoce bez tradičního shonu a užívají klid. „V Grónsku se nekrade, nejsou tam sprejeři ani piráti silnic, lidé jsou vstřícní a velmi přátelští“ – říká pan Klempíř. Manželé Klempířovi pořádají mnoho výstav a přednášek o svém polárním působení a bádání. Propagují tuto krásnou zemi. Ve Slivenci jsme se mohli o tom přesvědčit v úterý 18. 10. 2011.

1. 11. 2011 Ing. Julius Cacka - kosmonautika

Dne 1. 11. 2011 se v prostorách Klubu seniorů uskutečnila velmi zajímavá beseda o kosmonautice s Ing. Juliem Cackou. Autorovi se podařilo v roce 2006 navštívit řadu míst spjatých s ruským kosmickým výzkumem, která jsou pro běžného smrtelníka nedostupná, jako např. Hvězdné městečko, řídící středisko kosmických letů v Koroljovu u Moskvy a další. Návštěvníci besedy se dověděli mnohé zajímavosti ze života kosmonautů (např. jak se chodí ve skafandru na záchod), ale i o současnosti a budoucnosti ruského kosmického výzkumu. O velkém zájmu účastníků o problematiku nepochybně svědčí to, že beseda trvala 2,5 hodiny.

15. 11. 2011 Monika a Jiří Vackovi - Peru

O své životní cestě Jižní Amerikou na kolech, která trvala 255 dní, zvláště se zaměřením na zemi Inků – Peru, nám vyprávěli cestovatelé Monika Vacková a Jiří Vacek. Oba cestovatelé mají za sebou expedice na Madagaskar, do Indočíny, nebo cestu napříč Asií.

 

14. 12. 2011 Mgr. David Hochman - Japonsko

S panem Mgr. Davidem Hochmanem jsme byli v Japonsku v roce 2011 dvakrát. Poprvé v lednu, kdy se nám představil jako perfektní průvodce, znalý japonského prostředí, myšlení, historie, zvyků. Promítl nám krásné dokumentární fotografie z přírody, japonských měst a zahrad. Protože je Japonsko země půvabná, pořádku milovná – bylo se na co dívat i obdivovat.

Ve středu 14. 12. 2011 jsme pana Mgr. Hochmana pozvali na besedu znovu a opět jsme odletěli na dvě hodiny do Japonska. Druhý výlet byl snad ještě zajímavější a srdečnější. Probrali jsme různá témata od zemětřesení, povahy Japonců, jejich stravovacích zvyklostí, domácích mazlíčků, pracovitosti, důkladnosti, svědomitosti, způsobu chování, mezilidských vztahů, bezpečnosti. Prohlédli jsme si okolí zasněženého města Sappora v severní části Japonska. Ani se nám nechtělo domů.

Mgr. David Hochman v Japonsku žije a pracuje, učí anglickou literaturu, angličtinu a němčinu a pokračuje ve studiu japonštiny a japonské kultury. Ve volném čase cestuje po Japonsku a Asii. Překládá a tlumočí. Věnuje se kaligrafii a rád fotografuje. Jeho rodiče žijí v Holyni.

V tomto roce to byla poslední akce veřejné knihovny ve Slivenci. Děkujeme všem, kteří knihovnu navštěvujete, svou přítomností podporujete také všechny akce kulturní i zeměpisné. V příštím roce máme pro vás malá i větší překvapení. Takže zachovejte nám přízeň, opatrujte se – do nového roku 2012 hodně zdraví!!!!