Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook | Google+

background

Besedy 2020

21. 1. 2020 RNDr. Eva Nešverová - Do důchodu s lehkostí

Beseda s Dr. Evou Nešverovou, poradkyní v oblasti důchodů, vzbudila živý ohlas. Kdy jít do důchodu, abyste zbytečně kvůli pár dním nepřišli o několik stokorun měsíčně? Jak se liší předčasný důchod a předdůchod? Vyplatí se pár let přesluhovat s nadějí na vyšší důchod? Odpovědi na tyto a mnohé další otázky dostali slivenečtí i holyňští občané na této navýsost užitečné besedě. Dva důležité poznatky: 1. Dobrat se správné výše důchodu je docela dřina. 2. Více než kde jinde zde platí: důvěřuj, ale prověřuj (Českou správu sociálního zabezpečení).

3. 3. 2020 David Nitsche - AJURVÉDA v praktickém pojetí

V úterý 3. 3. 2020 s námi večer strávil David Nitsche, ajurvédský poradce, který se nám snažil ve dvou hodinách přiblížit podstatu ÁJURVÉDY. Ájurvéda je sanskrtské slovo znamenající vědění o dlouhém a zdravém životě. Ájurvéda je nejstarší léčebnou metodou světa, která působí blahodárně a celistvě na tělo, mysl i ducha. Vznikla před 5000 lety v Indii, odkud se pak rozšířila do dalších částí světa. Mnoho přírodních léčebných metod vychází právě z ní. Ájurvéda dokáže člověka vyléčit za pomocí přírody a je praktikována i tam, kde si moderní medicína neví rady. Pan Nitsche nás během večera provedl základními principy Ajurvédy, učili jsme se diagnostikovat jednoduchou formou pomocí tepu, vzhledu jazyka. Povídali jsme si o životosprávě a správném praktikování jógy, seznámil nás s kvalitními ájurvédskými přípravky – doplňky stravy, masážemi, dechovým cvičením. Přednáška byla velmi zajímavá, navštívilo ji nevídané množství osob – v zasedací místnosti jsme doplňovali židle. Živě se diskutovalo, přednášející uměl odpovědět na každý dotaz. Nakonec jsme se všichni domluvili, že bychom rádi v informacích o ájurvédě pokračovali. Věřím, že se nám to podaří!
Doporučenou knihu: Vasant Lad: Ájurvéda zakoupíme do knihovny ve Slivenci

17. 3. 2020 Magda Radostová - Za tygry do Indie

Akce zrušena z důvodu krizových opatřeních v souvislosti s vyhlášením a trváním nouzového stavu v České republice.

 

7. 4. 2020 Dějiny a současnost Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou

Akce zrušena z důvodu krizových opatřeních v souvislosti s vyhlášením a trváním nouzového stavu v České republice.

21. 4. 2020 Kamila Hnyková - Dračí hory

Akce zrušena z důvodu krizových opatřeních v souvislosti s vyhlášením a trváním nouzového stavu v České republice.

12. 5. 2020 Petr Hubený - Blízká setkání se smrtí

Akce zrušena z důvodu krizových opatřeních v souvislosti s vyhlášením a trváním nouzového stavu v České republice.

26. 5. 2020 Petr Štětina - Afghánistán

V přípravě…