Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Výstavy 2018

Erea Křížová a Ewald Murrer: Budeš tady, až se zblázním? – koláže (Duben)

Letošní výstavní sezonu otevřela výstava koláží. Autorem originálních koláží je Ewald Murrer (vlastním jménem Michal Wernisch), český výtvarník, básník a žurnalista a Erea Křížová, výtvarnice a spisovatelka. Kurátorkou opravdu vydařené a hojně navštěvované instalace byla kurátorka Galerie Kaple Holyně Adéla Rozehnalová.

Antonín Chlup: Spontánní umění (květen)

V květnu jsme měli možnost shlédnout velice pestrou výstavu obrazů a objektů restaurátora nábytku z Chuchle, Antonína Chlupa. Autor oplývá bohatou výtvarnou imaginací. Vytváří velice originální díla, ve kterých například kombinuje přírodniny – jako jsou listy stromů, skořápky od ořechů, žaludy a hlemýždí ulity s velice precizně zvládnutou detailní malbou, která notně připomíná jemnou filigránskou práci zlatníků. To vše nejen v ploše, ale i v trojrozměrné dimenzi. Byla zde takto upravená stará židle, podobizna Krista, krejčovská panna, ale i dřevěné reliéfy. Doufáme, že autor bude i nadále pokračovat ve své svébytné tvorbě.

 

 

Iveta Váchová: Naslouchej svému srdci (červen – červenec)

Od 2. 6. – do 29. 7. je v kapli výstava fotografií slivenecké autorky Ivety Váchové. Jsou zde k vidění snímky vysokého sliveneckého nebe, ve svých světelných proměnách při západu slunce, stromořadí topolů podél Berounky, jež se odráží na její hladině, zamrzlého lochkovského jezírka nebo spadaného barevného podzimního listí na petřínských schodech. Fotografie zaujmou svojí jemnou citlivostí, dávají nám pocítit neopakovatelnou rozmanitost atmosféry přírody ve všech ročních období.

Čestmír Suška: Bodláček (srpen – září)

Ještě do 30. 9. 2018 bude v holyňské kapli možné navštívit výstavu jednoho z předních současných umělců, sochaře, bývalého člena skupiny Tvrdohlaví – Čestmíra Sušky, nazvanou Bodláček. Tento autor žije a tvoří v nedalekých Řeporyjích, kde v r. 2000 v bývalé skladové hale založil studio Bubec, v němž kromě vlastních realizací mohou návštěvníci na pravidelných uměleckých festivalech Art Safary spatřit i díla dalších, nejenom českých, výtvarníků. V Holyni jsou vystavené kovové objekty a práce na papíře z posledních let, kdy autor pracuje s ocelovými nádržemi, kontejnery a expanzními nádobami všeho druhu. „Kovové období“ Čestmíra Sušky začalo při rezidenčním pobytu v USA v roce 2005, kde také absolvoval kurz svařování. Prořezáváné cisterny a jiné ocelové objekty mohli zájemci o umění shlédnout také například na výstavách v karlínské Thámově hale, v centru současného umění DOX v Praze, v Domě umění v Ostravě či při nedávné výstavě v Plzni. Komorní, sakrální prostor v Holyni nabízí možnost nahlédnout na tato díla trochu jinou optikou než výše zmiňované výstavy.

Skupina OTUPĚLÍ: Reflexe (říjen)

Posledním letošním výstavním počinem (když nepočítáme tradiční předvánoční instalaci dětí ze slivenecké školy) v holyňské kapli sv. Jana Křtitele byla výstava skupiny Otupělí, působící ve Slivenci, s názvem Reflexe. Pod vedením fotografa Rudolfa Skopce, se její členové Eva Froňková, Jana Nerudová, Petr Nohava, Lucie Richterová a Edita Šimková tentokrát zabývali mottem Imitace, Citace a Interpretace. Zadáním bylo vybrat si libovolnou zajímavou fotografii a následně ji natřikrát přetvořit. Nejdříve podle kritérií imitace, obraz se rozebral a analyzoval s přihlédnutím k technologii, druhu svícení, úhlu záběru, kompozici, etc. Cílem bylo pořídit fotografii co nejvěrnější originálu. V druhé fázi procesu se obraz citoval. Po obrazové, formální a obsahové analýze se vybral jeden z důležitých prvků, který se posléze aplikoval v jiném kontextu, než v jakém je v originálu, vztah s originálem zůstal zachován. Poslední fáze, interpretace, měla za cíl pochopení celkového řešení originálu a toto svévolně aplikovat, tak aby zůstal zachován vztah s originálem, ale vzniklo originální dílo. Vystavující si vybrali fotografie od Josefa Sudka, Josefa Hníka a Irwinga Penna. Vznikla tak působivá a ucelená instalace. Jednalo se již o třetí výstavní počin této skupiny a doufejme, že se příští rok s jejich pracemi shledáme znovu.

Těšíme se na další projekty!

Vánoční výstava výtvarných a divadelních kurzů Klubu Švestka (prosinec)