Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook | Google+

background

Výstavy 2019

Hana Bartošová – zastávka Praha Holyně – 1. 4. 2019 – 22. 4. 2019

Prvního dubna jsme v kapli opět zahájili výstavní sezonu expozicí fotografky Hany Bartošové, která v Holyni cca před deseti lety žila a velice si zdejší poeticko-venkovské prostředí zamilovala. Zejména pak cesty vlakem, který projíždí Prokopským údolím. Také ještě měla možnost zažít existenci železničního výpravčího, kterého bohužel nahradila technika. Tyto všechny motivy můžeme na jejích fotografiích najít. Výstava se díky holyňskému motivu u návštěvníků setkala s velice kladným ohlasem.

Martin Jeníček – MEZISTAV 1. 5. 2019 – 26. 5. 2019

Ve středu 1. května byla v kapli vernisáž výstavy Martina Janíčka s názvem Mezistav. Protože se autor pohybuje na pomezí sochařství a zvuku, součástí zahájení výstavy byl také ambientní koncert. Martin Janíček vystudoval sochařství na AVU, kde poté působil jako asistent. Již v této době začal vytvářet vlastní zvukové interaktivní objekty, instalace, kde zkoumá akustické kvality různých materiálů a prostorů. Širší veřejnosti je především znám spoluprací s Petrem Niklem, s nímž uskutečnil například výstavy v Rudolfinu či Malostranské besedě. Návštěvníci holyňské výstavy si pak mohli celý květen sami vyzkoušet zahrát na netradiční hudební nástroj.

Petr Andres – Peru po stopách Inků 1. 6. 2019 – 23. 6. 2019

Julie Kopová Mountains of Doubts and Fears 29. 6. 2019 – 31. 8. 2019

V létě proběhla v kapli sv. Jana křtitele v Holyni výstava slivenecké malířky, Julie Kopové, s názvem „Mountains of Doubts and Fears“, neboli „Hory pochybností a Strachu“. Na vernisáži zahrál náš přední jazzmanový saxofonista František Kop vlastní skladbu na téma obrazů své dcery. Julie Kopová je studentkou AVU u prof. Roberta Šalandy. Má za sebou rovněž stáž v ateliéru Gregora Hildebrandta v Mnichově. Mohli jsme shlédnout její poslední abstraktní obrazy krajin pohoří a hor, zabývající se metaforickou podobou rozpadu, kterou autorka vnímá také v obecnější rovině. Její abstrahované symboly těchto emocí jsou přenášeny na plátno jednak skrze v pochmurně dramatická vyobrazení, ale i protikladně kolikráte v první dojem budící, romantická zpracování. Její barevná estetika pracuje s hranicí silných barevných kontrastů, kdy na jedné straně vidíme jak temné, tak i líbivé atmosféry zobrazující osobní úzkosti, strachy a propady.

Daniel Suška – Entities – Schránky 7. 9. 2019 – 29. 9. 2019

Dne 7. 9. měl v kapli vernisáž sochař, malíř a grafik – Daniel Suška.

Autor studoval design u prof. Pelikána na ZČU v Plzni, poté ilustraci a grafické techniky u prof. Erazima na VŠUMP. Absolvoval 2 rezidenční pobyty v USA, vždy zakončené výstavou. Pro holyňskou kapli vytvořil site – specific instalaci, které dominují dva objekty představující Duši a Tělo. Pracuje zde s primárním protikladem bílé a černé, také se symbolem spirály, která se nekonečně vine za Světlem. Jsou zde k vidění také autorovy grafické práce, kdy prořezáváním a vrstvením papíru zkoumá rovněž zcela protikladné abstraktní uchopení, buď prostřednictvím čisté geometrie, nebo organického tvaru.

OTUPĚLÍ – Tenzor 2. 10. 2019 – 28. 10. 2019