Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook | Google+

background

Výstavy 2020

Prohlédnout si všechny výstavy budete moci vždy o víkendech a svátcích od 15.00 – 17.00, kdy bude kaple pro veřejnost otevřená.

O všech nadcházejících výstavách budeme pokaždé informovat prostřednictvím plakátů na nástěnkách, na webu nebo na stránkách Sliveneckého mramoru. Každý, kdo by měl zájem o zasílání pozvánek do mailu, ať prosím kontaktuje kurátorku výstav paní Adélu Rozehnalovou na emailové adrese ad.roz@seznam.cz
Na setkání s vámi se v holyňské kapličce těší Adéla Rozehnalová, kurátorka

Barbora Křivská – Linka a tečka 4. 4. 2020 – 26. 4. 2020

Akce zrušena z důvodu krizových opatřeních v souvislosti s vyhlášením a trváním nouzového stavu v České republice.

Barbora Křivská absolvovala studium na VŠUP v ateliéru prof. Vladimíra Kopeckého v r. 2000. Má za sebou stáže ve Francii a Německu. Podílí se také na realizacích v architektuře. Již téměř pět let organizuje výstavy ve slivenecké Ukradené galerii.

V květnu se můžeme těšit na obrazy malířky Kristýny Šormové, jež svá studia na AVU zakončila v r. 2010 diplomovou prací u prof. Vladimíra Skrepla. Během studia uskutečnila stáže u Jana Merty v Portugalsku a v Izraeli. Pravidelně se účastní řady výstav.

V červnu bude v kapli vystavovat další autorka žijící ve Slivenci – Kateřina Štenclová. Tato malířka absolvovala svá studia na AVU v r. 1988. Má za sebou desítky samostatných a kolektivních výstav. Je zastoupena ve sbírkách NG a taktéž v Alšově jihočeské galerii.

V červenci zde proběhne fotografická výstava děl Alféda Šupíka, který studoval Technickou Univerzitu v Praze a Londýně, žil mnoho let na Ukrajině, v Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Moldavsku a dalších zemí, ze kterých nás čeká fotografův výběr.

V srpnu bude v kapli možnost shlédnout grafiky Oldřicha Hamery, který se učil u Vladimíra Boudníka a je jeho pokračovatelem. Do svých prací zakomponovává zkameněliny, jež mimo jiné nachází v bývalých lomech Prokopského údolí.

Na měsíc září chystá do Holyně výstavu slivenecký spolek Otupělí (frekventanti kurzu fotografie Sliveneckého klubu Švestka). Pravidelní zájemci o umění v našem regionu se dozajista s těmito členy, balancujícími na poli fotografie a instalace, již seznámili.

A poslední počin letošního roku proběhne v říjnu, kdy bude v kapli vystavovat Lukáš Gavlovský, absolvent VŠUP u prof. Pavla Nešlehy. Tento malíř a sochař se zabývá hlavně realizacemi prostorových děl a téměř výhradně pracuje s přírodními materiály. Jeho práce můžeme např. znát z pražské Botanické zahrady v Troji. Do povědomí širší veřejnosti se dostal také díky realizaci plastiky Srdce pro Václava Havla na piazzetě Národního divadla.