Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Výstavy 2020

Prohlédnout si všechny výstavy budete moci vždy o víkendech a svátcích od 15.00 – 17.00, kdy bude kaple pro veřejnost otevřená.

O všech nadcházejících výstavách budeme pokaždé informovat prostřednictvím plakátů na nástěnkách, na webu nebo na stránkách Sliveneckého mramoru. Každý, kdo by měl zájem o zasílání pozvánek do mailu, ať prosím kontaktuje kurátorku výstav paní Adélu Rozehnalovou na emailové adrese ad.roz@seznam.cz
Na setkání s vámi se v holyňské kapličce těší Adéla Rozehnalová, kurátorka

Do programu letošního programu výstav nepříjemně zasáhla koronavirová krize a všechny výstavy až do srpna byly zrušeny.

Co jsme plánovali:

Letošní galerijní program v kapli sv. Jana Křtitele v Holyni zahájíme dubnovou výstavou prací nyní ve Slivenci žijící, autorky Barbory Křivské. Vernisáž výstavy s názvem Tečka a čárka se uskuteční dne 4. 4. 2020 v 17.00 a všichni jste tímto srdečně zváni!

Barbora Křivská absolvovala studium na VŠUP v ateliéru prof. Vladimíra Kopeckého v r. 2000. Má za sebou stáže ve Francii a Německu. Podílí se také na realizacích v architektuře.

V květnu se můžeme těšit na obrazy malířky Kristýny Šormové, jež svá studia na AVU zakončila v r. 2010  diplomovou prací u prof. Vladimíra Skrepla. Během studia uskutečnila stáže u Jana Merty v Portugalsku a v Izraeli. Pravidelně se účastní řady výstav.

V červnu bude v kapli vystavovat další autorka žijící ve Slivenci – Kateřina Štenclová. Tato malířka absolvovala svá studia na AVU v r. 1988. Má za sebou desítky samostatných a kolektivních výstav. Je zastoupena ve sbírkách NG a taktéž v Alšově jihočeské galerii.

V červenci zde proběhne fotografická výstava děl Alféda Šupíka, který studoval Technickou Univerzitu v Praze a Londýně, žil mnoho let na Ukrajině, v Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Moldavsku a dalších zemí ze kterých nás čeká fotografův výběr .

V srpnu bude v kapli možnost shlédnout grafiky Oldřicha Hamery, který se učil u Vladimíra Boudníka a je jeho pokračovatelem. Do svých prací zakomponovává zkameněliny, jež mimo jiné nachází v bývalých lomech Prokopského údolí.

Na měsíc září chystá do Holyně výstavu slivenecký spolek Otupělí (frekventanti kurzu fotografie Sliveneckého klubu Švestka). Pravidelní zájemci o umění v našem regionu se dozajista s těmito členy, balancujícími na poli fotografie a instalace, již seznámili.

A poslední počin letošního roku proběhne v říjnu, kdy bude v kapli vystavovat Lukáš Gavlovský, absolvent VŠUP u prof. Pavla Nešlehy. Tento malíř a sochař se zabývá hlavně realizacemi prostorových děl a téměř výhradně pracuje s přírodními materiály. Jeho práce můžeme např. znát z pražské  Botanické zahrady v Troji. Do povědomí širší veřejnosti se dostal také díky realizaci plastiky Srdce pro Václava Havla na piazzetě Národního divadla.

Bobo Sobotka – Pokušení – 21. 6. 2020 – 30. 8. 2020

…v neděli 30. srpna skončila dva měsíce trvající výstava mých obrazů v kapli sv.Jana Křtitele v Holyni, která se setkala s nebývalým zájmem a vysokou návštěvností… …děkuji Vám všem, kteří jste našli do kaple cestu a věnovali Váš čas mým obrazům…a také mně…především bych ale velice rád poděkoval za všestrannou podporu a pomoc paní Lence Kudlákové a kurátorce paní Adéle Rozehnalové… díky…

Bobo Sobotka

Otupělí – Haiku – 12. 9. 2020 – 28. 9. 2020

Haiku je název nejnovější výstavy výtvarné skupiny Otupělí (frekventanti fotokurzu Klubu Švestka). Ve slovníku pod tímto heslem zjistíme, že se jedná o lyrický útvar, většinou s přírodní tématikou, který je tvořen trojverším. Otupělí se i v aktuální výstavě opět pouští do nejistých vod zkoumání limitů fotografického vyjádření. Každý z členů je zde prezentován jediným tiskem odkazující ke klasické poetické formě a to v rámci velmi minimalistické adjustace. Na malé ploše je k vidění velmi pestrá škála originálních přístupů k uchopení tématu poezie ve výtvarném umění. V jedné z prací, v podobě ostentativního komentáře, rezonuje společenské téma, jiné z děl pracují s narativem přesně strukturovaným básnickým žánrem. Každá je pak autonomním vyjádřením, rezultátem umělcova myšlenkového pochodu. Že Jana Nerudová, Edita Šimková, Lucie Richterová, Eva Froňková a Lubomír Ambros nechodí rádi s davem a lehkost nekonvenčních řešení je pro ně samozřejmostí, jsme si již zvykli. Pokaždé je však jejich nová výstava příjemným překvapením. V  haiku se však překonávají. A  tak, lze-li něco mezi jejich poetickými řádky vyčíst, tak hlavně to, že velká gesta, velké věci často jen zastiňují.

Lukáš Gavlovský – Smrk ztepilý – 4. 10. 2020 –  2020

Dne 4.10.2020  se v kapli sv Jana Křtitele uskutečnila komorní vernisáž Lukáše Gavlovskeho s názvem Smrk ztepilý.

Lukáš Gavlovský vystudoval malbu na VŠUMP v ateliéru Pavla Nešlehy. Po absolvování se převážně zabýval objekty v exteriéru.

Výstava v Holyni byla tedy po delší době návratem k původní technice, tedy kresbě.

 Tématem mu bylo zpracování přírody, konkrétně smrkového lesa. Byly zde k vidění precizní kresby uhlem (zhotoveným ze smrkového dřeva) a série fotografií aktů, které vznikly ve spolupráci s Jarkou Novotnou.

Vzhledem k okolnostem se bohužel výstava musela uzavřít dříve, než bylo původně naplánováno.