Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Výstavy 2022

Prohlédnout si všechny výstavy budete moci vždy o víkendech a svátcích od 15.00 – 17.00, kdy bude kaple pro veřejnost otevřená.

O všech nadcházejících výstavách budeme pokaždé informovat prostřednictvím plakátů na nástěnkách, na webu nebo na stránkách Sliveneckého mramoru. Každý, kdo by měl zájem o zasílání pozvánek do mailu, ať prosím kontaktuje kurátorku výstav paní Adélu Rozehnalovou na emailové adrese ad.roz@seznam.cz
Na setkání s vámi se v holyňské kapličce těší Adéla Rozehnalová, kurátorka

Vít Soukup – 3. 4. 2022 – 30. 4. 2022

Warriors – mikrovýstava Víta Soukupa (1971-2007) z Marek Collection. Výběr ze sérií Hračky a Armáda pro republiku. V roce nedožitých padesátin, patnáct let po smrti. Ne náhodou v kapli. Pravděpodobně jediná samostatná, která ho letos připomene. Aktuálnější než se může zdát….

Jan Dytrych – gen1980 – 7. 5. 2022 – 29. 5. 2022

V neděli 1. 5. proběhla vernisáž fotografického cyklu Jana Dytrycha s názvem Gen 1980. Autor zde průběžně zachycoval své čtyři přátele – vrstevníky, všichni narození v r. 1980.

Barbora Křivská – Linka a tečka – 4. 6. 2022 – 26. 6. 2022

Po měsíci zde výstavu fotografií vystřídala instalace kreseb Barbory Křivské, jež byla zahájena 3. 6. pod názvem Linka a tečka. Barbora Křivská zde nechávala nahlédnout do svého deníku z období let pandemie, kdy si od začátku zaznamenávala den po dni. Nebyly vystaveny všechny kresby přímo, ale bylo možno nahlédnout do celého deníku, jenž tu byl k dispozici.

 

Magdaléna Radostová – Vietnam s vůní koriandru – 5. 7. 2022 – 28. 8. 2022

V červenci a srpnu měla v holyňské kapli výstavu fotografií a různých artefaktů cestovatelka, průvodkyně a autorka cestopisů Magdaléna Radostová. Cyklus fotografií se jmenoval VIETNAM S VŮNÍ KORIANDRU, a kdo měl zájem dozvědět se více, mohl zavítat do knihovny, kde měla autorka i besedu. Do knihovny se opakovaně vrací od roku 2015.

Hanuš a Zlatka Lamrovi – Noli me tangere – 3. 9. 2022 – 25. 9. 2022

Oba autoři jsou absolventi UMPRUM, Hanuš ateliéru šperk a Zlatka ateliéru módního návrhářství. Ačkoli se každý z nich pohybuje v jiném uměleckém odvětví, mají společné výchozí téma přírody. Hanuš zde vystavuje odlévané objekty (z bronzu, stříbra, či skla), které doplňuje krystaly kamenů, či sklem. Stojí za povšimnutí i betonové podstavce v různých výškách, situované v závěru kaple, které tak společně tvoří sochařskou kompozici. Po stranách kaple proti oknům levitují vyšívané obrazy od Zlatky. Proti světlu jsou instalovány se záměrem, aby byla patrná jejich až reliéfní vrstevnatost. Autorka pracuje s jehlou a nití, stejně jako impresionističtí malíři, jako bychom viděli letmé tahy štětcem.

Igor Hlavinka – Nebe – 2. 10. 2022 – 30. 10. 2022

 

Akademický malíř Igor Hlavinka (18. 3. 1959 v Praze) sice absolvoval obor malířství na AVU v Praze r. 1985, ale kromě malby se zabývá i sochařstvím a fotografií. Inspiruje se uměním všech dob, pravěkem a uměním přírodních kultur počínaje a současným abstraktním uměním konče. Zvláště jej zajímá staroegyptská, buddhistická a románská plastika, tušová malba a kaligrafie Dálného východu, středověké a renesanční umění, malířství romantismu a symbolismu. Ve své tvorbě se inspiruje přírodními strukturami a energiemi, ale i znaky písma a symboly starověkých kultur (cykly Znaky, Chaos a řád, Strašná souměrnost, Okolo středu). Od roku 2007 se věnuje převážně malbě krajiny, jak imaginární, tak konkrétní. Obraz krajiny je pro něj reflexí nálad duše. V obrazech hor čerpá především ze svých toulek horami a inspiruje se jednak asijskou tušovou malbou, ale i obrazy slavného romantika C.D. Friedricha. Snaží se co nejjednoduššími malířskými prostředky, minimalistickou a zároveň poetickou formou evokovat svůj zážitek hor, jejich stálost a mohutnost v kontrastu ke stálým proměnám světla v prostoru plném mraků a mlhy. V holyňské galerii vystavil Cyklus Nebe, který vychází z monochromních maleb Moře v mlze.