Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Výstavy v kapli

Galerie Kaple HolyněKaple sv. Jana Křtitele v Holyni

nám. Pod Lípou, konečná stanice autobusu 230
otevřena  od dubna do října, v soboty, neděle a ve svátky od 15:00 – 17:00
Výstavní plochy jsou určeny pro expozice fotografií, grafiky, ale i velkoformátových obrazů.
Vítáni jsou především autoři z regionu.
Info na ÚMČ Praha – Slivenec tel.: 251 818 044

Kostelíček

V roce 2007 vedení radnice městské části rozhodlo o využití interiéru kaple ke kulturním účelům. Na základě tohoto rozhodnutí postupovaly další práce na vnitřku i okolí objektu. Restaurátorům, zahradním architektům i několika místním firmám se v součinnosti s obcí podařilo rekonstrukci úspěšně dovést až ke slavnostnímu otevření.
První výstava v kapli byla věnována občanům Holyně a Slivence. Expozice fotografií paní učitelky Evy Vejvodové s názvem vypůjčeným od spisovatele Roberta Fulghuma „Vše, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce“, mapuje vznik a vývoj slivenecké mateřské školy a má potěšit všechny, kdo byli v naší obci malí, jejich přátele a ostatní, kterým není lhostejná budoucnost slivenecké školky.

Fotografie z různých výstav naleznete zde FOTOGALERIE

 

 

 

 

Výstavní sezona 2020 v Galerii Kaple Holyně

Do programu letošního programu výstav nepříjemně zasáhla koronavirová krize a všechny výstavy až do srpna byly zrušeny.

Co jsme plánovali:
Letošní galerijní program v kapli sv. Jana Křtitele v Holyni zahájíme dubnovou výstavou prací nyní ve Slivenci žijící, autorky Barbory Křivské. Vernisáž výstavy s názvem Tečka a čárka se uskuteční dne 4. 4. 2020 v 17.00 a všichni jste tímto srdečně zváni!

Barbora Křivská absolvovala studium na VŠUP v ateliéru prof. Vladimíra Kopeckého v r. 2000. Má za sebou stáže ve Francii a Německu. Podílí se také na realizacích v architektuře.

V květnu se můžeme těšit na obrazy malířky Kristýny Šormové, jež svá studia na AVU zakončila v r. 2010  diplomovou prací u prof. Vladimíra Skrepla. Během studia uskutečnila stáže u Jana Merty v Portugalsku a v Izraeli. Pravidelně se účastní řady výstav.

V červnu bude v kapli vystavovat další autorka žijící ve Slivenci – Kateřina Štenclová. Tato malířka absolvovala svá studia na AVU v r. 1988. Má za sebou desítky samostatných a kolektivních výstav. Je zastoupena ve sbírkách NG a taktéž v Alšově jihočeské galerii.

V červenci zde proběhne fotografická výstava děl Alféda Šupíka, který studoval Technickou Univerzitu v Praze a Londýně, žil mnoho let na Ukrajině, v Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Moldavsku a dalších zemí ze kterých nás čeká fotografův výběr .

V srpnu bude v kapli možnost shlédnout grafiky Oldřicha Hamery, který se učil u Vladimíra Boudníka a je jeho pokračovatelem. Do svých prací zakomponovává zkameněliny, jež mimo jiné nachází v bývalých lomech Prokopského údolí.

Na měsíc září chystá do Holyně výstavu slivenecký spolek Otupělí (frekventanti kurzu fotografie Sliveneckého klubu Švestka). Pravidelní zájemci o umění v našem regionu se dozajista s těmito členy, balancujícími na poli fotografie a instalace, již seznámili.

A poslední počin letošního roku proběhne v říjnu, kdy bude v kapli vystavovat Lukáš Gavlovský, absolvent VŠUP u prof. Pavla Nešlehy. Tento malíř a sochař se zabývá hlavně realizacemi prostorových děl a téměř výhradně pracuje s přírodními materiály. Jeho práce

můžeme např. znát z pražské  Botanické zahrady v Troji. Do povědomí širší veřejnosti se dostal také díky realizaci plastiky Srdce pro Václava Havla na piazzetě Národního divadla.

Galerie Kaple Holyně je otevřená pro veřejnost od dubna do října vždy o víkendech a svátcích

15.00 – 17.00

 O všech nadcházejících výstavách bude pokaždé informovat prostřednictvím plakátů na nástěnkách, na webu nebo na stránkách Sliveneckého Mramoru. Každý, kdo by měl zájem o zasílání pozvánek do mailu, mne prosím kontaktujte na ad.roz@seznam.cz

Těším se na setkání s Vámi v holyňské kapličce!