Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Městská část Praha – Slivenec

Městská část Praha – Slivenec

Hlavní město Praha se v současné době člení na 57 městských částí a 22 správních obvodů. Městská část Praha – Slivenec je jednou z těchto částí a spadá do správního obvodu Prahy 5.

Městská část Praha – Slivenec se nachází v jihozápadní části Prahy. Leží na náhorní planině nad Prokopským, Radlickým a Chuchelským údolím, v převážně zemědělské krajině a tvoří ji dvě části, katastrální území Slivenec a Holyně.

Na východě katastrálního území Slivenec se nachází přírodní park Radotínsko – Chuchelský háj, na západě pak chráněná krajinná oblast Český kras. Severní část Holyně spadá do přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí.

Součást hl. m. Prahy
Slivenec je již od roku 1974 součástí hlavního města Prahy a díky své výhodné poloze a snadné dostupnosti centra města je vyhledávanou lokalitou pro bydlení. Rozvíjí se jak individuální tak developerská výstavba.

Městská část Slivenec sousedí s městskou částí Praha – Řeporyje, Praha 16 – Radotín, Praha – Lochkov, Praha – Velká Chuchle, Praha 5 a Praha 13.

Dopravní obslužnost
Dopravní obslužnost zajišťují autobusové linky MHD č. 120 a č. 230 s napojením na tramvajovou trať na sídlišti Barrandov a dále pak na trasu B metra.

Občanská vybavenost
V centru městské části se nachází nejen Kostel všech svatých, ale i budova Úřadu MČ, ve které sídlí také pošta, městská policie, klubovna seniorů a ve dvoře místní veřejná knihovna, ale také rozsáhlý školní areál základní a mateřské školy, se sportovním a dětským hřištěm a školní zahradou. V blízkosti parku s rybníkem také budova volnočasového centra Klubu Švestka.

Sportovní areál
V severní části Slivence je sportovní areál s travnatým fotbalovým hřištěm, tenisovými kurty a hřiště s umělým trávníkem.

Hřbitov
Na jihovýchodním okraji Slivence ve Višňovce se nachází místní hřbitov s rozptylovou loučkou, který spravuje MČ.