Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Uzavírky, opravy, výkopové práce

Rekonstrukce hlavních komunikací - uzavírka ulice Ke Smíchovu

Galerie

Rekonstrukce ulice Ke Smíchovu, a to v úseku od křižovatky s ul. K Lochkovu až po křižovatku s ul. K Holyni, bude probíhat až do 30.11.2024. Během uzavírky bude realizována dešťová kanalizace s následnou obnovou povrchů. Současně se pod chodníky budou ukládat silnoproudé i slaboproudé kabely. Ulice bude vždy po částech neprůjezdná. Při realizaci kanalizace se bude postupovat po 20 – 50 m úsecích, po dokončení bude výkop provizorně zasypán a firma postoupí dále. Kanalizace by měla být dokončena na konci května. Poté dojde k obnově povrchu komunikace.

Přibližný harmonogram prací do 31.8.:

Do konce března bude dokončeno parkoviště pod úřadem v ul. K Lochkovu.

V termínu od 1.3. až 15.4.2024 dojde k uzavírce úseku od ulice U Sportoviště až po křižovatku s ul. K Holyni. V tuto dobu bude objízdná trasa vedena ulicemi Návětrná – Dominínská – Ke Smíchovu. V ulici Dominínská bude zřízena provizorní autobusová zastávka.

Od 15.4. do 30.6.2024 proběhne obnova povrchu komunikace, a to v úseku od senior centra SeneCura až po Pneuservis Slavík.

V termínu od 1.7. do 31.8.2024 dojde k realizaci zvýšené křižovatky ulic Ke Smíchovu a K Lochkovu.

Dočasná změna trasy a zastávek linky 104, 120 a 130
Platnost: 1.3. – 15.4.2024

Uzavírka v ul. Višňovka

Výstavba Kauflandu - uzavírka v ul. K Holyni, v ul. U Sportoviště a U Náhonu

Galerie

V souvislosti s výstavbou Kauflandu dojde v termínu 15.2. – 15.4.2024 k jednosměrné uzavírce v ul. K Holyni, omezení v ul. K Barrandovu a také dojde k obousměrné uzavírce začátku ul. U Sportoviště (objízdné trasy i přesné umístění uzavírky viz situace A).

V termínu 16.4. – 24.5.2024 proběhne uzavírka části komunikace U Náhonu (objízdné trasy i přesné umístění uzavírky viz situace B).

Poslední etapa v ulici U Náhonu bude realizována v termínu 25.4. – 30.6.2024, kdy dojde k výstavbě komunikace a chodníků a také k novému připojení na ul. K Barrandovu (objízdné trasy i přesné umístění uzavírky viz situace C).

Situace A-C

Rekonstrukce můstků a komunikace K Dobré Vodě

Galerie

V nejbližších dnech začne dlouho avizovaná rekonstrukce můstků v ulici K Dobré Vodě, po které bude následovat rekonstrukce vozovky.

Akci schválila Rada HMP na konci srpna. Zhotovitel  bude dotčené občany informovat o přesném průběhu prací a o nezbytných dopravních omezeních.

Usnesení MHMP