Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Uzavírky, opravy, výkopové práce

Rekonstrukce hlavních komunikací - uzavírka ulice K Lochkovu od 2. 10. 2023 do 30. 11. 2023

V rámci rekonstrukce hlavních komunikací dojde od pondělí 2.10.2023 k uzavírce v ulici K Lochkovu v úseku mezi ul. K Homolce a Ke Smíchovu. Uzavírka je plánovaná do 30.11.2023. Během této uzavírky dojde k obnově povrchů komunikace a obnově chodníků.

 Z důvodu objízdné trasy MHD budou ulice Za Farou, K Váze, K Rozvodně a K Cikánce vždy jednosměrné v trase MHD a vyhrazené pouze pro MHD, dopravní obsluhu a rezidenty. Objízdná trasa pro ostatní dopravu je vedená přes Pražský okruh. Viz přiložená situace.

 Objízdná trasa MHD linky 120 bude vedena:

směr Nádraží Radotín – linka vedena do zastávky „Slivenec“ beze změny a následně ulicemi Ke Smíchovu, Za Farou, K Rozvodně, K Lochkovu a dále po své trase.

směr Na Knížecí – linka vedena do zastávky „Frančíkova“ beze změny a následně ulicemi K Lochkovu, K Cikánce, K Váze a dále po své trase.

Zastávky:

Přemisťuje se zastávka U Křížku, a to:

  • ve směru Nádraží Radotín v ulici K Lochkovu o přibližně 130 metrů po směru jízdy, přibližně 20 metrů za křižovatku s ulicí K Rozvodně, k provizornímu nástupišti před domem 109/42.

Rekonstrukce hlavních komunikací - od 20. 6. 2023 do 15. 9. 2023 - prodlouženo do 1. 10. 2023

Galerie

Z důvodu zpoždění stavebních prací bude uzavírka ulice Ke Smíchovu prodloužena do 1. 10. 2023.

Rozhodnutí

Upozorňujeme, že v rámci rekonstrukce hlavních komunikací dojde k úplné uzavírce v ulici Ke Smíchovu (od křižovatky s ul. K Lochkovu před křižovatku s ul. K Váze). Uzavírka je plánovaná v termínu od úterý 20.06.2023 do pátku 15.09.2023.

Bude realizována dešťová kanalizace, přeložky vodovodu a plynovodu, po kterých bude následovat obnova povrchů.

Objízdná trasa bude vedena ulicí Ke Smíchovu, ul. K Holyni a poté ul. K Barrandovu (viz přiložená mapka).

Děkujeme za pochopení

Rekonstrukce můstků a komunikace K Dobré Vodě

Galerie

V nejbližších dnech začne dlouho avizovaná rekonstrukce můstků v ulici K Dobré Vodě, po které bude následovat rekonstrukce vozovky.

Akci schválila Rada HMP na konci srpna. Zhotovitel  bude dotčené občany informovat o přesném průběhu prací a o nezbytných dopravních omezeních.

Usnesení MHMP

Rekonstrukce Barrandovského mostu - do r. 2025

Galerie

Plán rekonstrukce po etapách :

• 2022: etapa I – počet dní dopravních omezení: 110 dní (původně v plánu: 180 dní)

Práce na jižní polovině jižního mostu, práce na rampě Strakonické, spodní části rampy Barrandovské a na spodní části mostů přes Vltavu nad ulicí Strakonická

• 2023: etapa II – počet dní dopravních omezení: 92 dní (původně v plánu: 150 dní)

Práce na severní polovině jižního mostu, práce na horní části rampy Barrandovské a také na spodní části jižního mostu přes Vltavu

• 2024: etapa III – počet dní dopravních omezení: 92 dní (původně v plánu: 150 dní)

Práce na severní polovině severního mostu, dále práce na spodní části mostů přes Vltavu nad ulicí Modřanská

• 2025: etapa IV – počet dní dopravních omezení: 82 dní (původně v plánu: 130 dní)

Práce na jižní polovině severního mostu a na spodní části severního mostu přes Vltavu

Aktuální  informace naleznete na www.barrandak.cz

Opravy Barrandovského mostu