Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Památky

Kostel Všech Svatých

Galerie

Roku 1253 byl Slivenec darován řádu Křižovníků, kteří vybudovali ve vsi rozsáhlý církevní statek a také kostel Všech Svatých.
Kostel Všech Svatých je raně gotická stavba nacházející se na někdejší návsi uprostřed obce. Nejstarší část kostela pochází ze 13 století. V roce 1693 byla přistavěna předsíň a v roce 1889 byly provedeny úpravy podle návrhu Antonia Barvitia.

Více na …

Holyňská kaple

Galerie

Pseudorománský objekt nechala v r. 1861 postavit na svůj náklad místní občanka paní Marie Malá, když do jejího povozu zázrakem neudeřil blesk. Součástí interiéru kaple byl malý oltářík, který se však nedochoval a kaple byla v minulém století odsvěcena. V současnosti kaple slouží ke kulturním účelům.

Více na …

Křížky v okolí