Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Kaple sv. Jana Křtitele v Holyni

Kaple sv. Jana Křtitele v HolyniDSCF0237

nám. Pod Lípou, konečná stanice autobusu 230
otevřena  od dubna do října, v soboty, neděle a ve svátky od 15:00 – 17:00
Výstavní plochy jsou určeny pro expozice fotografií, grafiky, ale i velkoformátových obrazů.
Vítáni jsou především autoři z regionu.
Info na ÚMČ Praha – Slivenec tel.: 251 818 044

V sobotu 17. května 2008 se v centru Holyně, obce, která je součástí městské části Praha-Slivenec, konalo slavnostní otevření zrekonstruované kaple sv. Jana Křtitele.
Po dlouhá léta kaple chátrala a holyňští občané i náhodní výletníci směřující do přilehlého Prokopského údolí jen smutně sledovali její osud. To vše je již minulostí. V roce 2006 byla započata rekonstrukce, tehdy ještě bez představy, k čemu bude v budoucnu kaple, která je v majetku obce, sloužit.

Pseudorománský objekt nechala v r. 1861 postavit na svůj náklad místní občanka paní Marie Malá, když do jejího povozu zázrakem neudeřil blesk. Součástí interiéru kaple byl malý oltářík, který se však nedochoval a kaple byla v minulém století odsvěcena.
V roce 2007 vedení radnice městské části rozhodlo o využití interiéru kaple ke kulturním účelům. Na základě tohoto rozhodnutí postupovaly další práce na vnitřku i okolí objektu. Restaurátorům, zahradním architektům i několika místním firmám se v součinnosti s obcí podařilo rekonstrukci úspěšně dovést až ke slavnostnímu otevření.
Po krátkém projevu symbolickým přestřižením pásky otevřela kapli starostka RNDr. Jana Plamínková a nové vstupní dveře do kaple sv. Jana Křtitele vzápětí odemkla paní Jiřina Růžičková, vnučka již zmiňované mecenášky Marie Malé. To, jak si holyňští váží své minulosti a tradic, dokladuje předání historického praporu holyňských baráčníků starostce u příležitosti otevření kaple. Prapor byl 30 let pečlivě uschován na půdě jedné místní občanky.
K příjemnému odpoledni přispěl doprovodný program s vystoupením dětí z mateřské školy ve Slivenci, koncert barrandovského souboru „Kanárci“, tentokrát doplněným o žáky slivenecké pobočky ZUŠ Na Popelce, domácí koláče i grilování v zahrádce přilehlého hostince.
První výstava v kapli byla věnována občanům Holyně a Slivence. Expozice fotografií paní učitelky Evy Vejvodové s názvem vypůjčeným od spisovatele Roberta Fulghuma „Vše, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce“, mapuje vznik a vývoj slivenecké mateřské školy a má potěšit všechny, kdo byli v naší obci malí, jejich přátele a ostatní, kterým není lhostejná budoucnost slivenecké školky.
Poděkování za současný stav kaple patří mnohým firmám, vedení obce, ale také četným nadšencům, kteří se snaží o to, aby kaple ožila, byla příjemným zastavením a vyhledávaným výletním cílem.