Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Odpadové hospodářství

Aktuality


Směsný odpad – popelnice

Více v rubrice “Potřebuji si zařídit…


Bioodpad

OD 1. 1. 2022 JE SLUŽBA PŘISTAVENÍ BIOPOPELNICE  PRO ROSTLINNÝ ODPAD PRO VLASTNÍKY NEMOVITOSTÍ (PLÁTCE POPLATKU), KTEŘÍ MAJÍ K NEMOVITOSTI HLÁŠENOU NÁDOBU NA SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD, BEZPLATNÁ.

Pokud plátce poplatku má k objektu nádobu na bioodpad objednanou z přechozích let, nemusí nic měnit a od letošního roku mu nebude účtován poplatek za nádobu na bioodpad.

Pokud nádobu na bioodpad ještě nemáte, vlastník objektu – plátce poplatku může požádat o novou nádobu na stránce https://bioodpad.praha.eu/

Zobrazit více…


Kompostárna HMP ve Slivenci

 • Občané hl. m. Prahy zde mohou měsíčně zdarma uložit až 250 kilogramů biologicky rozložitelného odpadu. Přijímat se bude odpad rostlinného původu, jako je suché listí (lze i listí z kaštanů, v omezené míře i z ořechů), tráva, větve, dřevo, piliny a odřezky, zemina nebo zbytky z kuchyně, například ovoce a zeleniny.
 • Za každých 5 kilogramů odevzdaného bioodpadu si navíc každý bude moci po roce zdarma odnést 1 kilogram kompostu k využití na své zahrádce.

Více informací “Kompostárna” a leták


Tříděné odpady

 • Informace pro podnikatele k tříděnému odpadu ve 4 jazycích
 • V městské části je 18 stanovišť tříděného odpadu. Jejich provoz hradí hlavní město Praha a je pouze pro občany zdarma.
 • Skladba stanovišť je stejná, třídíme papír, plasty, sklo a kartony. Rozdílná je četnost svozu jednotlivých stanovišť podle tak, aby nedocházelo k přeplňování.
 • Obchodníci a podnikající osoby jsou ze zákona povinni třídit odpady, ale musí mít uzavřenou smlouvu se svozovou společností, nebo ukládat ve sběrném dvoře.
 • Pro občany naší městské části jsme získali od Magistrátu hl. m. Prahy  300 ks sad tašek na tříděný odpad (papír, sklo, plast a kartony). Sadu (vždy jedna sada na domácnost) si můžete vyzvednout u paní J. Valtrové v úředních hodinách (po a  st 8:00 – 11:00, 12:00 – 18:00 hod) na ÚMČ.

Zobrazit více…


Velkoobjemové kontejnery

Služba je hrazena z rozpočtu Hlavního města Prahy a je určena pouze pro občany. V oblasti nakládání s odpady organizuje městská část pro své občany přistavování velkoobjemových kontejnerů (VOK) pro:

 • objemný odpad z domácností,
 • bioodpad,
 • nebezpečný odpad,
 • dřevěný odpad,
 • stavební odpad.

Zobrazit více…


Elektroodpad

E-BOX kontejner – pro sběr drobného elektroodpadu a baterií je umístěn ve vstupní chodbě ÚMČ naproti poště.
Do nového E-boxu je možné odkládat : baterie a akumulátory – do horní označené části a do dolní části  drobné elektrozařízení – např.  kalkulačky, počítačové myši, klávesnice, přehrávače, MP3 přehrávače, kamery, fotoaparáty, telefony.
Zářivky a žárovky do e-boxu nepatří,  můžete je odevzdat v budově úřadu u paní Jany Valtrové Vávrové.

Červený kontejner ASEKOL na stanovišti separovaného odpadu je pro větší elektrospotřebiče.

 • v ulici K Homolce
 • U Náhonu x Za Knotkem

Zobrazit více…


Kovy

Do kontejnerů na kov můžete odkládat:

 • konzervy,
 • nápojové plechovky,
 • tuby,
 • uzávěry a víčka

Stanoviště u tříděného  odpadu : 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17


Oleje

Třídění jedlých tuků a olejů

Jedná se o sběr tuků a olejů pouze určených pro použití v domácnosti (např. oleje ze smažení, ztužené tuky, oleje z konzerv nebo nakládaných potravin, sádlo, kokosový olej,…).  Tuky nebo oleje umístíte do uzavíratelných PET lahví a odložíte do kontejneru určeného pro sběr tuků a olejů.

Do kontejnerů se NESMÍ odkládat minerální oleje, mazací ani technické oleje.

Každá vytříděná kapka jedlého oleje/tuku má smysl 😊. Více informací na www.tridimolej.cz

Kontejner na jedlé tuky a oleje v MČ Praha – Slivenec najdete na těchto stanovištích :

 • 1005/003 – nám. Pod lípou
 • 1005/006 – U Sportoviště
 • 1005/007 – K Cikánce (roh s ulicí Za Farou)
 • 1005/011 – Višňovka
 • 1005/014 – Nefritová
 • 1005/017 – Mramorová

 Proč olej nelít do kanalizace?

Protože tuky a oleje do kanalizace nepatří!!! Po jejich ochlazení při vylití do kanalizace (dřez, WC , výlevka) dojde v kanalizaci k vysrážení tohoto odpadu a postupně tak k zanášení nejen odpadních systémů v domácnostech, ale i celého  odpadního  potrubí a následně  k problémům v čistírnách vody.

Odložením jedlého tuku/oleje do sběrných nádob přispějeme k udržení  nejen čisté vody, ale i samotného potrubí.

Informační leták


Sběr textilu

Občané mohou odložit nepotřebné oblečení i hračky do kontejnerů na sběr textilu. K dispozici jsou dva kontejnery od společnosti Diakonie Broumov a jeden od společnosti Koutecký.

Stanoviště

 • v ulici K Homolce – Diakonie Broumov, Koutecký
 • U Náhonu x Za Knotkem – Diakonie Broumov
 • Dále můžete využít  kontejner  před Seniorcentrem Senecura

Zobrazit více…


Sběrné dvory v Praze

Na území hl. města Prahy, je pro potřeby občanů Prahy v současné době celkem 19 stabilních sběrných dvorů, jejichž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Pro občany hlavního města, kteří prokáží trvalý pobyt na území hlavního města, je možnost ukládání určených odpadů zdarma.

 • ve sběrných dvorech hlavního města Prahy lze odevzdat v podstatě jakýkoliv odpad kromě směsného
 • všechny druhy odpadu lze odevzdat zdarma (kromě pneumatik)
 • odpady lze odevzdávat v množství obvyklém z domácnosti (stavební odpad pouze 1 m 3 měsíčně)
 • omezení jednorázového návozu – možný vjezd vozidel max. do 3,5 t
 • vždy je nutno se prokázat platným občanským průkazem (s trvalým pobytem v Praze)
 • v současné době je možné využít zkušební nadstandardní službu objednávkového odvozu odpadu do sběrného dvora
 • provozní doba všech sběrných dvorů hlavního města Prahy:
Po – Pá  30 – 18 00 hod. (zimní období 8 30 – 17 00 hod.)
So 30 – 15 00 hod.
 • Seznam sběrných dvorů
PRAHA 2
Perucká 10/2542, Praha 2 – Vinohrady  236 04 00 00, 236 04 00 11
PRAHA 3
Malešická 74, Praha 3 – Žižkov  734 16 10 76
PRAHA 4
Zakrytá, Praha 4 – Spořilov  606 08 35 25
PRAHA 4
Dobronická 892, Praha 4 – Kunratice  605 07 90 49
PRAHA 5
Puchmajerova, Praha 5 – Jinonice  731 14 23 48
PRAHA 6
Proboštská 1, Praha 6 – Dejvice  736 51 82 04
PRAHA 8
Voctářova, Praha 8 – Libeň  731 90 96 53
PRAHA 8
Ďáblická 791/89, Praha 8 – Ďáblice  720 98 44 02
PRAHA 9
Pod Šancemi 444/1, Praha 9 – Vysočany  284 09 85 81
PRAHA 11
Bartůňkova 711, Praha 11 – Chodov  236 04 00 00, 236 04 00 11
PRAHA 12
Generála Šišky, Praha 12 – Modřany  739 47 79 64, 603 53 91 71
PRAHA 14
Teplárenská 5, Praha 14 – Kyje  777 30 12 01
PRAHA 15
Za zastávkou 3, Praha 15 – Dolní Měcholupy  733 16 48 10
PRAHA 16
V sudech 1488, Praha 16 – Radotín  257 91 17 58
PRAHA 19
Jilemnická, Praha 19 – Vinoř  731 62 64 16
PRAHA 19
K Cihelně 420, Praha 19 – Satalice  736 66 15 60
PRAHA 20
Chvalkovická 3, Praha 20 – Horní Počernice  281 92 49 59
PRAHA 21
Podnikatelská, Praha 21 – Běchovice  602 20 21 91
PRAHA 22
Bečovská 939, Praha 22 – Uhříněves  731 12 29 05

Ve sběrných dvorech mohou občané předávat následující druhy odpadů:

 • objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti)
 • suť z bytových úprav v množství do 1m3 zdarma
 • dřevěný odpad
 • odpad z údržby zeleně
 • kovový odpad
 • papír, sklo, plasty, nápojové kartony
 • nebezpečné složky komunálního odpadu
 • vyřazená elektrozařízení (lednice, pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, videa…)
 • použitý textil, obuv a oděvy
 • použité potravinářské oleje a tuky (pouze v PET lahvích)