Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook | Google+

background

Separované odpady

V městské části je 16 stanovišť tříděného odpadu. Je třeba zdůraznit, že tyto nádoby – kontejnery, jsou umísťovány a vyprazdňovány na náklady hlavního města Prahy. Služba je zdarma pouze pro občany. Obchodníci a podnikající osoby jsou ze zákona povinni třídit odpady, ale musí mít uzavřenou smlouvu se svozovou společností, nebo ukládat ve sběrném dvoře. Druhová skladba stanovišť je stejná, třídíme papír, plasty, sklo a kartony. Rozdílná je četnost svozu jednotlivých stanovišť podle tak, aby nedocházelo k přeplňování. V současnosti vychází jedno hnízdo – sběrné místo na 500 obyvatel ve vysoké zástavbě a na 200 obyvatel z rodinných domků.

Je velice důležité, abychom dodržovali kvalitu třídění odpadu. Do jednoho svozového auta se vejde 300 až 500 popelnic. Pokud do nádoby na plasty umístíte i směsný odpad, dojde ke znehodnocení celého obsahu vozu. Proto doporučujeme dbát na kvalitu třídění odpadu. Má to samozřejmě i nezanedbatelné ekonomické výhody.

Naše stanoviště:

1. Rubínová 475/0 9. K Lochkovu x V lipkách
2. K Homolce 25 10. U Vápenice x Za Knotkem
3. Náměstí Pod lípou 11. Višňovka naproti č. 636
4. Na Čisté x Frančíkova 13. Za Farou (v zálivu u plotu)
5. U Náhonu x Pod Vysokou mezí 14. Nefritová (u trafostanice)
6. U Sportoviště (odbočka ke školce) 15. U Náhonu x Za Knotkem č.67
7. K Cikánce x Za Farou 16. Na Kraji x K Lochkovu
8. Opálová x Návětrná 17. Mramorová naproti č. 698

Mapka