Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Sběr textilu

Občané mohou odložit nepotřebné oblečení i hračky do kontejnerů na sběr textilu. K dispozici jsou dva kontejnery od společnosti Diakonie Broumov a jeden od společnosti Koutecký. Broumovské najdete ve Slivenci v ulici K Homolce a v Holyni na Náměstí pod Lípou. Kontejner Koutecký je v Habeši v ulici Frančíkova x K Cikánce.


Diakonie Broumov

Kontejner DiakoniePředmětem činnosti je podle stanov družstva obecně prospěšná činnost směřující na podporu sociální soudržnosti za účelem pracovní a sociální integrace znevýhodněných osob do společnosti s přednostním uspokojováním místních potřeb a využíváním místních zdrojů podle místa, sídla, a působnosti sociálního družstva. Zejména v oblasti vytváření pracovních příležitostí, bydlení a trvale udržitelného rozvoje. Především, se jedná o provozování střediska sociální pomoci spoluobčanům, materiální pomoc, poskytování pracovních příležitostí spoluobčanům v nouzi v sociálně podnikatelských aktivitách družstva.

Co můžete vložit do kontejneru

 • veškeré ošacení
 • obuv – veškerou nepoškozenou, páry svázané nebo spojené gumičkou, aby se boty neztratily
 • bytový textil
 • přikrývky a polštáře (i peří)
 • hračky
 • knihy

Doporučení

 • Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se transportem nepoškodily.
 • Neodevzdávejte silně znečištěný, plesnivý a vlhký textil – znehodnotí se tím ostatní textilní materiál

Stanoviště

 • K Homolce u č.p. 25 (stanoviště tříděných odpadů)
 • U Náhonu x Za Knotkem

Koutecký, s.r.o.

Kontejner KouteckýJsme rodinná firma, která se od roku 1990 zabývá recyklací textilního odpadu, a to sběrem prostřednictvím našich “zelených” stacionárních kontejnerů.

Je nutné si uvědomit, že odpadem není jen sklo, papír a plast, ale také TEXTIL.

Cílem našeho snažení je dát textilu druhou šanci. Textilní odpad díky nám nekončí na skládkách či ve spalovnách, ale je recyklován, čímž chráníme naše životní prostředí.

Stanoviště

 • K Homolce