Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Aktuálně 2017

Vyhodnocení

Informace o Participativním rozpočtu 2017 v MČ Praha – Slivenec

V roce 2017 se poprvé v naší MČ  mohli občané zapojit do Participativního rozpočtu – tedy vyčlenění části rozpočtu obce, o jejímž využití mohou za přesně daných podmínek rozhodnout sami občané. Z rozpočtu MČ Praha – Slivenec bylo na rok 2017 vyčleněno 600 000,- Kč.

Do projektu se zapojilo 9 předkladatelů, 2 projekty byly vyřazeny pro nedoplnění návrhu a 1 vyřazen pro kolizi s již plánovanou úpravou a  řešil jen dílčí část.

Do hlasování postoupilo tedy 6 projektů a na základě hlasování rozhodli občané o realizaci 4 projektů : zastávka MHD U Křížku, obnova studánky Dobrá Voda v  Holyni, instalace exteriérových hodin ve Slivenci a Holyni a kompostovací toaleta poblíž Chuchelského háje. Hlasování se nakonec zúčastnilo 155 obyvatel, což v přepočtu na % je 5,5 % všech obyvatel Slivence starších 15 let, což na první ročník nebylo vůbec špatné. A dle velikosti Participativního rozpočtu (procento z celkových výdajů) jsme se umístili dokonce na prvním místě z 29 obcí (zdroj Agora CE)…

Celá informace

Hlasování skončeno!

Děkujeme všem, kteří se hlasování zúčastnili a všem autorům návrhů. Výsledky hlasování jsou v této tabulce:

Zastupitelstvo usnesením č. 309/24/2017 na svém 24. zasedání dne 19. 6. 2017 vzalo výsledek hlasování na vědomí, doporučilo realizaci návrhů na pozicích 1-4 a současně nedoporučilo realizaci návrhu na pozici 5 vzhledem k velkému počtu negativních hlasů.


Hlasování bude probíhat od 31. 5. 2017 do 14. 6. 2017

projekty v konečné podobě budou vystaveny od 31. 5. 2017 v zasedacím sále MČ Praha Slivenec. Hlasovat se bude systémem elektronickým a papírovým, vždy bude možnost dát dva pozitivní hlasy pro podporované projekty a jeden negativní pro projekt, který se hlasujícímu nelíbí.  Sečtou se hlasy pozitivní, odečtou se hlasy negativní a projekty se seřadí dle dosaženého počtu. Realizovat se budou dle pořadí a finančních prostředků.

Chci hlasovat…


 Veřejné setkání s autory návrhů:    15. května 2017 od 18:00 hodin

v zasedacím sále úřadu MČ Praha-Slivenec

Přijďte se detailně seznámit s podanými návrhy a s autory návrhů si popovídat o jejich projektu, nebo jim navrhnout nějaké vylepšení!

Hlasování o tom, který projekt se bude realizovat, bude od středy 31. května do 14. června 2017. Projekty si budete moci prohlédnout ve stejném čase v zasedacím sále MČ Praha-Slivenec.

Vy budete rozhodovat!

Co vyplynulo ze setkání? Čtěte zde.


Veřejné informační setkání:    8. února 2017 od 18:00 hodin

2017-02-08 participaceCo vyplynulo ze setkání? Čtěte zde.

Příklady z jiných měst zde.

Návrhy na jednotlivé projekty lze v souladu s Pravidly podávat od 8. 2. 2017 do 28. 2. 2017.

Termín pro podávání návrhů prodloužen do 10. března 2017!!!


Dokumenty ke stažení:

  1. Přihlašovací formulář Návrhu
  2. Podpisová listina k Návrhu
  3. Prezentace z 8. února 2017 ke stažení