Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Hlasování 2017

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ


 HLASOVÁNÍ PROBÍHÁ OD 31. 5 2017 18:00 hod DO 14. 6. 2017

Hlasovat lze buď elektronicky nebo formou hlasovacích lístků. Tyto dva způsoby nelze kombinovat a nesmí se hlasovat dvakrát. termín hlasování musí být dodržen. Každý má k dispozici dva kladné hlasy a jeden záporný. Kladné hlasy lze přidělit dvěma různým návrhům a záporný hlas může občan použít pro návrh, o kterém se domnívá, že by neměl být realizován. Záporný hlas lze použít pouze po přidělení obou kladných hlasů! 


Hlasování elektronické

Hlasujte na stránce http://www.participativni-rozpocet.cz/slivenec/uvodni-stranka-hlasovani/

Na uvedeném odkazu naleznete všechny podmínky a pravidla pro úspěšné hlasování. K hlasování budete potřebovat svůj mobilní telefon pro zaslání ověřovacího kódu. Pozor, na Vaše telefonní číslo lze použít pouze pro jedno hlasování a zaslání pouze jednoho ověřovacího kódu!


Hlasovací lístek

Hlasovací lístky budou k dispozici na úřadu a ve volnočasovém centru Klubu Švestka. Při potřebě dalších hlasovacích lístků si můžete hlasovací lístek stáhnout a vytisknou přímo z této stránky. Na úřadě MČ Praha-Slivenec Vám úřednice rovněž vytisknou potřebný počet lístků. Kompletně a pravdivě vyplněné lístky můžete odevzdávat do schránky úřadu (vpravo vedle vchodu do budovy) nebo přímo na podatelně úřadu.

odkaz: Hlasovací lístek


 

Návrhy k hlasování

Galerie

Návrh: Obnova studánky Dobrá voda v Holyni

Předkladatel: Lenka Kudláková

Lokalita : studánka Dobrá Voda v Holyni

Finanční náklady : realizace                  79 000,- Kč

                                 roční provoz         10 000,- Kč

Stručný popis:

Vyčištění přírodního zdroje, obnova přístřešku (dřevěná stříška), úprava okolí a přístupové cesty (obložení studánky, vyčištění přístupové cesty), informační značení (panel u studánky, směrovky po cestě), instalace lavičky

 

Galerie

Návrh: Edukativní interakce

Předkladatel: Magdaléna Pávová

Lokalita : park v centru Slivence

Finanční náklady : realizace                 125 000,- Kč

                                 roční provoz           35 000,- Kč

(zhotovení betonového podstavce, instalace sochy,  zapůjčení sochy)

Stručný popis:

Cílem projektu je vytvořit open-air galerii ve veřejném prostoru, zaujmout a kulturně obohatit obyvatele a návštěvníky Slivence, umístění sochy by mělo být místem pro sociální a edukativní interakci.  Záměrem je dlouhodobá spolupráce s Akademii výtvarných umění v Praze, kdy každý rok by byla umístěna nová socha od studenta AVU nebo začínajícího mladého umělce, galerie pod širým nebem dává parku další rozměr, zprostředkuje  osobitý prožitek a moderní umění se dostane do zajímavého kontrastu s historickou kulisou. Každoroční odhalení nové sochy by bylo kulturní událostí v obci.

Galerie

Návrh: Exteriérové hodiny

Předkladatel: Milena Hollmannová

 

Lokalita : Slivenec a Holyně

Finanční náklady : realizace                 167 000,- Kč

                                 roční provoz           10 000,- Kč

(pořízení hodin + řídící jednotky, montáž )

Stručný popis: Instalace exteriérových trojstranných hodin v lokalitě Slivenec – Ke Smíchovu 22 – před klubem Švestka a v lokalitě Holyně – u kaple.

V obci nejsou žádné hodiny, ani na kostele, hodiny  by navrhovaným místům slušely a plnily by svůj účel.

 

Galerie

Návrh: Veřejný sportovní plácek

Předkladatel: František Polák

Lokalita : prostor parku v „Kostičkách“ – u ul. Jantarová

Finanční náklady : realizace                 110 000,- Kč

                                 roční provoz            10 000,- Kč

(hrazení hřiště, terénní úpravy)

Stručný popis:

Ohrazený sportovní plácek cca 10 x 6 m řeší možnost sportovního vyžití dětí různého věku, umožní hry míčové, pohybové komukoli bez potřeby dalšího vybavení či registrace, pevné ohrazení je výhodné pro hráče, rodiče i okolní plochu. Branky a míče jsou součástí vybavení hřiště.

 

Galerie

Návrh: Nová zastávka U Křížku

Předkladatel: Ondřej Turek

Lokalita : stávající zastávka U Křížku směrem do centra

Finanční náklady : realizace                 180 000,- Kč

                                 roční provoz             5 000,- Kč

(nová zastávka, úprava terénu)

Stručný popis:

Zastávka v současném stavu je nevyhovující, úpravou vznikne nová zastávka, která bude bezbariérová.

Galerie

Návrh: Veřejná kompostovací toaleta v Chuchelsko-radotínském háji

Předkladatel: Tereza Mindošová

Lokalita : Chuchelsko-radotínský háj

Finanční náklady : realizace                     41 000,- Kč

                                 roční provoz                1 000,- Kč

(úprava terénu, pořízení kompostovací toalety)

Stručný popis:

Kompostovací toaleta umístěná na kraji areálu v Chuchelsko-radotínském háji by řešila potřeby  návštěvníků, zejména rodin s dětmi, toaleta je bezúdržbová, kompost se vyváží cca 1 x ročně, patronát by si převzalo Kosí hnízdo.