Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Návrhy 2017

 PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET – VEŘEJNÁ PREZENTACE NÁVRHŮ

PONDĚLÍ 15. KVĚTNA 2017, 18.00 hod

ZASEDAČKA ÚŘADU MČ PRAHA-SLIVENEC

Jak to probíhalo a závěry pro autory se dočtete zde


Všechny projekty budou vystaveny od 31. 5. 2017 v zasedacím sále MČ Praha-Slivenec.

HLASOVÁNÍ BUDE PROBÍHAT OD 31. 5. DO 14. 6. 2017

Hlasovat se bude systémem elektronickým a papírovým, vždy bude možnost dát dva pozitivní hlasy pro podporované projekty a jeden negativní pro projekt, který se hlasujícímu nelíbí.  Sečtou se hlasy pozitivní, odečtou se hlasy negativní a projekty se seřadí dle dosaženého počtu.  Realizovat se budou dle pořadí a finančních prostředků.


Níže uvedené návrhy jsou v původní podobě, jak byly podány na svém začátku. NUTNĚ NEMUSÍ BÝT V PODOBĚ K HLASOVÁNÍ!

FINÁLNÍ PODOBA NÁVRHŮ K HLASOVÁNÍ JE NA ZÁLOŽCE HLASOVÁNÍ

Podané návrhy v původní podobě

Galerie

Návrh: Zvýšení bezpečnosti dopravy v ulici V Lipkách

Předkladatel: Lucie Richterová

Stručný popis: Předkládaný návrh požaduje prověření možnosti zvýšení bezpečnosti dopravy v ulici V Lipkách, k.ú. Slivenec. Cílem návrhu je zvýšení bezpečnosti chodců opatřením, např. úprava svislého dopravního značení, doplněním vodorovného dopravního značení, vytvořením obytné zóny nebo zóny 30 km/h, případně zpomalovacími prahy.

Hodnocení: návrh je třeba zásadně doplnit/upravit

Výsledek: Návrh nebyl doplněn – vyřazen

Galerie

Návrh: Obnova studánky Dobrá voda v Holyni

Předkladatel: Lenka Kudláková

Stručný popis: Autor navrhuje vyčištění vodního zdroje, obnovu přístřešku, zkultivování okolí včetně přístupové pěšiny, instalace lavičky a info panelu, zajištění patrona studánky pro dlouhodobou osvětu, kontrolu a péči.

Hodnocení: návrh na „hrázkování“ studánky a dřevěný přístřešek, v rámci revitalizace zajistit in formační tabule a vyčistit přístupovou cestu –a  autorka projektu doplní

Výsledek: Návrh doplněn – postupuje do hlasování

Galerie

Návrh: Exteriérové hodiny

Předkladatel: Milena Hollmannová

Stručný popis: Jedná se o instalaci veřejných hodin v centrální části Slivence vymezené ZŠ, kavárnou a rybníkem, na budově č.p. 315 (Fit Švestka a doktor) a u kapličky v Holyni.

Hodnocení: návrh na umístění v Holyni u kaple a ve Slivenci u školy – najít vhodný prostor, vyhnout se navyšování počtu sloupů, využít stávající sloupy – hodiny třístranné – autorka projektu doplní  výběr ve Slivenci

Výsledek: Návrh doplněn – postupuje do hlasování

Galerie

Návrh: Edukativní interakce

Předkladatel: Magdaléna Pávová

Stručný popis: Jedná se instalaci výstavního prostoru v parku u rybníka ve Slivenci. Vybudování betonové platformy (patky) pro instalaci uměleckých děl (soch) studentů. Jednotlivá díla by byla najímána na určitou dobu (rok). Cílem projektu je vytvořit open-air-galerii ve veřejném prostoru. Patka obsahuje el. přípojku pro možnost světelných instalací.

Hodnocení: návrh na nové místo na zeleni  u křižovatky Ke Smíchovu x K Lochkovu – autorka projektu vyjasní

Výsledek: Návrh doplněn – postupuje do hlasování

Galerie

Návrh: Veřejný sportovní plácek

Předkladatel: František Polák

Stručný popis: Autor navrhuje vybudování nového sportovního prostoru 10 x 6 m v parku v ulici Za Farou. Plácek řeší možnost sportovního vyžití dětí různého věku. Umožní hru (nejen míčovou), pohyb komukoliv bez potřeby dalšího vybavení či registrace, objednání u správce apod. Pevné ohrazení je výhodné pro hráče, rodiče i okolní plochu. Branky a míče jsou součástí vybavení. Povrch plácku – mlat.

Hodnocení: místo v Central parku není vhodné, návrh nového místa v parku v „kostičkách“ – autor projektu vyjasní

Výsledek: Návrh postupuje do hlasování

Galerie

Návrh: Úprava dětského hřiště Višňovka

Předkladatel: Magda Haasová

Stručný popis: Návrh řeší zanedbanou péči o hřiště a částečnou obměnu herních prvků. Přínos je estetický, bezpečnostní a herní. Jedná se o výměnu palisád u pískovišť, výměnu písku dosetí trávníku, odstranění jednoho prvku Chýška a instalace nového prvku Mostík.

Hodnocení: po diskuzi vyřazeno, projekt neřeší celkovou rekonstrukci, jen dílčí část, hřiště bylo plánováno opravit v letošním roce z financí MČ Praha Slivenec

Výsledek: Návrh vyřazen pro kolizi s plánem opravy hřiště MČ

Galerie

Návrh: Péče o skalní step a ozdravění lesního porostu na Drbci

Předkladatel: Magda Haasová

Stručný popis: Jedná se o revitalizaci a záchranu biotopu skalní stepi, která zarůstá nálety a postupně mizí. Jedná se o odstranění keřů a náletů dřevin a obnovu stepního charakteru lokality. Dále o odstranění nepůvodních dřevin včetně dřevin ve špatném zdravotním stavu a dosadbu dřevin ekologicky vhodných pro danou lokalitu.

Hodnocení: návrh je třeba zásadně doplnit/upravit

Výsledek: Návrh nebyl doplněn – vyřazen

Galerie

Návrh: Veřejná kompostovací toaleta v Chuchelsko-radotínském háji

Předkladatel: Tereza Mindošová

Stručný popis: Návrh řeší nedostatek veřejných toalet v Chuchelsko-radotínském háji, který je pro slivenecké občany oblíbenou destinací pro krátkodobou rekreaci. Autor navrhuje umístit veřejnou toaletu s kompostovací WC vložkou uvnitř u prostoru parkoviště. Kosí hnízdo nabízí patronát nad touto toaletou.

Hodnocení: doplnit kapacitu

Výsledek: Návrh postupuje do hlasování

Galerie

Návrh: Nová zastávka U Křížku

Předkladatel: Ondřej Turek

Stručný popis: Vybourání stávajících rozpadlých panelů, které tvoří povrch chodníku a zastávky, výměna za moderní nový autobusový přístřešek např. od mmcité, geomera dvoumodulový. Pro realizaci je nutné vybourat a odvézt stávající konstrukci chodníku a zastávku a osadit nové obrubníky a udělat základy pro zastávku a zastávkový sloupek.

Hodnocení: návrh je kompletní

Výsledek: Návrh postupuje do hlasování