Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook | Google+

background

Návrhy 2019

Podané návrhy

Galerie

Návrh: Kultivace stanoviště na tříděný odpad Nefritová

Předkladatel: Pavla Svatošová, ve spolupráci s Magdalenou Pávovou

Lokalita: č.parc. 1754/109, k.ú. Slivenec

Stručný popis:

Stanoviště na tříděný odpad je umístěn za začátku vjezdu do čtvrti a nepůsobí upraveně. Proto navrhujeme umístit kontejnery do estetického přístřešku, který bude i po vizuální stránce korespondovat se stylem čtvrti. Dále navrhujeme ve spolupráci s PRE odstranit z jejich stanice graffiti, aby celkové místo působilo upraveně a čistě.

Návrh          Příloha 1

Galerie

Návrh: Zvýšení bezpečnosti chodců v ulici V Lipkách

Předkladatel: David Klimek

Lokalita: komunikace V Lipkách, č. parc. 1653/2

Stručný popis:

Cílem je zvýšit bezpečnost chodců v ulici V Lipkách.

Bezpečnost chodců se v ulici „V Lipkách“, k.ú. Slivenec, poslední roky snížila. Jedním z důvodů je úprava komunikace před 3 lety, zvýšení hustoty dopravy a rychlosti projíždějících automobilů v ulici. Silnice je využívána chodci z ulic V Lipkách, Na Křemínku, Na Botě a dalších pro přístup na MHD a do centra Slivence.  V ulici bydlí rodiny s malými dětmi, při vysoké rychlosti automobilů se zvyšuje riziko dopravních nehod a přehlédnutí malých dětí.

Vozovka v ulici je úzká, chybí chodníky. Současný dopravní režim ulice neodpovídá vzhledem k hustotě provozu a množství chodců jejímu charakteru (absence chodníku, šířkové poměry, rozhledy, křižovatky bez úpravy přednosti v jízdě).

Navrhujeme dvě varianty řešení zvýšení bezpečnosti:

  1. Zpracování odborné dopravní studie a návrhu optimálního řešení dopravního režimu v dané oblasti
  2. Umístění zpomalovacího prahu a značky v místě průchodu k zastávce U Křížku, který projíždějící auta lehce zpomalí a upozorní řidiče na pohyb chodců na ulici

Návrh          Příloha 1          Příloha 2