Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Participace – setkání 8. 2. 2017

Předně musíme poděkovat všem aktivním spoluobčanům, kteří přišli a projevili zájem dozvědět se více o principu fungování participativního rozpočtu.

O co se občané zajímali?

Byl vznesen požadavek, abychom na těchto stránkách uveřejnili příklady návrhů projektů, aby si občan nemusel nic hledat na internetu.

Přestože splnění požadavku nepřinese potenciálním navrhovatelům příliš užitku, částečně vyhovíme. Je třeba vzít v úvahu, že každé město, každá obec si nastavuje svoje pravidla participativního rozpočtu a proto návrhy podané v určitém městě nemusí vyhovovat podmínkám v jiném městě. Navíc komplexní znění návrhu projektu není většinou nikde zveřejněné, uveřejňují se pouze anotace z přihlašovacího formuláře. Nemůžeme si dovolit stahovat z jiných měst jejich návrhy projektů, proto zde uveřejňujeme odkazy na veřejně dostupné informace o těchto návrzích. Navíc doplňujeme ukázku posouzení projektů v jiné MČ, abyste viděli, čeho se vyvarovat při podávání Vašich návrhů. Přesto doporučujeme, aby si každý navrhovatel obstaral co nejvíce informací z veřejně dostupných zdrojů sám, protože Projekt participace je příležitostí zejména pro kreativní, aktivní a nápadité osobnosti.

Vy po nás chcete zpracovat projekt, ale my nejsme projektanti!

Ne, to opravdu po Vás nechceme. Základním principem je dobrovolnost, vlastní aktivita a chuť, nikdo nikoho nenutí podávat návrh. Participativní rozpočet pouze nabízí možnost, jak se aktivně podílet na investování části městského rozpočtu za předem daných pravidel. Pravidlem je, že navrhovatel podává návrh, nikoli projektovou dokumentaci. Formu návrhu si každý zvolí takovou, jakou chce. Úřad nebude posuzovat formu návrhu, pouze zkontroluje plnění podmínek podání návrhu. Všechno ostatní ohodnotí Vaši spoluobčané při hlasování! Smysluplnost návrhu, forma návrhu, prezentace návrhu bude velmi pravděpodobně ovlivňovat názor hlasujících.

Proč máme dělat nějakou kalkulaci nákladů, to byste si měli dělat sami.

Ne, hrubá kalkulace musí být součástí návrhu. Celková hodnota návrhu je omezena částkou 250 tis. Kč a za dodržení je odpovědný navrhovatel. Je to jeho návrh, nikoli návrh úřadu. Z veřejně dostupných zdrojů lze snadno získat určitou představu cenových relací čehokoli. Dotazem na stavebních firmách lze zjistit ceny stavebních prací, u řemeslníků ceny řemeslných prací, materiály téměř všechny včetně cen lze zjistit na internetu.

Základní princip participace:

  • Participativní rozpočet není to, že úřad něco chce po občanech, ale že jim nabízí možnost.
  • Úřad kontroluje dodržení pravidel, nediskriminuje nikoho ani nehodnotí zpracování návrhu.
  • Není žádná komise na posuzování – komisí budou Vaši hlasující spoluobčané.
  • Pokud chci, aby můj návrh byl před spoluobčany ten nejlepší, musím mu věnovat určitou píli podle rčení “bez práce nejsou koláče”. Jen ti nejlepší se budou moci pochlubit: “Tak tohle jsem vymyslel já, to je podle mne!”