Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Realizace 2017

Realizace schválených projektů

Galerie

Obnova studánky Dobrá voda v Holyni

Popis realizace: Studánka Dobrá Voda v Holyni byla prohlédnuta a vyčištěna, v okolí byly odstraněny nálety a byla upravená odtoková strouha. V další fázi bude obložena kamenem a bude zhotoven panem Javůrkem, truhlářem z Holyně, dřevěný přístřešek a informační prvky. Patronát nad studánkou převezme školní družina, která se bude o studánku starat.

2. 11. 2017 proběhlo slavnostní otevření v rámci participativního rozpočtu opravené studánky Dobra Voda s poděkováním autorům obnovy p. Jeřábkovi a p. Javůrkovi. Děti družiny ZŠ Slivenec, které převzaly nad studánkou patronát, zahrály na flétničky a podepsaly se do návštěvní knihy, která bude, stejně jako aktuální rozbor vody, ve schránce umístěné na infopanelu.

 

Na závěr něco moc pěkného. Děti ze 3.A. napsaly dopis… Studánka dopis

Galerie

Exteriérové hodiny

Popis realizace:

Exteriérové hodiny od firmy Elekon, s.r.o., byly osazeny jak ve Slivenci  před č.p. 22, tak v Holyni u vchodu do kaple ve čtvrtek 23. Listopadu 2017.

Hodiny mají průměr 600 mm, jsou  trojstranné, v šedé barvě se znakem MČ Praha – Slivenec.  Ciferník je vidět hezky z dálky, díky velikosti číslic, v noci zase kvůli osvětlení.

Budou zajisté pěkným doplňkem naší městské části.

Galerie

Veřejná kompostovací toaleta v Chuchelsko-radotínském háji

Popis realizace: Kompostovací toaleta od pana Jana Betlacha (www.ekozachody.cz) byla  umístěna na své místo shodou okolností také ve čtvrtek 23.11.2017. Původní návrh byl pozměněn, právě kvůli plánovanému záměru – veřejná toaleta. Pan Betlach pro předkladatelku projektu vymyslel řešení, které by mělo tuto situaci zvládnout. Problémem se nakonec ukázalo samotné místo, kde je kompostovací toaleta umístěna.  Autorka zamýšlela umístit toalety co nejblíže k Chuchelskému háji, ale tam již nejsou pozemky naší městské části a tak nakonec i kvůli nemožnosti terénních úprav z časových důvodů byla ekotoaleta umístěna naproti „solničce „ do pásu zeleně, který městské části patří.   Předkladatelka připravuje manuál k obsluze a od příštího týdne by měla toaleta sloužit veřejnosti.

Kompostovací toaleta

Galerie

Nová zastávka U Křížku

Popis realizace:

Během měsíce červenec  2017 byla odstraněna  stará nevyhovující zastávka MHD „U Křížku“, firma EKIS (Ekologické a inženýrské stavby, s.r.o., provedla úpravu terénu, odstranila staré betonové panely a na upravené místo byl osazen nový přístřešek od fy mmcité.

Od srpna  2017 slouží zastávka Vám občanům.