Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook | Google+

background

Realizace 2019

Realizované návrhy

Návrh: Kultivace stanoviště na tříděný odpad Nefritová

Předkladatel: Pavla Svatošová, ve spolupráci s Magdalenou Pávovou

Lokalita: č.parc. 1754/109, k.ú. Slivenec

Stručný popis:

Přístřešek od společnosti Streetpark, s.r.o. byl nainstalován koncem října na stanovišti v ulici Nefritová.

Vzhledem k počtu kontejnerů je přístřešek delší a na jedné  straně kvůli nerovnosti terénu i vyšší, barva je v odstínu šedé, aby lépe zapadl do místního terénu.

Předkladatelky návrhu řeší  s majitelem trafostanice  o jejím  zkrášlení, např. nový nátěr.

Návrh: Zvýšení bezpečnosti chodců v ulici V Lipkách

Předkladatel: David Klimek

Lokalita: komunikace V Lipkách, č. parc. 1653/2

Stručný popis:

Na začátku letních prázdnin se  předkladatel  návrhu společně s občany z ulice V Lipkách sešel s vybranou projekční kanceláří, aby si ujasnili situaci.  Na základě tohoto jednání byly postupně vypracovány 4 varianty řešení situace s větším či menším zásahem do současného stavu.

V pondělí  25. listopadu 2019 od 17:00 hod proběhla prezentace těchto 4 variant s občany celého řešeného území (ulice V Lipkách, Na Křemínku, Na Botě, Ve Smrčině, Na Přídole), kde se občané společně s předkladatelem a projektantem dohodli na vítězné 5.  variantě  – ZÓNA 30 a zpomalovací prahy v ulici V Lipkách u křižovatek s ulicí K Lochkovu, Na Křemínku a  Na Botě a ZÓNA 30 v ulici Na Přídole a zpomalovací práh  u křižovatky s ulici Na Křemínku.  Dle této navržené varianty bude zažádáno na odboru dopravy ÚMČ Praha 5 o vydání stanovení dopravního značení.